Elektromanyetik Fırlatıcı Yapımı

Kemal Okur

Yetkili Kişi
Yönetici
Kayıt
7 Şubat 2015
Mesajlar
353
Tepkiler
210
Yaş
29
Meslek
Mekatronik Mühendisi
Üniv
Fırat Üniversitesi
Projenin Amacı

Bu projede sargılı elektromanyetik fırlatıcı kuramının açıklanması, küçük boyutlarda sargılı tip elektromanyetik fırlatıcı yapılması, formülasyon ve görseller yardımıyla elektromanyetik fırlatıcının deneysel verilerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Manyetik Alanın Üretimi

Üzerinden akım geçen bir iletkenin çevresinde manyetik alan oluşur.Bu durumda manyetik alan iletkenden geçen akımla doğru orantılıdır.Buna Amper yasası denir ve aşağıdaki formülle gösterilir.
Adsaız.png
Burada H: akımı tarafından üretilen manyetik alan şiddeti ve dl ise integrasyon yolu boyunca uzunluğun diferansiyel elemanıdır. SI birim sisteminde; I amper olarak verilirse; H, metre başına amper-sarım olarak elde edilir.

Adasız.png
Manyetik alan şiddeti H, bir anlamda manyetik akının oluşmasında akımın gösterdiği etkinin bir ölçüsüdür. Çekirdekte üretilen manyetik alan akısının şiddeti çekirdek malzemesine de bağlıdır.Bir malzemedeki manyetik akı yoğunluğu B ve manyetik alan şiddeti H arasındaki bağıntı aşağıdaki gibi verilir.

Aaadsız.png

Elektromanyetik Fırlatıcılar Kuramı

Elektromanyetik fırlatıcıların çalışmasının temel ilkeleri elektromanyetik kurama dayanır.Gerçekleştirilmek istenen durum, değişen ya da hareket eden güçlü bir elektromanyetik alan oluşturarak, hareket ettirilecek ya da fırlatılacak nesnenin bu elektromanyetik alanı takip etmesini sağlamaktır. Kuramsal olarak elektromanyetik alanın hareket etme hızında bir sınır olmadığı için, itici kuvvetin hızına ulaşması beklenen durumda, hızlandırılan nesne için de bir hız limiti yoktur.

Bu fırlatıcı türünde asenkron motorlarda olduğu gibi, elektromıknatıslara benzer bir yapı kullanılmaktadır. Bir sargıdan akım aktığında sargının çevresinde manyetik alan oluşturacaktır. Sargının iç hacminde bu manyetik akı yoğunlaşacaktır. Metalik bir cisim(mermi) sargının yakınına yerleştirilecek olursa manyetik akı, düşük relüktanslı olması nedeniyle bu cisim içinden akmayı tercih edecek ve manyetik indüksiyon oluşturarak cismi içine çekecektir. Aşağıdaki şekilde sargılı fırlatıcının ilkesel gösterimi verilmiştir.

Aaadsız.png

Tek bir sargı kullanmak yerine, yan yana dizilmiş belirli sayıda sargılar kullanıldığında ve içinde hareket eden cismin hızına da bağlı olarak uygun bir hızda “elektrik akımın tetiklenmesi” gerçekleştirildiğinde, fırlatma işlemi yapılmış olacaktır.Üstteki şekildeki sargıdan akım geçirildiğinde sargı içinde oluşan elektromanyetik alan mermiyi içine doğru çekmek isteyecektir.Bu noktadan hareketle, yan yana dizilmiş ve sıra ile akım verilen sargılar mermiyi içlerine çekerek hızlandıracaklar ve sargının bittiği yerde kazandığı kinetik enerji ile mermi dışarı fırlatılacaktır.

Bu fırlatıcının eşdeğer devresi temelde bir anahtar üzerinden paralel olarak bağlanmış bir sargı ve bir kondansatörden ibarettir.Bu elektriksel devre aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Aaadsız.png
Üstteki şekildeki devre oldukça sade olup, sargıdan tekrar kondansatöre akacak ters(negatif) akım, aynı devreden birden fazla bağlanması durumunda, tetikleme zamanının ayarlanması gibi ihtiyaçlardan dolayı devreye bazı ilave elemanlarında bağlanmasını zorunlu kılar.

Sargılı Elektromanyetik Fırlatıcılar

Sargılı fırlatıcılar ardışık sürücü sargılar kullanılarak oluşturulan elektriksel itme kuvveti ile bu sargılar arasındaki cismin fırlatılması ilkesine dayanır.Sargılı fırlatıcılar daha çok orta hızlarda fakat büyük kütleli cisimlerin fırlatılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Aşağıdaki şekillerde sargılı fırlatıcıların genel yapısı ile örnek bir fırlatıcı tabanca prototipi gösterilmiştir.

Adsız.jpg


Devre Şeması

Adsız.jpg


Malzeme Listesi

# 4 ADET 9V BATARYA
# 1 ADET 5.1V 5W ZENER DİYOT (D1)
# 2 ADET SWITCH
# 1 ADET 100Ω 0.5W DİRENÇ (R3)
# 1 ADET 2.7KΩ 0.5W DİRENÇ(R2)
# 1 ADET 100Ω 5W DİRENÇ(R1)
# 1 ADET LED DİYOT(D2)
# 8 ADET 4700μF 35V ELEKTROLİTİK KONDANSATÖR
# 1 ADET BT151 TRİSTÖR
# 1 ADET 6M 0.50 mm BOBİN TELİ (6 metrede sınırlı kalmayabilirsiniz ancak sarım sayınıza göre hesaplamalarda değişiklikler olacaktır.)

Elektromanyetik fırlatıcı.jpg


Kondansatörler


Elektromanyetik fırlatıcı yüksek akımlara ateş etme anında ihtiyaç duymaktadır.Bu yüksek ve ani akımı elde etmek için uygulamada kondansatör kullanılmıştır.Sistemimizde 8 adet 4700μF 35V kondansatör paralel bağlanarak 37.600μF 35V değerinde yani 0.037 F’lık kondansatör grubu oluşturularak yüksek akım kaynağı sağlanmıştır.

kondansatör.jpg
Kondansatörler güç kaynağına bir seri direnç ile bağlandığı için başlangıç akımı V/R ile sınırlanır ve R direncine bağlı olarak şarj süresi değişir.Sistemimizde bu direncin değeri 100Ω’dur. Şarj süresi aşağıdaki denklemden hesaplanabilir.

τ=RxC
Burada τ (to) zaman sabitidir ve birimi saniyedir.

R=100Ω ve C=0.037F olduğundan sistemin zaman sabitesi τ=3.7 sn olarak bulunur.
Buna göre DC kaynak ile kondansatör grubu yaklaşık 5τ sürede yani yaklaşık 20 saniyede şarj olacaktır.
Doğru akım kaynağına bağlı kondansatör grubundaki zamana bağlı gerilim değeri aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.

formül.jpg

Burada
V=40V
τ=3.7 sn
t=20 sn olarak alınacak olursa;

20 sn sonunda kondansatör grubundaki gerilim değeri (t)=39.8V olarak bulunur.
Kondansatörü bir DC kaynağa bağladığımızda kondansatörden doluncaya kadar akım akar. Kondansatör dolduğunda uçları arasındaki gerilim maksimum değerine ulaşır.Bu gerilim, kendisini besleyen kaynağın gerilimine eşittir.Dolduğunda kondansatör uçları ve kondansatörü besleyen kaynağın uçları arasında potansiyel fark sıfır olacağı için devreden akım akmaz. Dolayısıyla dolma zamanı dışında bir kondansatör DC gerilim altında açık devre davranışı gösterir.
Sistemimizde 20 sn sonra kondansatör grubu dolacak ve açık devre davranışı gösterecektir. Dolayısıyla akım 100Ω ve 2.7KΩ’luk paralel bağlı dirençlerden geçerek bobin üzerine düşecektir.Bobin üzerine düşecek akımı hesaplayacak olursak;

Reş=(0.1kΩx2.7kΩ)/(0.1kΩ+2.7kΩ) = 96Ω

V=IxR formülünden V=39.8V ve R=96Ω yazılacak olursa bobin üzerine düşecek olan akım;
0.41A olarak bulunur.

Bobin

İndüktör olarak da isimlendirilirler.Bobin; farklı şekillerde sarılmış iletkenlarden oluşan devre elemanlarıdır.

Sistemimizde bobin aşağı resimde görüldüğü gibi sarılmış ve sarım sayısı
N=120’dir.

bobin.jpg

Kuvarslı cam boru (yada plastik herhangi bir nesnede olabilir örn: içi çıkarılmış kalem) etrafına sarılmış bobinin boyutları aşağıda şekilde gösterildiği gibidir.


bobin.jpg

Manyetik Alan Şiddeti

bobin.jpg
Formülünden N=120, =0.41A, l=0.023m ise H=(120x0,41)/(0,023) buradan.
H=2139.13 A.s/m bulunur.

Manyetik Alan

µ=B/H
formülünden
bobin.jpg
ve H=2139.13 A.s/m yerine yazılırsa

B=0.00268T olarak hesaplanır.

bobin.jpg


ferromanyetik malzeme.jpg


devre.jpg

(Uygulamanın gerçekleştirilmiş görüntüsü)
Not: Devreyi kurduktan ve çalıştırdıktan sonra devre 2. kez çalışmayabilir bu durumda kondansatöleri boşaltmanız gerekmektedir. Kondansatörler tekrardan yüklendiğinde devre ikinci kez çalışacaktır.

Video
 

Dosyalar

Son düzenleme:

Mehmet Göltaş

MB Üyesi
Kayıt
3 Kasım 2016
Mesajlar
2
Tepkiler
0
Yaş
25
Tüm malzemeleri topladım, bobinimi sardım ancak 5 watt diyot eksik kaldı. İnternetten almayı düşünüyorum.

''Ücretsiz Kargo Tek Lot 10 ADET 1N5338BRLG DO-201 1N5338B 1N5338 5 Watt Surmetic 40 Silikon Zener Diyot''

ürün adı bu sizce sipariş etmeli miyim? 15 TL tutuyor
 

Mehmet Göltaş

MB Üyesi
Kayıt
3 Kasım 2016
Mesajlar
2
Tepkiler
0
Yaş
25
6,8V Zener Diyot 5 watt 1 Adetlik Paket
[TBODY] [/TBODY]


buda 2 TL + Kargo
[/IMG]
 
Konu sahibi
Konu sahibi
Kemal Okur

Kemal Okur

Yetkili Kişi
Yönetici
Kayıt
7 Şubat 2015
Mesajlar
353
Tepkiler
210
Yaş
29
Meslek
Mekatronik Mühendisi
Üniv
Fırat Üniversitesi
@Mehmet Göltaş merhabalar,

6.8v zener diyot işinizi rahatlıkla görür onu kullanabilirsiniz :)
 

tmr_1995

MB Üyesi
Kayıt
26 Nisan 2017
Mesajlar
1
Tepkiler
0
Yaş
28
Üniv
Selçuk Üniversitesi
Projenin Amacı

Bu projede sargılı elektromanyetik fırlatıcı kuramının açıklanması, küçük boyutlarda sargılı tip elektromanyetik fırlatıcı yapılması, formülasyon ve görseller yardımıyla elektromanyetik fırlatıcının deneysel verilerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Manyetik Alanın Üretimi

Üzerinden akım geçen bir iletkenin çevresinde manyetik alan oluşur.Bu durumda manyetik alan iletkenden geçen akımla doğru orantılıdır.Buna Amper yasası denir ve aşağıdaki formülle gösterilir.
Burada H: akımı tarafından üretilen manyetik alan şiddeti ve dl ise integrasyon yolu boyunca uzunluğun diferansiyel elemanıdır. SI birim sisteminde; I amper olarak verilirse; H, metre başına amper-sarım olarak elde edilir.

Manyetik alan şiddeti H, bir anlamda manyetik akının oluşmasında akımın gösterdiği etkinin bir ölçüsüdür. Çekirdekte üretilen manyetik alan akısının şiddeti çekirdek malzemesine de bağlıdır.Bir malzemedeki manyetik akı yoğunluğu B ve manyetik alan şiddeti H arasındaki bağıntı aşağıdaki gibi verilir.


Elektromanyetik Fırlatıcılar Kuramı

Elektromanyetik fırlatıcıların çalışmasının temel ilkeleri elektromanyetik kurama dayanır.Gerçekleştirilmek istenen durum, değişen ya da hareket eden güçlü bir elektromanyetik alan oluşturarak, hareket ettirilecek ya da fırlatılacak nesnenin bu elektromanyetik alanı takip etmesini sağlamaktır. Kuramsal olarak elektromanyetik alanın hareket etme hızında bir sınır olmadığı için, itici kuvvetin hızına ulaşması beklenen durumda, hızlandırılan nesne için de bir hız limiti yoktur.

Bu fırlatıcı türünde asenkron motorlarda olduğu gibi, elektromıknatıslara benzer bir yapı kullanılmaktadır. Bir sargıdan akım aktığında sargının çevresinde manyetik alan oluşturacaktır. Sargının iç hacminde bu manyetik akı yoğunlaşacaktır. Metalik bir cisim(mermi) sargının yakınına yerleştirilecek olursa manyetik akı, düşük relüktanslı olması nedeniyle bu cisim içinden akmayı tercih edecek ve manyetik indüksiyon oluşturarak cismi içine çekecektir. Aşağıdaki şekilde sargılı fırlatıcının ilkesel gösterimi verilmiştir.

Tek bir sargı kullanmak yerine, yan yana dizilmiş belirli sayıda sargılar kullanıldığında ve içinde hareket eden cismin hızına da bağlı olarak uygun bir hızda “elektrik akımın tetiklenmesi” gerçekleştirildiğinde, fırlatma işlemi yapılmış olacaktır.Üstteki şekildeki sargıdan akım geçirildiğinde sargı içinde oluşan elektromanyetik alan mermiyi içine doğru çekmek isteyecektir.Bu noktadan hareketle, yan yana dizilmiş ve sıra ile akım verilen sargılar mermiyi içlerine çekerek hızlandıracaklar ve sargının bittiği yerde kazandığı kinetik enerji ile mermi dışarı fırlatılacaktır.

Bu fırlatıcının eşdeğer devresi temelde bir anahtar üzerinden paralel olarak bağlanmış bir sargı ve bir kondansatörden ibarettir.Bu elektriksel devre aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Üstteki şekildeki devre oldukça sade olup, sargıdan tekrar kondansatöre akacak ters(negatif) akım, aynı devreden birden fazla bağlanması durumunda, tetikleme zamanının ayarlanması gibi ihtiyaçlardan dolayı devreye bazı ilave elemanlarında bağlanmasını zorunlu kılar.

Sargılı Elektromanyetik Fırlatıcılar

Sargılı fırlatıcılar ardışık sürücü sargılar kullanılarak oluşturulan elektriksel itme kuvveti ile bu sargılar arasındaki cismin fırlatılması ilkesine dayanır.Sargılı fırlatıcılar daha çok orta hızlarda fakat büyük kütleli cisimlerin fırlatılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Aşağıdaki şekillerde sargılı fırlatıcıların genel yapısı ile örnek bir fırlatıcı tabanca prototipi gösterilmiştir.

Eki Görüntüle 814

Devre Şeması

Eki Görüntüle 816

Malzeme Listesi

# 4 ADET 9V BATARYA
# 1 ADET 5.1V 5W ZENER DİYOT (D1)
# 2 ADET SWITCH
# 1 ADET 100Ω 0.5W DİRENÇ (R3)
# 1 ADET 2.7KΩ 0.5W DİRENÇ(R2)
# 1 ADET 100Ω 5W DİRENÇ(R1)
# 1 ADET LED DİYOT(D2)
# 8 ADET 4700μF 35V ELEKTROLİTİK KONDANSATÖR
# 1 ADET BT151 TRİSTÖR
# 1 ADET 6M 0.50 mm BOBİN TELİ (6 metrede sınırlı kalmayabilirsiniz ancak sarım sayınıza göre hesaplamalarda değişiklikler olacaktır.)

Eki Görüntüle 817

Kondansatörler


Elektromanyetik fırlatıcı yüksek akımlara ateş etme anında ihtiyaç duymaktadır.Bu yüksek ve ani akımı elde etmek için uygulamada kondansatör kullanılmıştır.Sistemimizde 8 adet 4700μF 35V kondansatör paralel bağlanarak 37.600μF 35V değerinde yani 0.037 F’lık kondansatör grubu oluşturularak yüksek akım kaynağı sağlanmıştır.

Kondansatörler güç kaynağına bir seri direnç ile bağlandığı için başlangıç akımı V/R ile sınırlanır ve R direncine bağlı olarak şarj süresi değişir.Sistemimizde bu direncin değeri 100Ω’dur. Şarj süresi aşağıdaki denklemden hesaplanabilir.

τ=RxC
Burada τ (to) zaman sabitidir ve birimi saniyedir.

R=100Ω ve C=0.037F olduğundan sistemin zaman sabitesi τ=3.7 sn olarak bulunur.
Buna göre DC kaynak ile kondansatör grubu yaklaşık 5τ sürede yani yaklaşık 20 saniyede şarj olacaktır.
Doğru akım kaynağına bağlı kondansatör grubundaki zamana bağlı gerilim değeri aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.

Burada
V=40V
τ=3.7 sn
t=20 sn olarak alınacak olursa;

20 sn sonunda kondansatör grubundaki gerilim değeri (t)=39.8V olarak bulunur.
Kondansatörü bir DC kaynağa bağladığımızda kondansatörden doluncaya kadar akım akar. Kondansatör dolduğunda uçları arasındaki gerilim maksimum değerine ulaşır.Bu gerilim, kendisini besleyen kaynağın gerilimine eşittir.Dolduğunda kondansatör uçları ve kondansatörü besleyen kaynağın uçları arasında potansiyel fark sıfır olacağı için devreden akım akmaz. Dolayısıyla dolma zamanı dışında bir kondansatör DC gerilim altında açık devre davranışı gösterir.
Sistemimizde 20 sn sonra kondansatör grubu dolacak ve açık devre davranışı gösterecektir. Dolayısıyla akım 100Ω ve 2.7KΩ’luk paralel bağlı dirençlerden geçerek bobin üzerine düşecektir.Bobin üzerine düşecek akımı hesaplayacak olursak;

Reş=(0.1kΩx2.7kΩ)/(0.1kΩ+2.7kΩ) = 96Ω

V=IxR formülünden V=39.8V ve R=96Ω yazılacak olursa bobin üzerine düşecek olan akım;
0.41A olarak bulunur.

Bobin

İndüktör olarak da isimlendirilirler.Bobin; farklı şekillerde sarılmış iletkenlarden oluşan devre elemanlarıdır.

Sistemimizde bobin aşağı resimde görüldüğü gibi sarılmış ve sarım sayısı
N=120’dir.


Kuvarslı cam boru (yada plastik herhangi bir nesnede olabilir örn: içi çıkarılmış kalem) etrafına sarılmış bobinin boyutları aşağıda şekilde gösterildiği gibidir.


Eki Görüntüle 823
Manyetik Alan Şiddeti

Formülünden N=120, =0.41A, l=0.023m ise H=(120x0,41)/(0,023) buradan.
H=2139.13 A.s/m bulunur.

Manyetik Alan

µ=B/H
formülünden
Eki Görüntüle 825
ve H=2139.13 A.s/m yerine yazılırsa

B=0.00268T olarak hesaplanır.

Eki Görüntüle 826

Eki Görüntüle 827

Eki Görüntüle 828
(Uygulamanın gerçekleştirilmiş görüntüsü)
Not: Devreyi kurduktan ve çalıştırdıktan sonra devre 2. kez çalışmayabilir bu durumda kondansatöleri boşaltmanız gerekmektedir. Kondansatörler tekrardan yüklendiğinde devre ikinci kez çalışacaktır.

Video
Tasarım projesi olarak bunu yapiyorumda.Benim devrede hersey anlatilan gibi LED felan yaniyor ama firlatici çalişmadi.Bobin telim 0.3 mm kalinliginda idi.Acaba bu yüzde çalışmamış olabilir mi ?
 

astute.boss

MB Üyesi
Kayıt
17 Ağustos 2017
Mesajlar
5
Tepkiler
0
Yaş
22
Üniv
Yozgat Şehitler Fen Lisesi
@Kemal Okur Merhaba,Fırlatıcı projenizi yapıyordum tamamladım atış yaparken atışı yapmadı.Tristörden bobine giden kablo yerine Kondansatörün eksi ucunu bağladığımda çalıştı ancak attığını tekrar çekiyor ve verimsiz oluyor.Sorun tristörde mi dir?
 
Konu sahibi
Konu sahibi
Kemal Okur

Kemal Okur

Yetkili Kişi
Yönetici
Kayıt
7 Şubat 2015
Mesajlar
353
Tepkiler
210
Yaş
29
Meslek
Mekatronik Mühendisi
Üniv
Fırat Üniversitesi
@astute.boss Merhabalar,

Devre şemasında gösterildiği şekilde devrenizi tekrardan kurun çalışmama nedeni kondansatörlerin tam olarak boşaltılmaması yani ilk fırlatmayı yaptıktan sonra kondansatörler dolmuyor bunu gidermek için kondansatör grubunun - ucunu topraklamanız gerekmekte. Bunu yaptğınızda ikinci atışta birinci atış kalitesinde olacaktır. Siz eğer tristörü iptal ederseniz dediğiniz gibi atış kalitesi olmaz tristör orada bir nevi hızlandırıcı ve anahtarlama görevi görüyor. Geri çekilme olayında ise bobin uçlarına bağladığınız kabloların yönlerini değiştirerek manyetik akı yönünü değiştire bilirsiniz.
 

astute.boss

MB Üyesi
Kayıt
17 Ağustos 2017
Mesajlar
5
Tepkiler
0
Yaş
22
Üniv
Yozgat Şehitler Fen Lisesi
@astute.boss Merhabalar,

Devre şemasında gösterildiği şekilde devrenizi tekrardan kurun çalışmama nedeni kondansatörlerin tam olarak boşaltılmaması yani ilk fırlatmayı yaptıktan sonra kondansatörler dolmuyor bunu gidermek için kondansatör grubunun - ucunu topraklamanız gerekmekte. Bunu yaptğınızda ikinci atışta birinci atış kalitesinde olacaktır. Siz eğer tristörü iptal ederseniz dediğiniz gibi atış kalitesi olmaz tristör orada bir nevi hızlandırıcı ve anahtarlama görevi görüyor. Geri çekilme olayında ise bobin uçlarına bağladığınız kabloların yönlerini değiştirerek manyetik akı yönünü değiştire bilirsiniz.
@Kemal Okur Sorun ikinci atışta değil.Tristörden çıkan kabloyla hiç atış yapmıyor.(İlk atışı da yapmıyor.)Kondansatörlerin dolmasında sıkıntı yok.Tristörden bobine giden kabloyu çıkartıp yerine direk kondansatörün eksi ucundan verdiğimde sıkıntı yaşamıyorum.Tristörün tetikleme yaptığını multimetreyle ölçtüm ancak tristörün Anot ve Katot uçlarından devamlı 35 V ölçtüm anahtarın açılıp kapanması etki etmiyor tristöre.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
Konu sahibi
Konu sahibi
Kemal Okur

Kemal Okur

Yetkili Kişi
Yönetici
Kayıt
7 Şubat 2015
Mesajlar
353
Tepkiler
210
Yaş
29
Meslek
Mekatronik Mühendisi
Üniv
Fırat Üniversitesi
tristörün anat katot ve gate uçlarını doğru tayin ettiğinizden eminsiniz değilmi çünkü eğer gate ucundan tetikleme almazsa tristör iletime geçmez. Tristör Bt151 bu tristörün datasheet ine bakarak bacaklarına tekrardan bağlantı yapınız.
 

astute.boss

MB Üyesi
Kayıt
17 Ağustos 2017
Mesajlar
5
Tepkiler
0
Yaş
22
Üniv
Yozgat Şehitler Fen Lisesi
tristörün anat katot ve gate uçlarını doğru tayin ettiğinizden eminsiniz değilmi çünkü eğer gate ucundan tetikleme almazsa tristör iletime geçmez. Tristör Bt151 bu tristörün datasheet ine bakarak bacaklarına tekrardan bağlantı yapınız.
Eminim de devreyi sil baştan kuracağım ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.Piller bitti yenisini alınca tekrar kuracağım.Başka tetikleyici sistemi yapılabilir mi ?
 

astute.boss

MB Üyesi
Kayıt
17 Ağustos 2017
Mesajlar
5
Tepkiler
0
Yaş
22
Üniv
Yozgat Şehitler Fen Lisesi
@Kemal Okur Hocam şuan farkettim multimetreyle kondansatörlerin voltajını ölçerken tristörün anahtarını kapalı konuma getirince birden değil yavaş yavaş boşalma oluyor.Sanki direnç bağlayıp deşarj yapar gibi bu yüzden etki etmiyor ne yapmalıyım ?
 

astute.boss

MB Üyesi
Kayıt
17 Ağustos 2017
Mesajlar
5
Tepkiler
0
Yaş
22
Üniv
Yozgat Şehitler Fen Lisesi
[ÇÖZÜLDÜ] İlgilendiğiniz için teşekkürler.İyi çalışmalar.
 

Oner_5500

MB Üyesi
Kayıt
27 Kasım 2017
Mesajlar
3
Tepkiler
0
Yaş
27
Üniv
Ondokuzmayıs üniversitesi
Merhaba arkadaşlar anlayamadığım bir nokta var cisim nasıl oluyor da fırlıyor şimdi pipete sarılı bir bobin düşünelim içine bir toplu iğne koyalım diğer uçtan nasıl oluyor da fırlıyor detaylı bir şekilde açıklarmısınız
 

Hüseyin55

Enerji Sistemleri Mühendisliği
MB Üyesi
Kayıt
30 Kasım 2017
Mesajlar
10
Tepkiler
1
Yaş
27
Meslek
Öğrenci
Üniv
Fırat Üniversitesi
Merhaba Eletromanyatik Enerji Dönüşümü dersi için bir proje yapmam gerekiyor ve bu projeyi 1 haftadır inceliyorum detaylı bilgi vermeniz çok güzel (hesapamalar,devre şeması,ve görünüm v.s) projeye birkaç güne başlayacagız 1 arkadaşım ile sorumuz olduğunda yardımcı olabilecek birisi varmıdır acba buraya sorsak cevap alabilirimiyiz
 
Konu sahibi
Konu sahibi
Kemal Okur

Kemal Okur

Yetkili Kişi
Yönetici
Kayıt
7 Şubat 2015
Mesajlar
353
Tepkiler
210
Yaş
29
Meslek
Mekatronik Mühendisi
Üniv
Fırat Üniversitesi
direkt benimle irtibata geçin elimden gelen yardımı yaparım.
 

Serdar Akb

MB Üyesi
Kayıt
16 Aralık 2017
Mesajlar
2
Tepkiler
1
Yaş
44
Üniv
Bilgi ünv.
Elektro manyetik sapanlar su anda çok sayıda denemesi yapılmakta olan bir şeydir acak 5 - 10 sene icersinde bence çok daha çnem kazanıcaktır.
Bunun nedeni ise uzayda tamamen insansız yapılıcak madencilik sonucunda dünya yada daha basit olarak ayı hedef alan manyetik sapanlar ile malzemeler astriod gibi düşük yerçekimli yüzeylerden iyi hesaplanarak istenen noktalara atılıcaktır diye düşünüyorum. Ayrıca aynen balık ve zıpkın mantığı ile komsu atroidlere koprüler kurmak mümkün olcaktır.
 

munezokan

MB Üyesi
Kayıt
3 Kasım 2017
Mesajlar
1
Tepkiler
0
Yaş
28
Üniv
Toros Üniversitesi
Merhaba devreyi anlatıldığı gibi kurdum led kapasitörler dolarken yanıyor sonrasında sönüyor tristörün katot ucunu bobine götürdüğümde bazen atış yapıyor bazen yapmıyor bazende sadece içindeki cismi titretiyor nerde hata yapıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.
 

15-15

MB Üyesi
Kayıt
20 Mart 2018
Mesajlar
1
Tepkiler
0
Yaş
34
Abi sistemi tam olarak yaptık . Fakat bobinden manyetik bir enerji oluşmadı. Hatamızı anlayamadık hala . Anahtar açma sırasını veya kondansatörlerin dolumun da mı bir sıkıntı yapıyoruz. Akım olctügumuz durumlarda da bir sıkıntı fark etmedik. Çok iletken var temas vardır falan dedik düzelttik iletken sorunlarını yine çözülmedi. Yardım edersen çok sevenirim abi . Çünkü biz bu konuda daha gelişmiş bir sistem kuracaktik ve teorik olarak kondansator harici sistemleri fazlasiyla biliyoruz lakin mekaniğe dokunce sıkıntı oluştu. Şimdiden teşekkürler.

Abi sistemi tam olarak yaptık . Fakat bobinden manyetik bir enerji oluşmadı. Hatamızı anlayamadık hala . Anahtar açma sırasını veya kondansatörlerin dolumun da mı bir sıkıntı yapıyoruz. Akım olctügumuz durumlarda da bir sıkıntı fark etmedik. Çok iletken var temas vardır falan dedik düzelttik iletken sorunlarını yine çözülmedi. Yardım edersen çok sevenirim abi . Çünkü biz bu konuda daha gelişmiş bir sistem kuracaktik ve teorik olarak kondansator harici sistemleri fazlasiyla biliyoruz lakin mekaniğe dokunce sıkıntı oluştu. Şimdiden teşekkürler.
Bunları deneme amaçlı yaptık fakat bunlar bile istediğimiz gibi olmadı . Yardım edebilirsen ....
 

Dosyalar

Yukarı Alt