TSE Belgelendirme Çalışmaları

TSE, üretim yerlerinin belgelendirilmesinden, ürünlerin, parti mallarının, hizmet yerlerinin ve laboratuvarların belgelendirilmesine kadar bir dizi belgelendirme çalışması yerine getirmektedir. TSE’den ürettiği ürün için belge almak isteyen üretici, üretim yerinde ve üretmiş olduğu madde, mamul ve mahsul üzerinde yapılan incelemeler sonucu belge almaya hak kazandığında, bu hakkın TSE ile bir sözleşme imzalayarak elde etmektedir. Bunlar;

  • Üretim yerleri,
  • Ürünler (madde, mahsul, mamul),
  • Parti mallar,
  • İthal mallar,
  • Laboratuvarlar,
  • Hizmet yerleri,
  • Kalite sistemleri,
  • Çevre yönetim sistemleri,
  • Personel ve
  • Tekerlekli araçlar ile bu araçlara takılan aksam ve parçalar için verilen “Tip Onay Belgesi”dir.

1. ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
1.1. İmalatta Yeterlilik Belgesi
İmalatta yeterlilik belgesi; TSE veya TSEK markası kullanma hakkı verilen veya ayrıca talep edilmesi halinde malların mal edildikleri yerlerin tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacıyla verilen belgedir. Bu belge ürünün kalitesini temsil etmez, firma adına düzenlenir ve geçerlilik süresi 1 yıldır.

2. ÜRÜNLERİN (MADDE, MAMUL, MAHSUL) BELGELENDİRİLMESİ
2.1. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Yapılan sözleşme ile TSE markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerilerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir.

2.2. Kaliteye Uygunluk Belgesi (TSEK)
Kaliteye Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunmayan konularda, imalatta yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaları, söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartlarına TSE tarafından kabul edilen teknik özellikler uygunluğunu belirten ve yapılan sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen bir belgedir. Firma adına düzenlenen ve üzerilerinde TSEK markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türü belirtilen belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır.

2.3. CB Deney Belgesi (CB Test Certificate)
Elektrikli cihazların belgelendirilmesi ve uygunluk deneyleri ile ilgili Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) sistemine (IECEE) göre, elektrikli deney sonuçlarının karşılıklı tanınması çerçevesinde verilen belgedir. CB deney belgesi, ilgili deney raporu ile birlikte geçerlidir.

(Diğer maddeleri ilgili kitaptan bulabilirsiniz)

3. KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ
TSE-Kalite Yönetim Belgesini talep eden kuruluşlar; TSE’nin Ankara kalite kampüsü, İzmir, Bursa, Kayseri ve Konya Kalite Müdürlüklerine müracaat belgelerini sunarak ön değerlendirme tabi tutulmaktadır.

Kalite Yönetim Sistem Belgesi; firma ile Enstitü arasında yapılan sözleşme çerçevesinde firma adına düzenlenen, firmanın kalite yönetim sisteminin incelenerek TS-EN ISO 9000 Serisi Sistem Standardına uygun bulunduğunu gösteren belgedir.

Alıntı yapılan kitap: Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri – Seçkin Kitabevi – Prof.Dr. Orhan KÜÇÜK