Pukö Döngüsü Nedir

1698
Pukö Döngüsü

Kaizen stratejisi; SUKÖ döngüsü, Japon yönetim sisteminde oldukça önemli olan ‘Kaizen Stratejisi’nin bir parçasıdır. Bu döngünün iyi anlaşılması için öncelikle Kaizen stratejisi hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Kaizen kelime anlamı olarak sürekli gelişme, iyileşme demektir. Genel olarak kullanıma bakıldığında iş hayatından özel hayata kadar her alanda sürekli iyileştirmeyi gözetmektedir. Kaizen stratejisi, endüstri alanında yöneticilerden işçilere kadar herkesi kapsamaktadır. Kaizen stratejisi kaliteyi amaçlamaktadır ve önceliği insandır. Yönetici, sonuçtan ziyade sürece odaklanmakta ve çalışanların iyileştirici çabalarını destekleyerek teşvik etmektedir. Çünkü performans iyileştirildikçe kalite kendiliğinden gelmektedir.
Sukö Döngüsü

Pukö Döngüsü Nedir?

PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi her alanda kolayca kullanabilmek adına oluşturulmuş bir çevrimdir. Açılımı Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al şeklindedir. Burada en önemli basamak planlamadır. Hedefe ulaşmak için neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından yapılacağının adım adım belirlenmesi istenmektedir. Doğru bir plan, karmaşık süreçleri basitleştirerek en kısa sürede hedefe ulaşmayı sağlamaktadır. Uygula, planın hayata geçirildiği ikinci aşamadır. Burada plana uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetleri sonucu bir takım istatistikler elde edilmektedir. Elde edilen bu bilgiler Kontrol Et aşamasında girdi olarak kullanılmaktadır.

Hedeflere ne kadar yaklaşıldığı pukö döngüsünün üçüncü aşamasında belirlenmektedir. Eğer hedef tutturulduysa uygulama standartlaştırılmaktadır. Eğer ulaşılamadıysa meydana gelen sapmalar belirlenerek rapor edilmektedir. Son olarak Önlem Al basamağında sapmaların nedenleri araştırılarak ortadan kaldırılması adına faaliyetler düzenlenmektedir. Karşılaşılabilecek olası sorunlar için önlemler alınarak hedefe ulaşıldığı takdirde kalıcı bir sisteme geçiş sağlanmaktadır.

Sukö Döngüsü

​​​SUKÖ döngüsü, pukö döngüsünün sadeleştirilmiş halidir. Hedefe ulaşılan pukö döngüsünün kalıcı hale getirilmesinden önce standartların belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada sukö döngüsü faaliyete geçirilir. Sukö döngüsünün açılımı standartlaştır – uygula – kontrol et – önlem al şeklindedir.

1 Yorum

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.