Oyun yazılımı hata bulma

Konu, 'Elektrik Mühendisliği' kısmında Engineer:) tarafından paylaşıldı.

 1. Engineer:)

  Engineer:) MB Kulüp

  Kayıt:
  11 Ocak 2017
  Mesajlar:
  31
  Beğeniler:
  4
  En İyi Cevap:
  0
  Değerlendiriler:
  +4 / 0 / -0
  Merhaba, oyun kodları yazılımında bir hata var bulamıyorum yardımcı olur musunuz?

  #include<stdio.h>
  #include<time.h>
  #include <windows.h>
  void gotoxy(int x, int y) {
  COORD coord; coord.X = x; coord.Y = y;
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
  }
  main() {
  int x = 2, y = 2, xa = 1, ya = 1, bekle = 50, a, b, i, deger = 0, y2;//Degiskenler Tanımlanıyor
  char tus; //tus degere char olarak belirleniyor
  clock_t son;//Zaman Ayarlaması
  son = clock() + 60 * CLK_TCK;//Zaman Ayarlaması
  srand(time(NULL));//Randomun her seferinde farklı gelmesi
  Sifir://* in 0 üzeri ne gelince geleceği yer imi
  a = rand() % 60;//random
  b = rand() % 15;//random
  gotoxy(a, b); printf("0");//belirlenen kordinatlara 0 koy
  do {
  for (y2 = 0; y2 <= 25; y2++) {// sağ tarafa çizgi çiz
  gotoxy(60, y2); printf("|");
  }// sağ tarafa çizgi çiz sonu
  do {
  gotoxy(x, y); printf("*");//belirlenen acılara deger koy
  Sleep(bekle);//bekle
  gotoxy(x, y); printf(" ");//daha sonra o alanları boşalt
  x += xa;//x koordinatın değişsin
  y += ya;//y koordinatın değişsin
  if (x>58 || x<3) xa = -xa;//ekran boyutları dışına çıkmak isterse geri döndür
  if (y>20 || y<2) ya = -ya;//ekran boyutları dışına çıkmak isterse geri döndür
  if (a == x && b == y) {//* ile 0 aynı koordinatta ise o alanı boşalt
  printf("");//orayı boşalt
  deger += 10;//Puanınızı 10 arttır
  goto Sifir;//yeni koordinat belirlenecek yer imine git
  }//* ile 0 aynı koordinatta ise o alanı boşalt sonu
  gotoxy(62, 20); printf("Puaniniz:%d", deger);//sağ tarafa puanınız yazar
  } while ((clock() < son) && (!hit()));//Tusa basılmadıysa ve saat dolmadıysa ise dön
  if (clock() >= son) break;//belirlenen saat aralığında değilse programı bitir++
  tus = getch();//klavyeden basılan tusu algıla
  if (tus == + && bekle>0) bekle -= 10;//tus + ise ve bekle 0 dan büyükse bekleme süresini 10 azalt
  if (tus == -) bekle += 10;// tus - ise nbekleme süresini 10 arttır
  } while (tus != 27);//klavyeden escye basılıncaya kadar
  }
   
  • Beğen Beğen x 1