Harita Genel Komutanlığı Hakkında Bilgi

0
5
harita genel komutanlığı

Bu yazımda ülkemizde ve uluslararası alanda haritacılıkta lider konumda olan, kalemiyle vatanın tapusunu çizen Harita Genel Komutanlığından bahsedeceğim. Harita Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı’na bağlı birincil vazifesi yurt savunması için gerekli bütün harita ve planların yapılması olan askeri bir birimdir. 1895 yılında günümüzün genelkurmay başkanlığına denk olan Erkân-ı Harbiye’nin bünyesinde Harita Komisyonu olarak kurulan yapı Harita Genel Komutanlığının başlangıcı olarak kabul edilir.

harita genel komutanlığı hakkında

Bu birimden komutanlığın kurucusu olan Mehmet Şevki Ölçer sorumludur. Daha sonraki yıllarda sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan kurumun ismi de değişmiştir. 1914’de Harita Şube Müdürlüğü diye adlandırılan birim 1918 yılında Harita Dairesi’ne dönüştürüldü.1925’de 657 sayılı kanunla Harita Genel Müdürlüğü’ne dönüştürüldü.Ve son olarak 1983 yılında 2895 sayılı kanunla bugünkü ismi olan Harita Genel Komutanlığı adı verildi.

Ülkemizde ulusal harita yapımı ve ölçme işlerini yerine getirilmesi konusunda söz sahibi kurum olan Harita Genel Komutanlığı kendisine bağlı olan Erkan Başkanlığı, Teknik Hizmetler Başkanlığı, Harita Yüksek Teknik Okul Komutanlığı ve Harita Hava Grup Komutanlığı vasıtasıyla TSK başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere ve özel sektöre arz ettikleri her türlü klasik ve sayısal coğrafya desteğini; güncel, doğru, vaktinde ve eksiksiz olarak hizmet vermektedir. Ayrıca haritacı subaylara, harita konusunda; eğitim ve öğretim, uygulama yapılması ve harita bilimi hakkında bilimsel inceleme ve araştırma yapılması görevlerindendir.Harita Genel Komutanlığı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, beynelmilel ve ulusal bilimsel kuruluşlar ile haritacılık kuruluşlarında Türkiyeyi temsil etmekle sorumludur.

Harita Genel Komutanlığı içerisinde Haritacılık Müzesinde bulunmaktadır. Müzede geçmişten günümüze haritacılık ve ölçme alanında kullanılan aletler bulunmaktadır. Müze ve komutanlık Ankara’da yer almaktadır. Müzeye toplu şekilde ziyaret etmek istiyorsanız komutanlıktan yazılı izin alınması gerekmektedir. Harita Genel Komutanlığı 1933 yılından beri Harita Dergisi yayınlamaktadır.

Ayrıca Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinde ihtisas yapan öğrenciler belirlenen kontenjan çerçevesinde, Harita Genel Komutanlığında büro çalışmaları stajı yapabilirler.

Yazıma Harita Genel Komutanlığının Haritacı Marşı ile son vermek istiyorum.

HARİTACI MARŞI
Güfte : Harita Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin ÇELİKCAN
Beste : Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal DIRAZ

Barışta kalkınmanın harcını karan eldir,
Savaşta zafere yol, destanlara temeldir,
Yamaçlarımda yaprak, vadilerimde yeldir,
Sanat arkadaşıdır, ilim başının tâcı,
Yurt için, millet için çalışır Haritacı.
Düşman emellerini, çarpışmadan ezer O
Kıyı demez, köy demez, bozkır demez gezer O
Kalemiyle Vatanın tapusunu çizer O
Sanat arkadaşıdır, ilim başının tâcı,
Yurt için, millet için çalışır Haritacı.
Her dağımda imzası, her ovamda izi var
Bozulmayan mayası, değişmeyen özü var
Gönlü enginlerdedir, yücelerde gözü var
Sanat arkadaşıdır, ilim başının tâcı,
Yurt için, millet için çalışır Haritacı.
Yaylalarımın suyu, alnında ter olmuştur,
Yerinde bir komutan, yerinde er olmuştur.
Emek elinde nasır, gözünde fer olmuştur,
Sanat arkadaşıdır, ilim başının tâcı,
Yurt için, millet için çalışır Haritacı…

HARİTACI MARŞI

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.