Struct ve Dosya İşlemleri

Konu, 'C Dersleri' kısmında mustaphos tarafından paylaşıldı.

 1. mustaphos

  mustaphos MB Üyesi

  Kayıt:
  14 Eylül 2015
  Mesajlar:
  34
  Beğeniler:
  7
  Meslek:
  Öğrenci
  En İyi Cevap:
  0
  Değerlendiriler:
  +9 / 1 / -0
  Üniversite:
  Anadolu University
  Merhabalar.
  Bu programımda struct ve dosya işlem operatörleri ile bir öğrenci veritabanı yaptım.
  Veritabanına erişip öğrenci kaydetme,silme,sıralama,arama,listeleme yapılabiliyor.
  İyi çalışmalar.

  /* Used libraries */
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
  #include <string.h>

  /* Function prototypes */
  void menu_function();
  void insert_function();
  void search_function();
  void delete_function();
  void list_function();

  /* Variables */
  int menu_value;
  char yes_or_no;
  int list_value;

  /* Struct */
  struct Students
  {
  char name[20];
  char surname[20];
  char grade[6];
  char id[12];
  };

  void main()
  {
  menu_function();/* Call the menu function */
  }

  void menu_function ()
  {
  yes_or_no='y';/* Define yes_or_no variable 'y' to get into the loop */

  while (yes_or_no=='y')
  {
  printf("Type [ 0 ] and press [ ENTER ] for help\n");
  printf("Type [ 1 ] and press [ ENTER ] for insert a record\n");
  printf("Type [ 2 ] and press [ ENTER ] for search a record\n");
  printf("Type [ 3 ] and press [ ENTER ] for delete a record\n");
  printf("Type [ 4 ] and press [ ENTER ] for list of records\n");
  printf("Type [ 5 ] and press [ ENTER ] to exit program\n");

  printf(">>> ");
  scanf("%d",&menu_value);/* Get the menu_value to call function cases */

  switch(menu_value)/* What user wants to do */
  {
  case 0:/* Insert a student */
  {
  printf("> The records saved in project2_database.bin \n");
  printf("> Search and delete functions are uppercase and lowercase sensetive. \n");
  printf("> If you want to find 'Mustafa' and search 'mustafa' the result not be found. \n");
  printf("> So in search and delete function, type exactly what you recorded. \n");
  printf("> The grade must be 0<grade<100. Not equal to 0 and 100. \n");
  printf("> If you add record 'mustafa gokce 99.99 11111111111' program works perfectly. \n");
  break;
  }

  case 1:/* Insert a student */
  {
  struct Students Student;

  printf("Please write students name:\n");
  printf(">>>");
  scanf("%s",&Student.name);
  printf("Please write students surname:\n");
  printf(">>>");
  scanf("%s",&Student.surname);
  printf("Please write students grade:\n");
  printf(">>>");
  scanf("%s",&Student.grade);
  printf("Please write students ID number:\n");
  printf(">>>");
  scanf("%s",&Student.id);

  insert_function(Student);/* Call insert function */

  break;
  }

  case 2:/* Find the student */
  {
  char find[20];

  printf("Please write the name,surname,grade or id number you want to find:\n");
  printf(">>>");
  scanf("%s",&find);/* Which value will be searched ? Sensible to lower and upper case, so must be searched as exactly as saved. */

  search_function(find);/* Call search function */

  break;
  }

  case 3:/* Erase a student */
  {
  char sil[20];

  printf("Please write the record's name,surname,grade or id number you want to delete:\n");
  printf(">>>");
  scanf("%s",&sil);/* Scan any data which student has and delete student which is owner of data */

  delete_function(sil);/* Call delete function */

  break;
  }

  case 4:/* List of records */
  {
  printf("Type [ 1 ] and press [ ENTER ] for names a-z\n");
  printf("Type [ 2 ] and press [ ENTER ] for surnames a-z\n");
  printf("Type [ 3 ] and press [ ENTER ] for grades 0-9\n");
  printf("Type [ 4 ] and press [ ENTER ] for id numbers 0-9\n");
  printf("Type [ 5 ] and press [ ENTER ] for list as recorded\n");

  printf(">>> ");
  scanf("%d",&list_value);/* Get the list_value to call function cases */

  list_function(list_value);/* Call list function */

  break;
  }


  case 5:
  {
  printf("Exiting the program\n");
  exit(0);/* Exit the program */
  }

  }
  yes_or_no='n';/* Define yes_or_no value n for ask continue or not */
  printf("Continue the program ? [ y ] for yes or [ n ] for no\n");
  printf(">>> ");
  scanf("%s",&yes_or_no);/* Get the yes_or_no value for continue the program */
  }
  }

  void insert_function(struct Students student)
  {
  FILE *print_file;
  print_file = fopen("project2_database.bin","ab");/* Open file for adding record */

  if(print_file==NULL)/* If file not exist than create */
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }


  fprintf (print_file,"%s %s %s %s\n",student.name,student.surname,student.grade,student.id) ;/* Add records to file */

  fclose(print_file);/* Close file */

  printf("Students name:%s\n",student.name);
  printf("Students surname:%s\n",student.surname);
  printf("Students grade:%s\n",student.grade);
  printf("Students ID number:%s\n",student.id);
  }

  void search_function(char find[20])
  {
  struct Students student;

  FILE *read_file;
  read_file = fopen ( "project2_database.bin", "r" ) ;/* Open file for reading */

  if(read_file==NULL)/* If file not exist than create */
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  else
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n","NAME","SURNAME","GRADE","ID");
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;/* Scan file */

  while(!feof(read_file))
  {
  if(strcmp(find,student.name)==0||strcmp(find,student.surname)==0||strcmp(find,student.grade)==0||strcmp(find,student.id)==0)/* If there is any match */
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id);/* Print the match */
  }
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;/* Scan until end of the file */
  }
  }

  fclose(read_file);/* Close file */

  }

  void delete_function(char sil[20])
  {
  struct Students student;
  struct Students delete_student[1000];/* For rewrite the file without deleted datas */
  int n=0;
  int sayac;

  FILE *read_file;
  FILE *print_file;
  read_file = fopen ( "project2_database.bin", "r" ) ;/* Open file for reading */

  if(read_file==NULL)/* If file not exist than create */
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  else
  {
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;/* Scan datas in file */

  while(!feof(read_file))
  {
  delete_student[n]=student;/* Each rows recorded as a struct */
  n++;
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;/* Scan datas continuesly */
  }

  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n","NAME","SURNAME","GRADE","ID");
  for(sayac=0;sayac<n;sayac++)
  {
  if(!(strcmp(sil,delete_student[sayac].name)==0||strcmp(sil,delete_student[sayac].surname)==0||strcmp(sil,delete_student[sayac].grade)==0||strcmp(sil,delete_student[sayac].id)==0))/* Print the datas which will not be deleted */
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n",&delete_student[sayac].name,&delete_student[sayac].surname,&delete_student[sayac].grade,&delete_student[sayac].id);
  }
  }
  }
  fclose(fopen("project2_database.bin", "w"));/* Clean the file */
  fclose(read_file);

  print_file = fopen("project2_database.bin","ab");

  if(print_file==NULL)
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  for(sayac=0;sayac<n;sayac++)
  {
  if(!(strcmp(sil,delete_student[sayac].name)==0||strcmp(sil,delete_student[sayac].surname)==0||strcmp(sil,delete_student[sayac].grade)==0||strcmp(sil,delete_student[sayac].id)==0))/* Write the datas which will not be deleted into the file */
  {
  fprintf (print_file,"%s %s %s %s\n",&delete_student[sayac].name,&delete_student[sayac].surname,&delete_student[sayac].grade,&delete_student[sayac].id) ;/* Write datas */
  }
  }

  fclose(print_file);
  }

  void list_function(int list_value)
  {
  struct Students student;
  static struct Students dynamic_student[1000];
  static struct Students dynamic_student2[1000];
  static struct Students dynamic_student3[1000];
  static struct Students dynamic_student4[1000];
  static struct Students student_temp;
  int n=0;
  int sayac;
  int sayac2;

  switch(list_value)
  {
  case 1:/* List names a-z */
  {

  FILE *read_file;
  read_file = fopen ( "project2_database.bin", "r" ) ;

  if(read_file==NULL)
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  else
  {
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;/* Scan file */

  while(!feof(read_file))
  {
  dynamic_student[n]=student;/* Record the datas which are inside file to the dynamic struct */
  n++;
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;/* Scan file continiously */
  }

  for(sayac=0;sayac<n;sayac++)
  {
  for(sayac2=0;sayac2<n;sayac2++)
  {
  if(strcmp(dynamic_student[sayac2].name, dynamic_student[sayac2+1].name) > 0)/* If right name comes first in alphabetical order with left name than switch the datas */
  {
  student_temp=dynamic_student[sayac2+1];
  dynamic_student[sayac2+1]=dynamic_student[sayac2];
  dynamic_student[sayac2]=student_temp;

  }
  }
  }

  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n","NAME","SURNAME","GRADE","ID");
  for(sayac=1;sayac<n+1;sayac++)
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n",&dynamic_student[sayac].name,&dynamic_student[sayac].surname,&dynamic_student[sayac].grade,&dynamic_student[sayac].id);/* Print the alphabetical sorted datas */
  }
  }

  fclose(read_file);


  break;
  }

  case 2:
  {
  FILE *read_file;
  read_file = fopen ( "project2_database.bin", "r" ) ;

  if(read_file==NULL)
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  else
  {
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;

  while(!feof(read_file))
  {
  dynamic_student2[n]=student;/* Record the datas which are inside file to the dynamic struct */
  n++;
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;
  }

  for(sayac=0;sayac<n;sayac++)
  {
  for(sayac2=0;sayac2<n;sayac2++)
  {
  if(strcmp(dynamic_student2[sayac2].surname, dynamic_student2[sayac2+1].surname) > 0)/* Compare surnames */
  {
  student_temp=dynamic_student2[sayac2+1];
  dynamic_student2[sayac2+1]=dynamic_student2[sayac2];
  dynamic_student2[sayac2]=student_temp;

  }
  }
  }

  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n","NAME","SURNAME","GRADE","ID");
  for(sayac=1;sayac<n+1;sayac++)
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n",&dynamic_student2[sayac].name,&dynamic_student2[sayac].surname,&dynamic_student2[sayac].grade,&dynamic_student2[sayac].id);/* Print datas in surnames alphabetical order */
  }
  }

  fclose(read_file);

  break;
  }

  case 3:
  {
  FILE *read_file;
  read_file = fopen ( "project2_database.bin", "r" ) ;

  if(read_file==NULL)
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  else
  {
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;

  while(!feof(read_file))
  {
  dynamic_student3[n]=student;/* Record the datas which are inside file to the dynamic struct */
  n++;
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;
  }

  for(sayac=0;sayac<n;sayac++)
  {
  for(sayac2=0;sayac2<n;sayac2++)
  {
  if(strcmp(dynamic_student3[sayac2].grade, dynamic_student3[sayac2+1].grade) > 0)/* Compare grades */
  {
  student_temp=dynamic_student3[sayac2+1];
  dynamic_student3[sayac2+1]=dynamic_student3[sayac2];
  dynamic_student3[sayac2]=student_temp;

  }
  }
  }

  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n","NAME","SURNAME","GRADE","ID");
  for(sayac=1;sayac<n+1;sayac++)
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n",&dynamic_student3[sayac].name,&dynamic_student3[sayac].surname,&dynamic_student3[sayac].grade,&dynamic_student3[sayac].id);/* Print records in ascending grades */
  }
  }

  fclose(read_file);

  break;

  }

  case 4:
  {
  FILE *read_file;
  read_file = fopen ( "project2_database.bin", "r" ) ;

  if(read_file==NULL)
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  else
  {
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;

  while(!feof(read_file))
  {
  dynamic_student4[n]=student;/* Record the datas which are inside file to the dynamic struct */
  n++;
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;
  }

  for(sayac=0;sayac<n;sayac++)
  {
  for(sayac2=0;sayac2<n;sayac2++)
  {
  if(strcmp(dynamic_student4[sayac2].id, dynamic_student4[sayac2+1].id) > 0)/* Compare ID numbers */
  {
  student_temp=dynamic_student4[sayac2+1];
  dynamic_student4[sayac2+1]=dynamic_student4[sayac2];
  dynamic_student4[sayac2]=student_temp;

  }
  }
  }

  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n","NAME","SURNAME","GRADE","ID");
  for(sayac=1;sayac<n+1;sayac++)
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n",&dynamic_student4[sayac].name,&dynamic_student4[sayac].surname,&dynamic_student4[sayac].grade,&dynamic_student4[sayac].id);/* Print datas in ascending ID form */
  }
  }

  fclose(read_file);

  break;
  }

  case 5:
  {
  FILE *read_file;
  read_file = fopen ( "project2_database.bin", "r" ) ;

  if(read_file==NULL)
  {
  printf("Error!");
  exit(1);
  }

  else
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n","NAME","SURNAME","GRADE","ID");
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;

  while(!feof(read_file))
  {
  printf("%-20s %-20s %-5s %-12s\n",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id);/* Print datas as recorded */
  fscanf (read_file, "%s %s %s %s",&student.name,&student.surname,&student.grade,&student.id) ;
  }
  }

  fclose(read_file);

  break;
  }
  }
  }