Uzaydaki Gök Cisimleri Neden Küreseldir

4680
gezegenler arası iletişim nedir

Su damlası neden küreseldir? Bilindiği gibi uzaydaki gök cisimleri küresel bir şekle sahiptir. En basitinden Dünya’yı düşünebiliriz. Çevremizden örnek verecek olursak su damlası.. Peki neden koni, küp, silindir, piramit değil de küresel bir şekle sahipler? Dünyamız gibi diğer gök cisimlerinin küresel olması neyle ilgilidir? Su damlaları neden küresel bir şekildedir? Bu tip soruların yanıtlarını hep merak etmişimdir. İşte doğadaki özel yüzey “Küre Yüzeyi” :
Bildiğimiz geometrik biçimli cisimlerin yüzey alanının hacimlerine oranlarını incelendiğimizde en küçük oranın küreye ait olduğu görürüz. Bu oranın küçük olması birim hacme tekavül  eden yüzey alanının en küçük olması anlamına gelir. Küre ile ilgili bu özellik şu şekilde kısaltabiliriz:

Eşit hacimli, kapalı cisimlerden yüzey alanı en küçük olan küredir. Kürenin bu özelliği, ”Eşit büyüklükteki yüzey alanlarından en büyük hacmi küre sahiptir.” şeklinde de ifade edilebilir.

8 Yorum

  1. Evrendeki her şey ve her hareket Kararlı duruma(Serbest enerjisini azaltma) geçmek için uğraşır, Suyun yolunu bulması gibi, Dolayısı ile tüm sıvı damlacıkları yada ilk oluşum evresindeki gezegenlerde, Kararsız durumda olan yüzeylerini (iki fazın sınırı) minimuma indirgemek için otomatik olarak yukarda geometrik özellikleri anlatılan Küre şeklini alır.

  2. Şahsi kanaatim olmakla birlikte yazının başlığı gayet dikkat çekici fakat içerik başlığı yeterince açıklamıyor. Bir katkı olabilir diyerek dikkat çekmek istediğim bir husus var. Dikkat edilirse mikro ve makro kozmotik boyutta incelemelerde bir benzerlik göze çarpar, merkezde bir odak ve çevresindekilerin de pna sanki bağlı ya da onları çeken bir konumu. Bu maddenin atomik boyutunda proton elektron arası çekim esnasındaki kuvvetlerle güneş sistemimiz ve diğer galaksiler içinde bunu çeşitli kuvvetlerin bileşkesi ile açıklansa da yetersiz olduğu malum fakat bu gerçeği göz önüne alarak zannediyorum sürekli olarak bu kuvvetlerin etkisinde kalan bir cismin dönmeye devam ettikçe sürtünmeleri de dikkate alırsak, uzayda boşlukta neyin sürtünmesi denebilir, fakat bir şeyi sürekli döndürmeye kalkarsanız hızlandıkça o şeyin küreselleşmeye yakınlaştığını görürsünüz, dolayısıyla gökcisimlerinin makro boyutları ve etkisi altında kaldıkları kuvvetler sebebiyle sahip oldukları makro hızları iç enerjilerinin giderek merkezileşmesiyle oluşacak çekimin küresel bir vücut kazandırması doğal bir sonuçtur diye görüyorum. Şüphe yok ki akıl sahibi toplumlar için Allah’ın yarattığı her şeyde ibret var.

    • Madde Evreninde Her şey ve her olay Kararlı (Serbest enerjinin düşük olması) durumda olmak ister, Suyun yolunu bulması gibi, Dolayısı ile damlacıklar ve oluşum evresindeki gezegenler, Kararsız durumda bulunan yüzeylerinin (iki faz arasındaki sınır) minimum olması için, yukarda anlatılan geometrik özelliği nedeni ile Küre şeklini alırlar.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.