Küçük cihazlar için grafen: Elektrik iletimini çok küçük bir alanda dahi sağlayabilen grafen, çalışmak için çok küçük miktarda güce ihtiyaç duyan süper hızlı bilgisayarlar ve transistör araştırmalarında kullanılır. Grafen esnek,güçlü ve şeffaftır.

Grafen ve Kuantum Mekaniği: Grafen kuantum elektrodinamiğinde tahminleri test etmek için kullanılır.

Dokunmatik ekranlar, televizyonlar: Dokunmatik ekran ve televizyonlar dokunuşlara cevap verebilmek için elektriksel algılama yöntemi kullanıyor. Bu yüzden tüm ekran elektriği ileten şeffaf bir maddeyle kaplanmalı. Bu madde ITO (Indium tin oxide, indiyum kalay oksit) elektriksel iletken bir kaplama çeşididir. Ancak sert olmasına rağmen kırılgandır ve bunun yanında indium rezervleri tükeniyor. Buradan yola çıkarak Rice Üniversitesi’ndeki araştırmacılar daha dayanıklı ve ultra ince olan grafen film oluşturmayı başardılar.

Düşünceleriniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here