bu soruların cevapları olan varmı arkadaşlar acill

Emre202

MB Üyesi
Kayıt
25 Aralık 2016
Mesajlar
12
Tepkiler
0
Yaş
26
Üniv
Osmaniye korkut ata
1 SINAV SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi enerji birimi değildir? a) Joul b) Cal c) Btu d) Watt e) TEP

2. 3 L/dak debide akan bir suyun sıcaklığı 15 oC den 40 oC ye artırmak için gerekli elektrikli ısıtıcı gücünü kW olarak hesaplayınız? (1 W = 0.860 Kcal/h) a) 3,5 b) 4,2 c) 5,0 d) 6,2

3. Bir enerji etüdünde kazan baca gazındaki oksijen miktarı 6 % olarak ölçülmüştür. Fazla hava oranı e = değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %16 b) % 20 c) % 30 d) % 40

4. Bir enerji etüdünde kazan baca gazındaki oksijen miktarı 6 % olarak ölçülmüştür. hava fazlalık katsayısı değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) 1,20 b) 1,30 c) 1,40 d) 1,50

5. Bir enerji etüdünde doğalgaz yakılan bir kazanda doğalgaz tüketimi 750 Nm3 /h, kazana giren suyun sıcaklığı 100 oC ve çıkan buharın sıcaklığı 199 oC, basıncı 14 bar ve debisi 10 Ton/h, olarak ölçülmüştür. Kazan verimini hesaplayınız? (14 bar basınç ve 199 oC deki buhar % si %100 ve entalpisi 2800 kJ/kg , Doğalgazın yanma enerjisi 8250 kcal/Nm3 dir. (1 cal = 4.19 Joul alınabilir.)

6. 25 t/saat kapasiteli orta basınçlı bir buhar kazanında izin verilen Kazan suyu sertliği : Ck = 0.1 mval/L dir. Kazana giren kazan besleme suyu sertliği : Cw= 0.002 mval/L dir. Dinamik denge durumundaki (Yatışkın durum) sürekli blöf miktarı değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) 0,20 b) 0,30 c) 0,40 d) 0,50

7. 50 t/saat kapasiteli orta basınçlı bir buhar kazanında izin verilen Kazan suyu iletkenliği : Sb = 5000 µS/cm dir. Kazana giren kazan besleme suyu sertliği : Sw= 50 µS/cm dir. Dinamik denge durumundaki (Yatışkın durum) sürekli blöf miktarı değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) 0,20 b) 0,30 c) 0,40 d) 0,50

8. 20 t/saat kapasiteli bir buhar kazanında toplam kayıplar alınan önlemler sonucunda % 29 dan % 18 e düşürülmektedir. Kazan veriminde sağlanan artış miktarı % kaçtır? a) % 7,5 b) % 10,8 c) % 14,5 d) % 30,7 2

9. Bir merkezi sistem enerji santralinde bulunan 20 t/saat kapasiteli bir buhar kazanında üretilen 10 bar basınç ve 190 oC deki buhar yardımcı ünitelerde tüketilmektedir. Gönderilen buharların kondensatlarının % 20 si kaybolmaktadır. Alınan önlemler sonucunda kaybolan kondensat miktarı % 1 e düşürülmektedir. Sistem veriminde sağlanan artış miktarı % kaçtır? 10 bar basıç ve 190 oC deki buharın entalpisi : 669,6 kcal/kg 190 oC deki kondensatın entalpisi : 191.2 kcal/kg a) % 2,5 b) % 3,8 c) % 4,5 d) % 5,4

10. Psikometrik Diyagramlarda Kuru Termometre Sıcaklığı ve Yaş Termometre Sıcaklığı biliniyor ise aşağıdaki özelliklerden hangisini diyagramda göremeyiz? a) Nem Miktarı b) Yüzde Doygunluk c) Çiğlenme Noktası d) Havadaki oksijen miktarı

SINAV SORULARI (Dr. Ferit Leblebici)

11. Deniz seviyesinden yüksek seviyelere çıkıldıkça Psikometrik Diyagramlarda oluşan değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kuru termometre sıcaklık doğruları değişmez, b) Bağıl nem çizgileri doyma eğrisini de içerecek şekilde yukarıya ve sola doğru kayar, c) Yaş termometre eğrileri yukarıya ve sağa doğru kayar, d) Spesifik hacim eğrileri değişmez.

12. Kurutma işlemlerinde ısı enerjisi ; A. Kurutucuya giren havanın sıcaklığının yükseltilmesi, B. Kurutulacak malzemenin sıcaklığının yükseltilmesi, C. Kurutulacak malzemedeki suyun sıcaklığının yükseltilmesi ve buharlaştırılması, D. Kurutucu yüzeyinden örneğin radyasyon, konveksiyon, kaçaklar vb. seklinde olan ısı kayıplarının karşılanması amacıyla kullanılır. Maddelerin başındaki harflerin o işlem için kullanılan enerji miktarını ifade ettiğini varsayarak; kurutma verimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) A/(A+B+C+D) b) B/(A+B+C+D) c) C/(A+B+C+D) d) D/(A+B+C+D) e) (C+D)/(A+B+C+D)

13. Kojenerasyon ve Trijenerasyon da temel enerji gereksinimi aşağıdakilerden hangisidir? a) Elektrik b) Isı c) Mekanik d) Hepsi

14. Hibrit soğutma tesislerinde bu günkü enerji fiyatları göz önüne alındığında enerji gereksinimi aşağıdaki hangi kaynaklardan sağlanır? 3 a) Elektrik b) Elektrik + Doğal gaz c) Kömür + Doğalgaz d) Hepsi

15. Yakıt olarak kömür kullanacak bir fabrikaya kojenerasyon tesis kurulmak istenmektedir, aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılamaz? a) Buhar Türbinli b) Gaz Türbinli c) Stirling Motorlu d) Hiçbiri

16. Kojenerasyon uygulamalarında en yüksek Elektrik Enerjisi / Isı Enerjisi oranına aşağıdakilerden hangi sistemle erişilebilir? a) Buhar Türbinli b) Gaz Türbinli c) Motorlu (Otto ve Dizel) d) Kombine Çevrimli (Gaz + Buhar Türbinli)

17. Trijenerasyonda soğutma işlemi için hangi enerji türü kullanılır? a) Elektrik b) Isı c) Mekanik d) Hiçbiri

18. Trijenerasyonda adsorbsiyonlu soğutma işlemi hangi basınçda gerçekleşir? a) 1 Atm b) 15 Atm c) 6 mm Hg d) 760 mm Hg

19. Trijenerasyonda adsorbsiyonlu soğutma işleminde adsorblayıcı olarak aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır? a) Sodyum Klorür b) Sodyum Bromür c) Lityum Bromür d) Lityum Klorür

20. Ayşe Teyze birikimi olan 10000 TL nin yıllık % 8 faizle bankaya yatırırsa ve yıl sonlarında elde edeceği faizlerini çekmeden ana paraya eklerse tasarrufunun 10 yıl sonunda ulaşacağı değer nedir? a) 15624 b) 18976 c) 21589 d) 23400

21. Bir çalışan her ay tasarruf ettiği 100 TL nin aylık % 0.5 reel faiz getiren fonlarda değerlendirmesi durumunda tasarruflarının 30 yıl sonunda ulaşacağı değer nedir? a) 12625 b) 13986 c) 14589 d) 16678

22. Bir banka firmalara aylık % 2,0 faiz oranı üzerinden 5 yıl vadeli izolasyon kredisi vermektedir. İşletme izolasyon işlerinde kullanılmak üzere bankadan 5 000 000 TL kredi almıştır. Bankaya borcunu her ay eşit taksitler halinde ödeyecektir. Firmanın bankadan çektiği kredinin aylık geri ödemesinin miktarı ne kadardır? Toplam ödenecek miktar ne kadardır?

23. Bir tesiste bulunan ve başlangıçta saatte 1000 m3 doğalgaz yakılan buhar kazanında yapılan enerji etüdüne göre; toplam kayıpların alınacak önlemler sonucunda üst ısıl değer bazında % 20 dan % 7 e düşürüleceği hesaplanmaktadır. Kazan veriminde sağlanacak artış miktarı % kaçtır? Kazan yılda 2200 saat tam kapasitede çalışmaktadır, doğalgazın üst ısıl değeri 9000 kcal/Nm3 ve fiyatı 1,0 TL/ Nm3 dür. Bu tasarrufun sağlanması için yapılacak toplam harcama tutarı 1000 000 TL dir. Yapılan yatırımın basit geri ödeme süresi (BGÖS) ne kadardır? İlgili firma bu harcamalar için yıllık %20 faizle 5 yıl vadeli kredi kullanmayı planlamaktadır ve krediyi her yıl sonunda eşit taksitler halinde ödeyecektir. Yıllık kredi taksit ödemesi 4 kaç TL olur? Yatırımın hurda değeri 10 000 TL tahmin edilmektedir. Doğalgaz fiyatının 5 yıl boyunca değişmeyeceği kabul edilerek; Projeyi net bugünkü değer (NBD) ve iç karlılık oranı (İKO) yöntemine göre değerlendiriniz.

24. Bir yönetici aşağıdaki yatırım önerilerinden birini seçmek durumundadır, Basit geri ödeme yöntemine göre hangi projeyi seçmelidir? Proje A B C D Yatırım Tutarı (TL) (x 1000) 2000 4200 1500 2700 Yatırım dan 1 yılda sağlanacak fayda (TL / Yıl) 500 700 300 900

25. Bir işletme bankadan bir yıl vadeli % 25 faizle borç almıştır. Bir yılın sonunda, yıllık enflasyon % 15 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ödenen reel faiz nedir?

26. Bir işletme bankadan bir yıl vadeli % 15 faizle borç almıştır. Bir yılın sonunda, yıllık enflasyon % 25 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ödenen reel faiz nedir? 5 İzleme ve Hedef Oluşturma sistemine başlamadan önce veri toplama periyoduna ihtiyaç vardır. Burada amaç, standart ve hedeflerin belirleneceği verilerin toplanmasıdır. Bunun için, her bir bölümde istatistik analiz yapabilmek için en az kaç set veri alınmalıdır? a) 3 b) 5 c) 10 d) 50

27. Dört ayrı tesiste yapılan İzleme ve Hedef Oluşturma çalışmaları sonucunda tesislerden alınan veri setleri değerlendirilmiş ve tesislerin enerji tüketimleri için şu eşitlikler bulunmuştur: 1. Tesis için E = 49.5 + 0.60 P ve r2 = 0,865 2. Tesis için E = 35.5 + 0.65 P ve r2 = 0,972 3. Tesis için E = 135.5 + 0.72 P ve r2 = 0,652 4. Tesis için E = 15.5 + 1.12 P ve r2 = 0,774 Hangi tesiste alınan ölçümler sonucunda elde edilen eşitlik, enerji tüketimi ile üretim arasındaki ilişkiyi daha doğru yansıtmaktadır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

28. Toplam Değerler (CUSUM) grafiğinde, a) Eğimi negatif olan değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise kötüleşme olan zamanları göstermektedir. b) Eğimi negatif olan değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin kötü bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise iyileşme olan zamanları göstermektedir. c) Eğimi negatif olan değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise tesisin üretimde olmadığı zamanları göstermektedir. d) Eğimi negatif olan değerler ve negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise tesisin üretiminin tüketilen enerjiye bağlı olmadığı zamanları göstermektedir.

29. Buharla ısıtma yapılan borulu tip bir ısı değiştiricide, boru içi akışkan akış hızı kaç m/sn olmalıdır? a) 0,2 – 0,5 b) 0,5 – 0,9 c) 1,0 – 3,0 d) 4,0 – 5,0
 
Yukarı Alt