propeller

  1. msadikagar

    Gemi Pervanelerin'de Kavitasyon

    Kavitasyon, en basit anlamı ile pervane yüzeyinde meydana gelen, genellikle 1mm çapından küçük çukurlaşmalardır. Bu çukurlaşmalara pitting adı da verilir. Daha geniş şekli ile anlatılacak olursa, pervanenin dönüşü bir vakum meydana getirir. Bu vakum, deniz suyunun buharlaşma basıncı altına...
Yukarı Alt