senkron motor

  1. O

    Senkron Motor gerilim denklemi ve çalışması

    Arkadaşlar elektrik makineleri dersinde hoca senkron motorun ve generatörün fazör siyagramlarını ve ilgili gerilim denklemlerini yazdı. Gen: Ef=Is.Rs+Is.Xs+Vs Motor:Vs=Is.Rs+Is.Xs+Ef Ef:Uyarma gerilimi Vs:Şebeke gerilimi Is:Stator sargılarındaki akım Rs ve Xs: stator sargı direnci ve...
Yukarı Alt