helyum

  1. Kepchup

    Helyumun Döteryuma parçalanması için gerekli UV

    Atomlar ultraviyole ile parçalanabilirler. Helyumun parçalanması öncelikle mümkün müdür? Çünkü bir soygaz ve haliyle tüm enerji düzeyleri dolu. Eğer mümkünse ( bahsedilen Helyum-4 )bunun için gerekli olan ultraviyole ne olmalıdır?
Yukarı Alt