stm32f4

  1. M

    STM32F4 discovery geliştirme kiti

    Merhaba. Matlab R2015a programında fuzzy logic çalışması yaptım. Simulink de fuzzy bloğu tasarlama ve simülasyon kayıtlarını STM32F4 e atmamda yardımcı olabilir misiniz veya kaynak önerebilir misiniz?
  2. V

    STM32CubeMX ile STM32F4 ADC Polling Method Örneği

    #include "main.h" #include "stm32f4xx_hal.h" #define VREFIN_CAL ((uint16_t*)((uint32_t)0x1FFF7A2A)) //Vrefin calibration degeri memoriden okunuyor /* USER CODE BEGIN Includes */ uint16_t adc_raw[2]; float Vadc=0, Vrefin=0, VDDA; int count=0; /* USER CODE END Includes */ /* Private variables...
Yukarı Alt