süzgeç

  1. M

    RC, RL, RLC devreleri hakkında

    RC, RL, RLC devrelerinin ; 1)Hangi amaçla kullanıldığı hakkında , 2)Hangi tip süzgeç sınıfına girdiğine dair matematiksel ispatı hakkında , ve RC ve RL elektrik devresinin türev alıcı devre veya entegral devresi olup olmadığının birinci mertebeden doğrusal(adi) diferansiyel denklemler ile...
Yukarı Alt