Ana SayfaÇevre MühendisliğiHayvancılık ve Küresel İklim Değişikliği

Hayvancılık ve Küresel İklim Değişikliği

Atmosfere salınan CO2, CH4, N2O, CFC, O3 ve CO gibi ısıyı tutan gazlar sera etkisi yaparak küresel ısınmaya sebep olurlar. 20. Yüzyılın ortalarından beri gözlemlenen küresel sıcaklık artışının en büyük sebebi sera gazı emisyonlarının artmasıdır. Küresel ısınmanın hızlı nüfus artışı, sanayileşme, fosil yakıtların aşırı kullanımı gibi birçok sebebi vardır.

karbon salınımı

Nüfusun hızlı artışı, et, yumurta, süt gibi hayvansal kaynaklı ürünlere olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu şekilde hayvansal üretime dayalı sanayi hızlı bir şekilde büyümektedir. Her yıl yaklaşık 56 milyar hayvan insan tüketimi için kesilmektedir. 2001’de 229 milyon ton olan et üretiminin 2050 yılında 465 milyon tona çıkması beklenmektedir.

Hayvansal üretimde verimliliği arttırmaya yönelik çalışmaların, sera gazı salınımının artması, küresel ısınma, arazilerin bozulması ve verimsizleşmesi, hava ve su kirliliği gibi birçok çevre sorununa yol açtığı bilinmektedir. İşletmelerde gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda bu sorunların daha da artarak devam edeceği düşünülmektedir.

Hayvansal kaynaklı üretimin küresel ısınmaya etkileri N2O emisyonu için %65, CH4 emisyonu için %35-40 ve CO2 emisyonu için %9 olarak belirtilmiştir.

azot protoksit

Yapılan çalışmalara göre, 1 ton N2O 296 ton CO2 etkisine, 1 ton CH4 de 23 ton CO2 etkisine sahiptir. Dünya’da et üretiminin %31’i kanatlılardan, %24’ü sığırlardan ve %5’i koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan sağlanmaktadır.

hayvan

Türlere göre sera gazı emisyonları karşılaştırıldığında sığır, manda, keçi ve koyun gibi geviş getiren hayvanların tavuk, piliç, hindi gibi kümes hayvanlarına kıyasla daha fazla sera gazı salınımına neden olduğu belirlenmiştir.

Dünyayı tehdit eden bu sorunlar henüz tam olarak anlaşılmamakla birlikte küresel iklim değişikliği şüphesiz ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sorunları da beraberinde getirecektir.

küresel i̇klim değişikliği

Çiftlik hayvanlarından kaynaklanan CH4 emisyonunu azaltmanın yolları ;

  • Hayvanların bakım ve sağlık koşullarını iyileştirmek
  • Kaba yem oranını az, kesif yem oranını yüksek tutmak
  • Hayvanlarda verimliliği arttırarak hayvan sayısını az tutmak
  • Hayvansal ürünlerin üretimini ve tüketimini azaltmak

Çiftlik hayvanlarından kaynaklanan N2O emisyonunu azaltmanın yolları ;

  • Gübre ile atılan azot miktarını azaltmak
  • Hayvan beslemede yemlerde kullanılan azot miktarını azaltmak (besin maddesinin dengesizliği sebebiyle metan emisyonunu arttırabilir)

sera gazı salınımı

Hayvancılık faaliyetlerinin sebep olduğu sera gazı salınımını azaltma çalışmaları yüksek öncelikli olarak görülmesine rağmen, emisyonu azaltmaya yönelik çalışmaların bu sektörün ekonomik gücünü zayıflatması kaçınılmaz bir gerçektir.

3 Yorum

Subscribe
Bildir
guest
3 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Arıcılık Malzemeleri

Yeni Yazılar

Mühendislik Maaşları

Bunları Gördünüz mü?