Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi

Nükleer Enerjiye Nasıl Bakıyorsunuz?

  • Yararlı

    Oylar: 10 90,9%
  • Zararlı

    Oylar: 1 9,1%

  • Seçmen sayısı
    11

Oğuzhan Mallı

Yetkili Kişi
Genel Yönetici
Kayıt
6 Şubat 2015
Mesajlar
549
Tepkiler
435
Meslek
Nükleer ve Atom Mühendisi
Üniv
MEPhI, KTÜ
Nükleer enerji nedir? Öncelikle bu soruyu cevaplayalım ardından nükleer enerji programı ile ilgili bilgiler verelim. Nükleer enerji parçalanma veya birleşme esasına dayanır. Atomların çekirdeklerinde meydana gelir. Ağır izotoplar parçalanıyor ise bizler bunlara fisyon, kaynama oluyor ise buna füzyon diyoruz. Bizim bildiğimiz manada nükleer enerji santrallerinde uranyum yakıtları parçalanarak ısı üretirler. Bu ısıyı nükleer santraller elektrik enerjisine çevirirler.

Şöyle de izah edebiliriz. Tıpkı elektrikli ısıtıcılar etrafında ki akışkanı nasıl ısıtıyor ise nükleer çubuklarda atomların çekirdeğindeki reaksiyonlar ile beraber ısı üretirler. Bu üretilen ısı ile buhar elde edilir. Bu buhar ile türbin jeneratör sistemi ile elektriğe çevrilir.

Nükleer denilince aklımıza sadece enerji gelmemeli. Nükleer enerjinin endüstriyel manada, özellikle tıpta, tanı ve tedavide, tomografi gibi, röntgen gibi cihazlarda çok yaygın kullanılır. Ayrıca malzeme teknolojisinde, savunma sanayisinde, tarımda, gıdada, yapılarda vb alanlarda çok yaygın kullanılan bir teknoloji ve bilim dalıdır.

Nükleer enerji yaygın olarak elektrik üretiminde kullanıldığı gibi; bir bölgenin ısıtılmasında, tatlı su üretiminde ve ilerde çok büyük miktarlarda hidrojen üretiminde de, yeni nesil nükleer reaktörler devreye girerek insanlara hizmet edecektir.

Dünya 12 milyar ton petrole eş değere yakın enerji tüketmektedir. Bunun yüzde 87 si; fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol ve doğal gaz dan üretiliyor. Geriye kalan yüzde 13 lük kısımda nükleer enerji ve yenilebilir kaynaklardan üretilmektedir. Türkiye'de toplam enerji tüketimi miktarı 110 milyon ton petrol eşdeğer bunun ise yüzde 90 ı fosil yakıtlardan, geri kalanı ise hidroelektrik ve yenilebilir enerji kaynaklardan karşılanmaktadır.

Dünyada bilinen en temiz en bilinen yapılar nükleer santrallerdir. Nükleer santraller ileri teknoloji ürünüdür aynen uçaklarda olduğu gibi. Dünya'da 60 yıldır nükleer santraller bulunmakta, bu santrallerde ki ölüm oranlarına baktığımızda ne kadar güvenli olduğunu görünecektir. 60 yıldır nükleer enerji ile üretilen elektrik enerjisi aslında kömürden üretilse ide 1.8 milyon insanın ölmesi gerekiyordu. Kömür santrallerinde ölüm oranı yüksektir. Örneğin 1000 Mw enerji üreten kömür santrali ve nükleer santrali karşılaştıracak olur isek, kömür santralleri milyonlarca ton karbondioksiti, kükürt dioksit, noX leri atmosfere yayarlar. Bu gazlar küresel ısınma, çevresine kül ve radyoaktif maddeler de saçarlar.

Nükleer santrallerde bunların hiçbiri olmaz. Nükleer santrallerde herhangi bir kaza olmasın diye yapılır. Bir nükleer santralde kullanılacak ekipman binlerce kez denenerek, kendini ispatladıktan sonra santrale kabul edilir.

Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yüzde 20 si nükleer santrallerden karşılanmaktadır.

Şu anda Dünyada var olan nükleer santral sayısı 435, şu anda yapımı sürdürülen santral sayısı 30. Plan aşamasında olan santral sayısı da 62. (2013 verileri)


Nükleer Enerji Programının Amacı


Nükleer enerji mühendisliği programının amacı nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi, güvenliği ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Nükleer enerji mühendisliği, teknolojiye ve bilgisayarlardaki gelişmeye paralel olarak gelişmiştir. Nükleer enerji mühendisliğinde karışık gerçek sistemler için analitik hesap yapma olanağı olmadığından hesaplamaların çoğu sayısal olarak bilgisayarlarda yapılır. Bu nedenle, bu alanda bilgisayar programlama ve sayısal matematik en çok kullanılan araç durumuna gelmiştir.

Nükleer enerji mühendisliği araştırıcı, geliştirici, kurucu, üretici ve yönetici bir mühendisliktir. Lisans eğitiminin ilk üç yılı nükleer enerji mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda nükleer enerji mühendis adayı beş yarıyıl matematik, altı yarıyıl fizik, bilgisayar programlama, termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet, malzeme bilgisi, ısı iletimi, ısı makineleri, elektronik ve çeşitli ölçme teknikleri laboratuarları, teknik çizim gibi temel mühendislik dersleri alır. Lisans eğitiminin son yılında nükleer enerji mühendisliğinin temelini oluşturan nükleer reaktör fiziği, mühendisliği, kontrolü gibi dersler ve bu derslerin yanı sıra uygulamalara da önem verilir. Ayrıca yaz aylarında iki ay nükleer bir kuruluşta staj
zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler
Nükleer enerji mühendisliği alanında eğitim görmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne, fizik bilimine karşı derin bir ilgiye ve bilimsel meraka sahip, yaratıcı kimseler olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Nükleer enerji bölümünü bitirenler "Nükleer Enerji Mühendisi" unvanını alırlar. Nükleer enerji mühendisi nükleer enerji ile çalışan elektrik santrallerinin tasarımı, yapımı, işletmesi ve geliştirilmesi gibi işlerde çalışır.

Çalışma Alanları

Nükleer enerji mühendisleri Türkiye Atom Enerjisi ve Endüstri Kurumu ve TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir. Halen ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş alanları oldukça sınırlı olmakla birlikte teknoloji ilerledikçe bu mühendislik alanının hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.
 
Yukarı Alt