Ana Sayfa Bilim Zengin Olmanın Kısa Yolu Matematikten Geçer

Zengin Olmanın Kısa Yolu Matematikten Geçer

Zengin olmanın kısa yolu herkesin aradığı bir yoldur. Zengin olmak herkesin hayalidir. Şöyle 1 milyon dolar paramız olsa ne muhteşem olurdu değil mi?

Tabi bunun için ya zengin bir aileden gelmiş olmamız yada piyangodan ikramiyeyi vurmuş olmamız gerekir. Bunların yanı sıra bir yol daha var. Bunun için gerekli olan şey sadece kağıt, kalem, birazda matematik!!!

Zengin Olmanın Kısa Yolu

Bilim dünyasının, özellikle mühendislik alanının, içerisinde olan kişilerin asla inkar edemeyecekleri bir gerçek vardır. Bilimin temelinde matematik yatar. Matematik öyle bir kavramdır ki bilimin dilidir. Galileo’ nun tabiriyle “ evrenin dili matematik ve geometridir” ifadesi bu sözüüzü destekler niteliktedir. Matematiğinde bir temeli vardır. Sayılar. Bu temel öyle bir sonsuzluktadır ki bilim tarihin en büyük problemleri sayılar üzerine konulmuştur. Özellikle bize okullarda sadece bir derste anlatılan asal sayılar üzerine. İşte size soru başına 1 milyon dolar ve tarih boyunca isminizi zikrettirecek bazı problemler.

Goldbach Kestirimi

1742’de Goldbach, Euler’e yazdığı bir mektupta “2’den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir” önermesinin, ya doğru olduğunu ispatlamasını ya da bunu sağlamayan bir örnek göstererek yanlış olduğunu ispatlamasını istedi. Goldbach kestirimi olarak bilinen bu hipotezle asal sayılar dünyasına yeni bir heyecan geldi. Bu heyecan o gün bugündür tüm matematikseverleri sardı. Yine de henüz bir cevap bulunamadı.

Ayrıca, 2’den başlayarak her çift sayıya 3 sayısı (ki bu bir asal sayı) ekleyerek tek sayılar kümesi elde edilebildiğine göre (örneğin:5=2+3; 7=4+3; 9=6+3…) her çift sayı 2 asal sayının toplamı ise her tek sayı da üç asal sayının toplamıdır denilebilir. Bu ifade de zayıf (ya da tek) Goldbach kestirimi olarak bilinir.

siber güvenlik

Asal Sayılardan Karışık

Asal sayılara ilişkin pek çok bilgi henüz gün ışığına çıkmadı. Bunun yanı sıra ortaya atılmış ama ispatlanmamış pek çok da kestirim var. İşte bunlardan birkaçı:

* n2 ve (n + 1)2 arasında daima bir asal var mıdır?

İkiz Asallar: İkiz asallar yani aralarındaki fark 2 olan asallar sonsuz tane midir?

(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43). ..???

Bugün hala sonsuz tane elemanı olduğu kesin olarak ispatlanmayan (ama öyle olduğu tahmin edilen) bir diğer küme de farkı 2n olan asal çiftlerinin oluşturduğu kümelerin hepsinin sonsuz tane eleman içerdiği sanısı.Bu kestirimi ortaya atarak problemi genel bir boyuta taşıyansa da Alphonse de Polignac (1849). Örneğin Kuzen asallar olarak bilinen aralarındaki fark 4 olan asal sayıların oluşturduğu küme sonsuz eleman içerir mi?

* (n2 +1) formunda yazılabilen sonsuz tane asal var mıdır?

Mükemmel Sayı Sorusu

Mükemmel sayı kendisi haricindeki tüm çarpanlarının toplamı kendisini veren sayıdır. Örneğin 6 bir mükemmel sayıdır çünkü kendisi haricindeki çarpanları yani 1, 2 ve 3 toplanınca kendisini verir: 1 + 2 + 3 = 6. Diğer örneklerse 28, 496, 8128 şeklinde gidiyor. Şimdiye kadar hiç tek mükemmel bir sayıya rastlanmamış. Merak edilen böyle bir sayının varolup olmadığı. Eğer vardır diyorsanız bu sayıyı, saklandığı yerden bulup çıkarmalı, ya da olmadığını iddia ediyorsanız bunu ispatlamalısınız.

Palindromik Sayılar

Kapak, kütük, sus, yay, kepek kelimeleri ilginç bir ortak özellik ile dikkat çekiyor: düzden ve tersten okunduğunda aynı. Benzer bir yapıya sahip olan palindromik sayılar da düzden ve tersten okunduğunda aynı olan sayılardır:
1991, 10001, 12621, 79388397, 82954345928.

Bu alandaki açık soru ise şöyle:

Hem asal hem de palindromik olan sonsuz tane asal sayı bulunabilir mi?

Collatz Problemi

Önce bir pozitif tamsayı seçin. Bu sayıya yapılcak işlem şu:

Sayı tekse 3 katını alıp 1 ekleyin. Sayı çiftse 2’ye bölün.

Aynı işleme çıkan sayıya uygulayın. En sonunda elde edeceğiniz sayı1’dir.

Örneğin 8 sayısını ele alalım:

8-(2’ye böl)-4-(2’ye böl)-2-(2’ye böl)-1

5-(3 katını al 1 ekle)-16-8-4-2-1

Seçtiğiniz sayıya dikkat edin. Örnek olarak 27 sayısını seçtiyseniz 1 sayısını bulmanız için 112 basamak ilerlemeniz gerektiriyor. Tabi kaç basamak alacağı sayının büyük veya küçük olmasıyla ilgili değil. Sadece bu algoritmanın her zaman 1 cevabını verdiğini ispatlamanın peşinde koşmayın. Unutmayın ki sonunda 1 vermeyen bir sayı da varolabilir ve bu da, sorunun cevaplandığı anlamına gelir.

Riemann Hipotezi

Bilindiği gibi asal sayılar düzenli bir dağılıma sahip değiller. Alman matematikçi G.F.B. Riemann (1826 – 1866) asal sayıların dağılımlarının Riemann-Zeta adını verdiği bir fonksiyon ile çok yakından ilişkili olduğunu gözlemledi. Söz konusu olan fonksiyon şöyle:

Bu fonksiyon s’nin 1 dışındaki her kompleks sayı değeri için tanımlıdır.

Riemann Hipotezine göre bu fonksiyonun, (s) = 0 ifadesini sağlayan tüm önemsiz olmayan s değerleri, reel kısmı ½ olan düşey doğru üzerine düşer (bu doğruya kritik doğru deniyor). İlk 1 500 000 000 değer için bu doğruluk tespit edilmiş olsa da asıl istenen, söz konusu tüm değerler için doğru olduğunun ispatlanması.

İşte zengin olmak bu kadar basit. Yapmamız gereken tek şey bir kağıt ve kalem alıp birazda matematik bilgimizi kullanıp bu soruları cevaplamak. Hadi kolay gelsin…

arıcılık malzemeleri
Cemalettin Koç
Cemalettin Koç
2005 yılında Mahmutbey Lisesinden mezunu oldum. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine başladım. 2010 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ne geçiş yaptım. 2013 yılında mezun oldum. yine 2013 yılında İSG uzmanı oldum. Ziraat, İslam tarihi, matematik hakkında araştırma yapmak, gezmek, fantastik eserler okumak ve anime izlemek en büyük tutkum. Vesselam

8 Yorum

 1. mükemmel sayı gözlem yazımda büyük eşit ifadeler html içinde çıkmadı. xanadu ted nelson kulakları çınlasın, rüyasında dedim ama, inattır, ayrıntıyı dinlemedi!

  html 2015 lerde yeni yeni başlayacak iken 1965 lere alındı, ne iyi oldu. yoksa bu yazıyı nasıl yazacaktım.

 2. yaklaşık bir buçuk saat önce gözleme başladım ve mükemmel tek sayı olamayacağını açıkça gördüm.
  bu gözlemler ispat yerine geçmez.
  matematiği para için değil, merak için yaptığımdan, ispatı benim için çok kolay olmasına rağmen kasten sonuçlandırmıyorum.
  sevgili matematikçi teyze ve amcalar, gözlem ip uçlarıma bakar ise, ispatın ne kadar kolay olduğunu görebilir.
  matematikçi camiasının kabul göreceği bir ispat kolaylıkla başarılır ve bir para söz konusu olursa hepsini kendinize ayırmayıp, birazını matematik eğitiminin geliştirilmesine, birazını da öksüzlerin sevgi içinde bakıldığı yerlere sarfeder iseniz daha çok mutlu olduğunuzu ve içinizin huzurla dolduğunu görürsünüz.
  alttaki ifadelerde parentez, harf, hatası var ise şaşar beşer parmağıma takılmayın, işin iç yüzüne odaklanın lütfen.
  alttaki gözlemlerde k,m,n,p,q tam sayı,
  a,b,c,d,e reel sayıdır.
  gözlem 1)
  ikiside birden büyük asal çarpanı olan tek sayılardan mükemmel sayı olamaz:
  150
  1+(2m+1)+(2n+1)int(sqr(2k+1))+int(sqr(2k+1))+1=2*int(sqr(2k+1))
  burada int:tamsayı fonk., sqr:karekök fonksiyonu
  (2m+1)+(2n+1)=15, (a ve b) >=1 ve reel sayı olmak üzere a+b fonsiyonu a=sqr(c)=b de maksimum yapar.
  bu durumda açık ki:asqr(c) ise a+b<2*sqr(c) olur.

  gözlem 2)
  üçü de birden büyük asal çarpanı olan üç asal çarpanlı tek sayılardan mükemmel sayı var mı?
  1050
  1+(2m+1)+(2n+1)+(2p+1)+((2m+1)(2n+1))+((2n+1)(2p+1))+(((2m+1)(2p+1))=105 , (a ve b ve c) >=1 ve reel sayı olmak üzere a+b+c+ab+ac+bc fonksiyonu, ki hiper geometrik bir fonksiyondur, grafiği gösterimi ancak 4 boyulu uzayda yüzeydir, üç boyutlu grafiğine a,b,c den biri paretmetrik geçici sabit seçilse, kısıtlı bakılabilir.
  a=b=c=d^(1/3) te yani küpkök d de maksimum yapar.
  hal bu ki, açık ki, d>104 ise d^(1/3)=a=b=c ise, 1+3a+3(a^2)< a*a*a=d dir.

  gözlem 3)
  en az dört çarpanlı ve dördü birden, birden büyük asal olan tek sayılardan mükemmel sayı olur mu?
  11550 olmak üzere.
  2k+1>1+(2m+1)+(2n+1)+(2p+1)+(2q+1)+(2m+1)(2n+1)+(2m+1)(2p+1)+(2m+1)(2q+1)+(2n+1)(2p+1)+(2n+1)(2q+1)+(2p+1)(2q+1)+(2m+1)(2n+1)(2p+1)+(2m+1)(2n+1)(2q+1)+(2m+1)(2p+1)(2q+1)+(2n+1)(2p+1)(2q+1)
  e=a*b*c*d, e>=1155 , (a,b,c,d)>=1 ve reel sayı olmak üzere a+b+c+d+ab+ac+ad+bc+bd+cd+abc+abd+bcd fonksiyonu:
  a=b=c=d=e^(1/4) te maksiumum yapar.
  e^(1/4)=a=b=c=d ise, 1+4a+6(a^2)+4(a^3)<a^4=e

  analiz:
  bu gözlemlerin sonu gelmez, çünkü asla tek mükemmel sayı olmaz!
  biraz hipergeometrik maksiumum ispatları {ki çok kolaydır}, biraz binomsala benzer ifadeler {kolay ötesi kolaydır}, eşitsizlik ispatı ise hepsinden kolay. bu ip ucum yararlı oldu ise ne mutlu türküm.

 3. kaplıca’dan döndüm ve cuma namazından sonra biraz dinlenip,
  palindromik yani ses sayılardan asal olanlar için biraz evvel basit qbasic programı yazdım.
  ses_asal.7z
  edindiğim ilk izlenimler:
  her tek hane ses asal sayı adedi, bir önceki tek hane ses asal adedine bölünse gittikçe 10 sayısına yaklaşıyor.
  zaten bunu kaplıcada, yanımda lap-top olmadan biraz analizle zihnimden görmüştüm.
  program klasik asal bulma ile çok yavaş çalışıyor.
  eliptik curve veya daha gelişmiş pek bilinmeyen, çok hızlı asal tarama ile program yazmaya zihnim elvermiyor, beyinde az sulanma oldu.
  bütüün ondalık sayılar, sayılabilir iddaamın havada kalmamasına çok sevindim.
  cantor ve benzerlerinin, matematiğe illizyon sokmasına izin verilmemeli!

 4. yadi .sk/d/TCZb5exi3UF46o
  1 den başlayarak bütün pozitif reel tam sayıların inşaa edilebileceğini zihnimden gördüm.
  sonsuz dizilerden, eninde sonuda, bütün 3K+1 olan tamsayılar elde edilebilir.
  istisnasız her 3K+1 için nasıl elde edilebileceğinin ispatını yazmadım.
  para falan denmiş, para bizi bozar!
  merak için konuyu inceledim ve zihnimden çözdüm.
  bir-çok ip ucu içeren incelememi incelersiniz, ispatın sonsuz dizilerin süperpozisyonu ile mümkün olduğunu, biraz analizle …

  • Clay Mathematics Institue ye cevapları gönderebilirsin. Millenium Soruları deniyor bu sorulara.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol arıcılık malzemeleri siber güvenlik

Yeni Yazılar

Parça Tasarımı Nasıl Yapılır

Mühendis beyinlerde yeni bir yazar olarak bir yazı dizisi başlatmayı planlıyorum. Bu yazı dizisinde bir makine parçasının bilgisayar ortamında modellenmesi hakkında bilgiler yer alacak. Bir...

Takla Atarken Fotoğrafı Bulunan Jandarma Helikopteri Sikorsky S-70’in Hikayesi

Yabancı haber sitelerine kadar düşen bu meşhur fotoğrafla ilgili internette bir bilgi kirliliği mevcut. Doğrusunu dinliyoruz. İnternette sağda solda bu helikopteri takla atarken gösteren bir...

Osteoartrit Nedir Neden Olur Tedavisi Nedir

Osteoartrit; eklem kıkırdağında erozyon, eklem kenarlarında yeni kemik oluşumu, eklem aralığının kaybı, eklem kıkırdağında yumuşama ve incelme, eklem sıvısında ve kapsülünde biyokimyasal değişikliklerin eşlik...

Halide Edip Adıvar Handan Özeti

Halide Edip Adıvar’ın Handan adlı bu eseri, mektuplardan oluşan bir roman olma özelliğini taşımaktadır. Romanda, kitabında ismi olan başkarakter Handan isimli bir kadın bulunmaktadır....

Mühendislik Maaşları

Memur Maaşları

Merhabalar, bu yazımı bir üyemizin isteği üzerine memur maaşları hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Memur maaşları mesleki durumuna, branşına çalıştığı kuruma, mesai yapıp yapmadığını,...

İç Mimarlık Maaşları

İç mimarlık, mimarlık sektörü içerisinde bulunan önemli alanlardan bir tanesidir, bu yazımda iç mimarlık maaşlar hakkında bir takım bilgiler verdim. Mimarlıkta, bir binanın iç...

Havacılık ve Uçak Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar bu yazımız sizler için araştırdığımız havacılık ve uçak mühendisliği maaşları hakkında olacak. Genel olarak bakıldığı zaman bazı meslekler son derece özel olan...

Malzeme Mühendisliği Maaşları

Malzeme mühendisliği ne demektir? Son zamanların popüler mesleklerinden biri olan Malzeme Mühendisliği uzay teknolojileri, tıp, havacılık, makine, sağlık, nanoteknoloji ve kimya gibi birçok farklı...