Uzay Bilimi Nedir

Astronominin başlıca kategorilerinden birisini oluşturan uzay bilimi: Uzay bilimi, gökbiliminin alt kategorilerinden sadece birisidir. Aynı zamanda başlıktan da anlaşılacağı gibi en geniş kapsamlı bilim dalı arasına girmektedir. Uzay bilimi bir anlamda, tıpkı zincirin halkasına benzer, iç içe geçerek birbirlerini oluştururlar. Bununla birlikte uzay, çok eski dönemlerden beri insanlığın büyük ilgi odağı halindedir.

Uzay bilimi bir başka tanımla, uzayda bulunan gök cisimlerini araştıran bilim dalı olarak adlandırılabilir. Aynı zamanda Güneş, Ay, yıldızlar ve birçok gezegen uzay biliminin araştırmalarına dair kapsamı alanına girmektedir. Uzay bilimleri, bu astronomi olayları çerçevesinde bilimsel çalışmalardan destek almaktadır. Bu astronomi dalında yapılmak istenen amaç, kimsenin bilmediği alanlarda araştırma yaparak Dünya dışında bulunan ve aynı zamanda insanlığa tehdit oluşturabilecek bilgilere ulaşabilmektir.

Uzay Bilimi Hakkında Çalışmalar:

Uzay çalışmaları, insanlı ve insansız uzay araçları aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu çalışmalar, Dünya ve Dünya atmosferi dışarısında gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmaları konu edinen bilim dalına da uzay bilimleri denilmektedir. Uzay bilimlerini konuları bakımından iki farklı şekilde alt başlıklarına ayırmak mümkündür. Birincisi, gözlemsel astronomi, ikincisi ise teorik astrofiziktir.

Gözlemsel astronomi, gök cisimlerinin uzay teleskopları aracılığı ile gözlemlenmesine denmektedir. Aynı zamanda bu gözlem tekniğinde gökyüzünde gerçekleşen olaylar da dâhil olmaktadır. Bu gözlemsel astronomiye örnek olarak astronometriyi örnek verebiliriz.

Teorik astrofizik ise, gökyüzünde gerçekleşen bu olayların fiziksel olarak incelenmesini ve modellenmesini konu almaktadır. Teorik astrofizikçiler, gözlemlerini test etmek için verilerden yararlanırlar. Bununla birlikte uzay bilimi hakkında bu iki ana alt dal birbirlerini tamamlayan yaklaşımlardır.

Konuları bakımından uzay bilimlerini de beş ana maddeye ayrılmaktadır. Bu bilimler ise sırasıyla, yıldız astronomisi diğer adıyla yıldız bilimi, gezegen bilimi, galaktik astronomi, Ekstragalaktik astronomi ve kozmolojidir. Aynı zamanda uzay bilimleri disiplinler arası çalışmalardan da faydalanmaktadır.

Yorumları Göster (1)