Yazar: Önder Madran

Merhaba ben Önder Madran, bir süre Türkiye de Matematik üzerine eğitim aldıktan sonra, hayat serüvenime yurt dışında Nükleer Enerji Mühendisliği üzerine devam ettirmeye karar verdim. Burada sizlerle bilim adına tecrübelerimi paylaşacağım.

Makale Sayısı:

25 Makale

Yorum Sayısı:

0 Yorum
koseni-sec-yazar-ol

Yazılarım

Carnot Buhar Çevrimi

İki sıcaklık sınırı arasında çalışan en yüksek verimli çevrimin Carnot çevrimi olduğu bilinir. Bu nedenle, buharlı güç santralleri için ideal bir çevrim araştırılırken önce...

Rankine Çevrimi Nedir

Carnot çevriminin uygulanmasında karşılaşılan zorlukların birçoğu, kazanda suyu kızgın buhar haline ısıtarak ve yoğuşturucuda doymuş sıvı haline yoğuşturarak yok edilebilir. Bu düzenlemeler Şekil’de sistem...

Clapeyron Denklemi

Maxwell bağıntılarının termodinamikteki önemi göründüğünden daha büyüktür. Bu bağıntılar, termodinamik hesaplarda kullanılan başka bağıntıların çıkarılması için de temel oluştururlar. Clapeyron denklemi bu bağıntılardan biridir...

Van Der Waals Hal Denklemi

Mükemmel gaz hal denklemi basit olmakla birlikte kullanım alanı sınırlıdır. Maddelerin P-v-T ilişkilerini daha geniş sınırlar içinde herhangi bir kısıtlama olmadan ifade eden hal...

Mükemmel Gaz Hal Denklemi

Bir maddenin basıncı, sıcaklığı ve özgül hacmi arasındaki ilişkiyi veren herhangi bir bağıntıya hal denklemi adı verilir. Denge halinde bir maddenin diğer özelikleri arasındaki ilişkileri...

Fourier Isı İletim Yasası

Isı geçişi üç farklı biçimde gerçekleşebilir: iletim (kondüksiyon), taşınım (konveksiyon) ve ışınım (radyasyon). Sözü edilen ısı geçiş yollarının ayrıntılı incelenmesi, ısı transferi dersinin kapsamındadır....

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası

Soğuk ve sıcak kavramlarını yakından bilmemize rağmen, sıcaklığın tam bir tanımını yapmak kolay değildir. Vücut duyularımıza dayanarak, sıcaklık düzeyini dondurucu soğuk, soğuk, ılık, sıcak,...

Kütle Spektrometresi

Kütle spektrometresi, İyonları kütlelerinin yüklerine oranına göre ayıran bir düzenektir. Bainbridge kütle spektrometresi denen bir tipde, bir iyon demeti önce bir hız seçiciden geçer...

Maddenin Halleri ve Özellikleri

Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde adı verilir. Su, azot, helyum, karbon dioksit birer saf maddedir. Saf maddenin...

Termosun İcadı: Dewar Şişesi

İletim, konveksiyon ve ışınım yolu ile oluşan ısı kaybını en aza indirmek için tasarlanmış bir kap olan termoslar, bilimsel çevrelerde Dewar şişesi olarak bilinir....

Yeni Yazılar