Ulaşım Mühendisliği Maaşları

2675
Ulaşım Mühendisliği

Ulaştırma günümüzde başlı başına bir mühendislik endüstrisi haline gelmiştir. Bu nedenle ulaşım sektöründeki gelişmeler için ihtiyaç duyulan iş gücü potansiyeli de artmıştır. Özellikle ulaştırma alanının mühendislikle bağlantısının kuvvetli oluşu vasıflı eleman ihtiyacını gözler önüne sermektedir. Ulaştırma mühendisi, ulaştırma sektörünün planlanması ve tasarlanması için karayolu ile trafik mühendisliği gibi pek çok uzmanlaşma alanları olan bir inşaat mühendisliği dalıdır. Ulaştırma sektörü, günümüzde hızla gelişerek düşük maliyette yol ve taşımacılık alanlarında gelişim göstermektedir. Düşük maliyetin yanı sıra, hızlı ev güvenli ulaşım teknolojisinin geliştirilmesi ve araştırılma faaliyetlerinden sorumlu kişi, ulaştırma mühendisleridir. Ayrıca üç kıtanın ortak noktasında yer alan ülkemiz, çok önemli bir jeopolitik yapıya sahiptir. Bu nedenle ulaşıma ve ulaşım teknolojisine verilen önem bir kez daha artmaktadır.

Çalışma alanı ve pozisyonlarına göre ulaşım mühendisleri de kendi içlerinde ayrılmaktadır. Fakat genel bir görev alanı belirlenirse, ulaşım planlaması yaparak, ulaşım altyapısının gelişimini sağlamak, buna bağlı alt geçit, üst geçit, metro gibi ulaşım teknolojisi için gerekli sistemleri çalıştırmak ve yönetmektir. Bu alanda uzmanlaşmış bir kişi yurtiçi ve yurt dışında gerek kamu gerekse özel sektörde çalışabilmektedir. Ülkemizde pek çok kamu kurumu ve bakanlıkta da ulaşım mühendislerine kontenjan ayrılmaktadır. Özellikle Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Karayolları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ulaşım ile alakalı kamu kurumlarda ulaştırma mühendislerine olan ihtiyaç fazladır.

Kamu sektörü içerisinde ulaşım mühendisliği maaşları 657 Devlet memurları kanunları kapsamına göre verilmektedir. 2016 yılı üzerinden memur maaşları devam etmekle birlikte, aktif maaş toplamı 2.598 lira olarak belirlenmiştir. Kamu ve özel sektör içerisinde çalışma pozisyonuna ve iş tecrübesine göre ulaşım mühendisliği maaşları değişmektedir. Özel sektör olarak düşünülürse, genellikle yol ve asfalt yapımından sorumlu inşaat firmaları ulaşım mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Yönetici pozisyonları için aktif maaşlar, 4500 ile 6000 arasında, firmanın gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. Mühendis ve ARGE faaliyetlerinde görevli kişilerin aktif maaşları ise 3000 ile 4000 arasında değişmektedir. Maaş hususunda dikkat edilen nokta, iş tecrübesi, yetenek ve çalışma pozisyonudur. Fakat her geçen gün gelişmekte olan bir sektör olan ulaşım sektörü, asgari ücretin 3 ile 6 katı üzerinde bir maaşa sahip olmaktadırlar.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.