Endüstri Mühendisliği - En İyi Uygulamalar

egultekin

MB Üyesi
Kayıt
13 Kasım 2015
Mesajlar
1
Tepkiler
1
Yaş
50
Üniv
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Methodwizard Profesyonel Yalın Üretim Programı (
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
)


Üretim şirketleri için mavi yaka personelin yönetimi, ürün maliyeti açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu yüzden işveren, her an personelinin gelen siparişe göre doğru ve hatasız iş yaptığından emin olmak ister.
Günümüzde üretim şirketleri artan rekabet neticesinde, sürekli verimliliklerini arttırmak ve ürün maliyetlerinde büyük etkisi olan işçilik sürelerini düşürmek zorundadırlar.
Üretim şirketlerinin bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek için (Metot Sihirbazı %100 yerli) Methodwizard programı tasarlanmıştır. Methodwizard, video kayıt yöntemi ile operasyonların kayıt altına alınması, değer analizi ile değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA)operasyonların sınıflandırılması, operasyon sayfalarının hazırlanması ve iş analizi ile sipariş, istasyon ve operatör bazlı üretim ve planlama süreçlerinin yönetimine imkan veren bir programdır. Programın sahip olduğu diğer özellik ve kabiliyetler, web-tabanlı, manuel ve otomatik operasyon sayfası hazırlama, veri tabanına kayıt, revizyon takibi, onay mekanizması ve rol bazlı yetkilendirme olarak özetlenebilir.

Methodwizard_orj.jpg

Operasyon Sayfaları

İnsan gücünün fazla kullanıldığı üretim şirketleri için mavi yaka personelin yönetimi, ürün maliyeti açısından, hayati bir önem taşımaktadır. Bu yüzden işveren, her an personelinin gelen siparişe göre, doğru ve hatasız iş yaptığından emin olmak ister. Bu karmaşık yapıyı sadeleştirmek ancak doğru tanımlamalarla mümkün olmaktadır. Bu tanımlamaların yapılacağı ve çalışanı yönlendirecek kaynak Operasyon Sayfaları’dır. Diğer bir ifadeyle; Bir işin nasıl doğru ve hatasız yapılacağını tarifleyen dökümana operasyon sayfası denir.

12.PNG


Değer Analizi

Günümüzde üretim şirketleri, artan rekabet neticesinde, sürekli verimliliklerini arttırmak ve ürün maliyetlerinde büyük etkisi olan işçilik sürelerini düşürmek zorundadırlar. Ancak işçilik sürelerinin düşürülmesi için bazı analiz araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlardan bir tanesi video kayıt yöntemi ile operasyonun kayıt altına alınması ve sonrasında bu videonun analiz edilerek, değer yaratan, yarı değer yaratan ve değer yaratmayan işlerin sınıflandırılması yöntemidir.
Katma Değeri Olan Aktiviteler (VA), ham malzemenin yada bilginin müşteri gereksinimini sağlamak amacıyla, şekillenmesi yada işlenmesi olarak tanımlanmaktadır.
Katma Değeri Olmayan Aktiviteler (NVA) ise ürünün kendisi üzerine bir değer eklemeyen fakat kaynak yada yer harcayan aktivitelerdir. MethodWizard programı ile video kayıtları alınan üretim operasyonlarının personel bazlı operasyon analizi yapılmakta ve değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA) operasyonların süre bazlı dağılımı elde edilmektedir.
Ayrıca, değer yaratmayan kayıpların sınıflandırılması yapılarak değer yaratmayan operasyonlar için süreç iyileştirme faaliyetleri tanımlanmaktadır. Bu analiz sonrasında, operasyonel kayıpların azaltılması neticesinde kapasite ve verimlilik göstergelerine etkisi de program tarafından raporlanmaktadır.
Methodwizard yazılımı ile israf ve kayıplar analiz edilerek, odaklanmış iyileştirme faaliyetleri koordine edilmekte ve üretim operasyon sürelerinin azaltılması ile maliyet indirimi, verimlilik ve kapasite artışı sağlanmaktadır.

9.jpg


Verinin güvenilir olması için analizi yapılacak operasyon videosunun, her bir vardiyada10 kez tekrarlanması önerilmektedir. Methodwizard değer analizi modülü ile üretim optimizasyonun yapılması neticesinde, aşağıda listelenen başlıklar altında değer yaratmayan operasyonlar kategorize edilmektedir :
- Alma ve Yerleştirme Kayıpları

· Karışıktan - avuç dolusu alma
· Ağır / büyük parçaları alma ve yerleştirme
· Uzanarak alma ve yerleştirme
· Geçici yerleştirme
· Zor yerleştirme
- Araç/Aparat Kullanma Kaybı

- Tekrarlı Hareketler ve Ayar Kayıpları

· Vücut hareketleri
· Yürüme
· Oturma ve kalkma
· Eğilme ve çömelme
- Görsel Kontrol Kayıpları


- Proses Zamanı Sırasında Beklemeler

Üretim optimizasyonu ile işin yeniden düzenlenmesini sağlayan üretim optimizasyonu ve proses entegrasyonu yapılmakta olup, zor/doğal olmayan operasyonların iyileştirilmesi, düzensiz operasyonların iyileştirilmesi ve katma değeri olmayan işlemlerin azaltılması mümkün olmaktadır. Bu sayede, yalın imalat uygulamaları ile operasyonların kolaylaştırılması ve ergonomi önerilerinin geliştirilmesi, operasyon iyileştirmeleri ve standartlaştırma, hareketlerin iyileştirilmesi ve israfın azaltılması sağlanmaktadır.
Methodwizard yazılımı ile video kayıtları alınan üretim operasyonları için otomasyon ve yatırım önerilerinin geliştirilmesi de mümkün olmaktadır. Ayrıca, hareket akışının iyileştirilmesi ve altın alan (golden zone) uygulamaları ile tekrar eden hareketlerin oluşturduğu yorgunluğu önleyecek ritmik operasyon uygulamaları da geliştirilmektedir.
Üretim operasyonlarına ait değer analizi ile prosesin ve çalışma alanındaki uygunsuzlukların ve iş kazası risklerinin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Değer analizi modülü ile kalite hatalarının tespit edilmesi ve önlenmesi de sağlanmaktadır. Ayrıca, kısa duruşların ve uzun setup sürelerinin azaltılması ile toplam akış süresinin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerine girdi teşkil edecek veriler kayıt altına alınmaktadır.
Özetle, Methodwizard değer analizi modülü ile çalışma alanının düzenlenmesi, daha ergonomik çalışma şartlarının oluşturulması, tekrar eden kalite hatalarının tespiti ve iyileştirilmesi, kayıpların tespiti ve iyileştirilmesi ile verimlilik ve kapasite artışının sağlanması, operasyonel maliyet indiriminin elde edilmesi ve katma değeri olan operasyonların geliştirilmesi ve standartlaştırılması sağlanmaktadır.
SONUÇ

Methodwizard operasyon sayfaları modülü; operasyonların standartlaştırılması ve kayıt altına alınması, onay süreci ile güncellemelerin yapılması, revizyon yönetimi ile iyileştirmelere yönelik izlenebilirliğin sağlanması, kullanılan ekipman ve malzeme bilgilerinin kayıt altına alınması, operatör bazlı operasyonların tanımlanması, ürün ve operasyon ilişkililerinin kurulması, iş başı eğitimlerinin verilmesine yönelik dokümantasyon yönetiminin sağlanması, üretim performans, hedef ve kalite göstergeleri için referansların oluşturulması, besleme metotları için raf adresleme bilgilerinin kayıt altına alınması, işçilik maliyetleri için operasyon sürelerinin belirlenmesi, iş sağlığı ve ergonomi koruma araçlarının tanımlanması ve yönetimine yönelik fayda ve kazançlar sağlanmaktadır.
Rekabet gücünün korunması, sürdürülebilir üretimin gerçekleştirilmesi ve kapasite/verimlilik artışı ve maliyet indirimi merkezli sürekli iyileştirme faaliyetlerinin koordine edilmesi için ürüne katkısı olmayan “değer yaratmayan” operasyonların azaltılması gerekmektedir. Methodwizard değer analizi modülü; değer yaratan (VA) ve yaratmayan operasyonların (NVA) tespiti ve değer yaratmayan operasyonlar için iyileştirme faaliyetlerinin tanımlanması ve yönetimine yönelik fayda ve kazançlar sağlanmaktadır.

Üretim süreçlerinin iyileştirilmesini amaçlayan bu yöntemleri içeren yazılım sistemi ile işletmelerin karşı karşıya olduğu bilişimsizlik maliyeti azaltılacaktır.

 
Yukarı Alt