Ana Sayfa Fizik Sabit İvmeli Hareket Konu Anlatımı

Sabit İvmeli Hareket Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda sizlere sabit ivmeli hareket konu anlatımı yapacağız. Bir parçacığın ivmesi zamanla değişirse, hareketi, karmaşık ve analiz edilmesi zor olabilir. Fakat, bir-boyutlu hareketin çok genel ve basit bir tipi, ivmenin sabit veya düzgün olduğu durumdur, ivme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşittir. Bu tür harekette hız, hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır.

sabit ivmeli hareket
Eşitlik 1

1 Eşitliğinde ax(üzeri çizgili) yerine ax koyarsak ve ti = 0, daha sonraki ts yerine de t alırsak

sabit ivmeli hareket nedir

veya

sabit ivmeli hareket formül
Eşitlik 2

buluruz.

İvme Formülü

İlk hız, ve ivme (sabit) bilinirse, bu ifade yardımı ile herhangi orandaki hızı kolayca bulabiliriz. Sabit ivmeli hareket için hızın zamana göre grafiği Şekil 1a’da gösterilmiştir. Grafik, ax = ∂vx/∂t ‘nin sabit olması gerçeği ile uyumlu ve eğimi, ax ivmesi olan bir doğrudur. Eğim, pozitiftir; Bu, ivmenin de pozitif olduğunu gösterir. İvme negatif olsaydı, Şekil 1a’daki çizginin eğimi de negatif olacaktı.

İvme sabit olduğunda, ivme-zaman grafiği (Şek.1b), eğimi sıfır olan bir doğru olur.

sabit ivmeli hareket grafik

Şekil 1: Sabit a ivmesiyle x ekseni boyunca hareket eden bir parçacık; a) hız – grafiği b) ivme – zaman grafiği c) konum -zaman grafiği

2 Eşitliğine göre, hız zamanla doğrusal olarak değiştiğinden, herhangi bir zaman aralığındaki ortalama hız, vxi ilk hızı ile vxs son hızın aritmetik ortalaması olarak ifade edilebilir:

sabit ivmeli hareket nasıl olur
Eşitlik 3

eşitlik 2.2
eşitlik 1.1

eşitlik 2.1
Eşitlik 1.2

Bu ifadenin sadece, ivme sabit olduğu zaman uygulanabileceğine dikkat ediniz.

Şimdi 1.1, 1.2 ve 3 Eşitliklerini, yer değiştirmeyi zamanın fonksiyonu olarak elde etmek için kullanabiliriz. 2.2 Eşitliğindeki Δx’in xs – xi anlamına geldiğini anımsayarak (ilk anı ti = 0 seçip) Δt yerine t alarak

sabit ivmeli hareket formülleri
Eşitlik 4

elde ederiz. 2 Eşitliğini 4 Eşitliğinde yerine koyarak, yer değiştirme için başka bir kullanışlı ifade elde edebiliriz:

sabit ivmeli hareket formülleri kullanımı
Eşitlik 5

Şek. 1c’de gösterilen sabit (pozitif) ivmeli hareketin konum-zaman gra­fiği, 5 Eşitliğinden elde edilir. Eğri, bir paraboldür. Bu eğriye t = ti = 0 nok­tasında çizilen teğetin eğimi, vxi ilk hızına eşit olur. Daha sonraki bir t anında çizilen teğet doğrunun eğimi de, o andaki vxs hızına eşit olur.

5 Eşitliğinin geçerliliği, zamana göre türevi alınarak kontrol edilebilir:

eğimin türevi

olur.

Son olarak, 2 Eşitliğinden elde edilen t değerini 4 Eşitliğinde yerine koyarak zamanı içermeyen bir ifade elde edebiliriz:

eğimin türevi

veya

eğimin türevlenmesi
Eşitlik 6

İvmenin sıfır olduğu bir hareket için, 2 ve 5 Eşitliklerinden

ivmenin hareketi

olur. Yani, ivme sıfır olduğu zaman hız sabittir ve yer değiştirme zamanla doğ­rusal olarak değişir.

Sabit İvmeli Hareket Özet

Eşitlik 2 den, 6 eşitliğine kadar olan denklemler, bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili herhangi bir problemi çözmek için kullanılabilen kinematik ifadedir. Bu bağıntıların bazı basit cebirsel işlemlerle birlikte, hız ve ivme ta­nımından türetildiklerini ve ivmenin sabit olması gerektiğini hatırlayınız.

sabit ivmeli doğrusal hareket
Tablo 1

En çok kullanılan dört kinematik eşitlik topluca Tablo 1’de listelenmiştir. Hangi kinematik eşitlik veya eşitliklerin kullanılacağı, eldeki mevcut bilgilere göre seçilir. Örneğin herhangi bir anda yer değiştirme ve hız gibi, iki bilinmeyeni çözmek için, bu eşitliklerin ikisini kullanmak zorunludur, vxi ilk hızı ile ax ivmesinin verildiğini kabul edelim: (1) bir t zamanı geçtikten sonra hızı, vxs = vxi + axt kullanarak, (2) bir t zamanı geçtikten sonra ivmeyi xs – xi = vxit + 1/2 axt2 kullanarak bulabilirsiniz. Hareket sırasında değişen nice­liklerin hız, yer değiştirme ve zaman olduğunu bilmelisiniz.

Çok sayıda alıştırma ve problem çözerek bu denklemlerin kullanımında önemli ölçüde deneyim kazanacaksınız. Çoğu zaman, bir çözüm elde etmek için birden fazla yöntemin var olduğunu keşfedeceksiniz. Kinematiğin bu eşit­liklerinin ivmenin zamanla değiştiği hareketlerde kullanılamayacağını unutmayınız. Bunlar sadece sabit ivmeli hareket için kullanılabilirler.

Taner Hayret
Taner Hayret
Merhaba ben Taner Hayret, bir süre Türkiye de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği üzerine eğitim aldıktan sonra, hayat serüvenime yurt dışında Nükleer Enerji Mühendisliği üzerine devam ettirmeye karar verdim. Burada sizlerle bilim adına tecrübelerimi paylaşacağım.

4 Yorum

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

koseni-sec-yazar-ol

Yeni Yazılar

Mühendis Maaşları

Popüler Yazılar