Ana Sayfa Bilim Savaş Gemileri

Savaş Gemileri

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda tarihe yön veren savaş gemileri, nükleer savaş gemileri ve uçak savaş gemileri ni sizlere anlatacağım. Denizyolu taşımacılığı, dünya ticaretinin temelini oluştu­rur. Dünya denizlerine bir ağ gibi yayı­lan denizyolları üzerindeki trafik gide­rek yoğunlaşmakta ve hızlanmaktadır. Her türden yükün taşındığı klasik kar­go gemilerinin yerini 1950’lerden itiba­ren değişik yükler için özel gemi türle­ri almıştır. Günümüzde ticari malların taşınmasında yeni bir çığır açan dev konteyner gemileri, yükleme işlemleri­nin giderek otomatikleşmesi sayesinde artık limanda çok az zaman harcamak­tadır. Tahıllar ve maden cevherleri dökme, yük gemileriyle taşınmaktadır. Günümüzde süpertanker denen ter­lerinin yapılmakta olduğu dev petrol gemileriyse üretim alanları ile rafinen­ler arasındaki bağı kurmaktadır. Artık ticaret filosunun bütününde aynı özel­likler aranmaya başlamıştır: ekonomik hız, en az yakıt tüketimi, itme ve güvenlik sistemlerinin otomatikleşmesi, mürettebat sayısının azalması, çarpış­ma ve çevreyi kirletme tehlikelerine karşı daha gelişkin donanımların kul­lanımı. Amerikan Savannah gemisinde denenen nükleer itme sistemleri üze­rindeki çalışmalar sürdürülememişse de, modern gemilerin görünümü ve es­tetiği daha da geliştirilmiştir.

nükleer uçak gemisi
Amerika nükleer uçak gemisi

Askeri donanmaların büyük bölümü­nü de su üstü gemiler oluşturmaktadır; mesela bu alanın öncüsü olan Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetle­rinde tüm deniz araçları içinde bunla­rın oranı, yüzde 73 düzeyindedir. Yal­nız eski SSCB’de denizaltıların oranı yüzde 55 dolayındaydı. Askeri gemi­ler, denizyolları ve karasularının ko­runmasının yanı sıra stratejik caydırıcılık göreviyle de yükümlüdür: denizaltı ve uçakların saptanması ve yok edil­mesi, karşı donanmalara karşı savaş gibi… Bu stratejide, nükleer uçak gemi­leri temel bir rol oynamaktadır.

Önemli Savaş Gemileri

Savaş gemilerinin başlıca görevleri: caydırıcılık ve denizaltılar ve uçaklara karşı mücadeledir.Günümüzde en büyük savaş gemileri, kruvazörlerdir. Bunlar arasında da en güçlüsü Rusların nükleer itmeli Kirov gemisidir; 32 000 deplasman ton ağırlığındaki bu gemi, saatte 60 km hız yapabilmektedir ve 360 km menzilli karadan karaya füzeler için 20 düşey silonun yanı sıra iki denizaltı savar füze rampasıyla donatılmıştır. Ancak tahrip gücü bakımından asıl üstünlük Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir; bu ülkenin donanmasında, California ve Virginia tipi, klasik füzelerle donatılmış dokuz nükleer kru­vazör bulunmaktadır. Çok amaçlı olan bu gemiler, donanımları sayesinde, uçak gemilerine refakatten bölgesel görevlere kadar değişen işlevler üstlenebilmektedir.

nükleer savaş gemileri
nükleer savas gemisi

Diğer savaş gemileri, güçlerine göre şöyle sıralanabilir: denizaltı savar ve uçaksavar silahlarıyla donatılmış refakat gemileri olan destroyerler; değişik gö­revler üstelenebilen, çoğunlukla da amfibi operasyonlarında destek güç olarak kullanılan firkateynler; işlevi adından an­laşılabilecek olan refakat gemileri; küçük tipleri füze fırlatıcı hücum botlar olarak kullanılan korvetler; sahil güvenlik gemileri. Ayrıca yalnız Amerika Birleşik Devletlerinde, ticari gemileri korumakla görevli ve büyük kalibreli toplarla donatılmış zırhlılar yapılmıştır; bugün bu toplar, 100 milimetrelik füzelerle değiştirilmiştir. Savaş gemileri, gözlem, savunma ve saldırı amacıyla donatılmıştır. Gözlem işlevi, gü­verteye yerleştirilen veya yedekte çekilen alçak frekanslı sonarlar yardımıyla gerçekleştirilir. Kimi zaman helikopter yardımıyla denize daldırılan aygıtlarla, sonarlar gönderdiği ses sinyalleri güçlendirilir ve daha geniş bir alana yayılması sağlanır. Su üstü gözlemlerse, uzun erimli ve yüzey radarlarıyla yapılır. Savaş gemilerinin denizaltı savar si­lahları füze, roket ve bomba­lardan veya torpillerden oluşur; torpiller, gemi içinde yer alan borulardan veya planörler ara­cılığıyla atılır. Yerden havaya veya yerden yere savunma sistemleri, radar sinyallerini yakalayıp izleyen başlıklar ta­şıyan füzelerden oluşur, menzilli füzelere karşı en etkili silah 20 mm’lik Amerikan Phalanx topudur, bu silahın hızı dakikada 3 000 atış gibi son derece yüksek bir düzeye ulaşır. Ama günümüzde savaş teknolojisi her şeyden çok elektroniğe dayanır. Savunma araştırmaları başlıca üç yönde gerçekleştirilmektedir: düşmanın radar veya sonar yayınların tespiti, yayınların başka sinyallerle pa­razitlenmesi ve tuzakların kul­lanılması. Boyutu ne olursa olsun bütün modern savaş gemilerinde, elde edilen tüm bilginin top­landığı bir merkezi operasyon bölümü vardır. Burada, karşı karşıya olunan tehdit değer­lendirilir ve hava, deniz ve denizaltına yönelik alınacak taktik tedbirler saptanır.

Uçak Savaş Gemileri

Gözlem, caydırma ve saldırı görevlerini üstlenen uçak gemileri, her yerde hazır bulunan bir vurucu gücün sembolüdür. Uçak gemileri, uçakları hava saldırısı hedefinin yakınına taşır. Taktik keşif, gözlem ve saldırı uçakları için fırlatma mancınıkları ve durdurma sistemleriyle donatılmış gerçek uçak gemileri yalnız ABD ve Fransa Deniz Kuvvetlerinde bulun­maktadır. Mancınıklar bir piston ve silindir sistemi aracılığıyla uçağa 4 g’lık bir ivme kazandırır; bu, uçağın kısa bir pist üzerinden havalanabilmesi için ulaşması gereken hız açısından yeterli bir itmedir. İniş sırasındaysa uçağın hızı saatte 250 km/sa dolayındadır ve uçak piste indiğinde bu hızın 60 m içinde sıfıra düşürülmesi gerekir. Bu amaçla, güverte üzerine yatay olarak gerilmiş ve uçları güçlü hidrolik frenlere bağlanmış gergin çelik kablolardan yararlanılır. Uçak bu kablolara gövdesinin altındaki hareketli kancalar yardımıyla takılır ve frenlenir.

uçak savaş gemileri
clemenceau savas gemisi

ABD donanmasında 18 uçak gemisi bulunmaktadır; bunlardan 7’si nükleer gemi, 3 ü Nimitz tipi gemi, 3’ü de 96351 deplasman ton ağırlığında ve 100 uçak ta­şıyabilen Theodore-Roosevelt tipi gemidir. Bunlar, günümüz dünyasının en güçlü gemilerdir. Denizaltılara ağırlık vermiş olan Rus donanması gibi İngiliz do­nanmasındaki uçak gemileri de daha mütevazıdır. Fransa, 22350 deplasman ton ağırlığında ve 40 uçak yüklenebilen Clemenceau’ya sahiptir. 1996 dolaylarında onun yerini Charles de Gaulle nükleer uçak gemisi aldı.

Taner Hayret
Taner Hayret
Merhaba ben Taner Hayret, bir süre Türkiye de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği üzerine eğitim aldıktan sonra, hayat serüvenime yurt dışında Nükleer Enerji Mühendisliği üzerine devam ettirmeye karar verdim. Burada sizlerle bilim adına tecrübelerimi paylaşacağım.

1 Yorum

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

koseni-sec-yazar-ol

Yeni Yazılar

Mühendis Maaşları

Popüler Yazılar