atom

  1. Kepchup

    Helyumun Döteryuma parçalanması için gerekli UV

    Atomlar ultraviyole ile parçalanabilirler. Helyumun parçalanması öncelikle mümkün müdür? Çünkü bir soygaz ve haliyle tüm enerji düzeyleri dolu. Eğer mümkünse ( bahsedilen Helyum-4 )bunun için gerekli olan ultraviyole ne olmalıdır?
  2. Oğuzhan Mallı

    Atomun Tarihçesi

    1789: Uranyum, Alman bir kimyager olan Martin H. Klaproth tarafından keşfedildi. Bu yeni element 1781’de keşfedilen Uranus gezegeninden esinlenerek “uranyum” adı ile isimlendirdi ancak aslında keşfettiği madde uranyumun bir oksit bileşiği idi. Uranyumun saf metal olarak elde edilmesi bundan 52...
Yukarı Alt