imar

  1. K

    Harita Mühendisliği Ders Notları

    Harita Mühendisliği derslerinden fiziksel jeodezi, imar uygulamaları ve taşınmaz hukuku ders notları ektedir.
Yukarı Alt