Yazar: Mustafa Yunus Kaya

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Makale Sayısı:

5 Makale

Yorum Sayısı:

1 Yorum
koseni-sec-yazar-ol

Yazılarım

Solar Cells for Kids

Hey there! Today's topic is one of new and also fantastic technological developments ; Solar Cells! Today, we are going to learn a couple...

Nanosensör Nedir

İnsan düşünmeden edemiyor, mevcut sensörler zaten mevcut problemlerimizi tespit edip çözmeye yardımcı olurken, neden nanosensörlere ihtiyaç duyuldu veya duyulur ki? Nanosensörler bize nerede, nasıl...

SI, N VE B Katkılarının Grafen Levhaların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri

Moleküler dinamik (MD) simülasyonları, silisyum, azot veya bor atomları ile katkılanmış (dopinglenmiş) dikdörtgen biçimdeki grafen tabakalarını gerdirmek (esnetmek) için uygulanmıştır. Young modülü, maksimum gerilim...

X-Ray Cihazı Nedir

Günümüzde her gün sıklıkla karşılaştığımız ve geçtiğimiz her güvenlik kontrol noktasının olmazsa olmazı olan X-ray cihazlarının çalışma prensibini, görüntüleri sağlıklı bir şekilde nasıl verdiğini...

Seçici Lazer Nano Kaynağı ile Metal ve Yarı İletken Nanokompozitlerin Üretimi

Seçici lazer nano kaynağı metal ve yarı iletken nanoparçacıklar ile metal / yarı iletken nanokompozitlerin hazırlanması için bileşenlerin boyutları, fazları ve morfolojileri korunabilen yeni...

Yeni Yazılar