Ülkenin Eğitim Düzeyi Nasıl Belirlenir

777
Ülkenin Eğitim Düzeyi Nasıl Belirlenir

Ülkede yaşayan insanların aldıkları eğitimlerin kalitesinin toplamı ülkenin eğitim düzeyini belirlemektedir. Bu nedenle eğitim ile toplumdaki bireylerin ne kadarına ulaşabilirsek; ülkenin eğitim düzeyini de o ölçüde arttırabiliriz.

Ülkenin eğitim düzeyi nasıl belirlenir?

Ülkelerin eğitim düzeylerinin ne seviyede olduğunu belirlemek için tek bir ölçüt söz konusu değildir. Eğitim düzeyini belirlemek için birçok faktörü göz önüne almak gerekir.

Ülkenin Okur Yazarlık Oranı

Ülkede yaşayan insanların okuma yazma bilme durumu, ülkenin eğitim düzeyini belirleyen en önemli unsurdur. Bir ülkede ne kadar okuma yazma bilmeyen insan varsa; ülke o ölçüde gelişmişlikten uzaktır. Eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde kişi başına düşen gazete ve kitap okuma sayısı fazladır.

Ülkedeki Televizyon Başında Geçen Süre

Eğitim düzeyi düşük ülkelerin bir diğer özelliği ise; insanların televizyon karşısında çok fazla süre geçirmesidir. Eğitim düzeyi belirlenirken; insanların televizyon karşısında geçirdikleri süreye ve bu süreyi hangi programları izleyerek geçirdiklerine bakılır. Eğitim düzeyi düşük ülkelerde insanlar herhangi bir eğitsel içeriği olmayan televizyon programları ve diziler izlerken; yüksek ülkelerde, bu programlar yerini eğitsel içerikli programlara bırakmıştır.

Ülkedeki Evlenme ve Ebeveyn Olma Yaşı

Gelişmişliğin bir başka göstergesi ülkede yaşayan insanların evlenme yaşıdır. İnsanların evlenme ve anne-baba olma yaşı ne kadar düşükse o ülkedeki eğitim düzeyi de düşüktür. Eğitim düzeyini belirleyen bir diğer ölçüt ise bebek ölümleridir. Aynı şekilde ülkede bebek ölümleri ne kadar fazlaysa gelişmişlik o ölçüde azdır.

Ülkenin Genç Nüfus Oranı

Ülkedeki nüfusun dağılımı da eğitim seviyesinin göstergesidir. Eğer genç nüfus fazla ve yaşlı nüfus az ise; bu durum bize doğum oranının ve erken yaşta ölüm oranının yüksek olduğunu gösterir. Gelişmiş ülkelerde yaşam standartları yüksektir. Bu nedenle ülkede yaşlı nüfus oranı da yüksektir.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.