Ana SayfaBilimBilim ve Teknolojinin Toplum Üzerinde Etkisi

Bilim ve Teknolojinin Toplum Üzerinde Etkisi

Bilim ve teknolojinin; birbirlerini tamamlayarak bütünleşmesiyle, dünyadaki hayata hakim olduğu bir çağda yaşamaktayız. “Bilim” ve “Teknoloji” kavramlarının ne anlam ifade ettiğini öğrenmeden, “Bilim ve Teknolojinin” etkilerini her yönüyle taşıyan “çağımızı” anlamamız imkansızdır. Bilim Nedir? Bilim; doğayı bilmek ve anlamak ya da doğaya ait bir problemi çözmek için; deneysel metotlara başvurulduğu, objektif gözlemlerin yapıldığı ve verilerin (nitel ve nicel) toplandığı sistematik bir araştırma sürecidir. Bilim, insanların; kainatı, kainatın içindeki galaksileri, galaksilerin içindeki yıldızları ve gezegenleri, gezegenlerin içerisinde canlılar için yaşam alanı olan dünyayı, dünya üzerindeki doğayı ve doğada yaşayan insanları ve canlıları öğrenme gayreti ve sürecidir. Bilim; bilinmeyen hakikatleri ve yasaları keşfetme işlemleridir…

teknolojinin yaşamımızdaki yeri nedir

Teknolojinin Toplum Üzerinde Etkisi

Teknoloji Nedir? Teknoloji; insanların, bilimden faydalanarak kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da çevresini değiştirmeye yönelik yapılan teknik uygulamalardır. Bir insan etkinliği olarak teknoloji; bilimi kullanarak, bilimin sayesinde bulunan gerçekleri insanoğlunun yaşamını kolaylaştırmak gayesiyle pratiğe dökme ve bilimin yasaları çerçevesinde insani ihtiyaçlara hizmet etme uygulamasıdır.

İnsanlar bilim ile bilinmeyen gerçekleri keşfetmekte ve öğrenmekte, teknoloji ile de; bilimin bulduğu bilgileri kendi ihtiyaçlarına göre değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz: Bilim ve Teknoloji hem birbirlerini tamamlıyor, hem de biri diğerinin gelişimine yardım ediyor. Görüldüğü üzere, bilim ve teknolojinin odak noktasında “insan” yer almaktadır. O bakımdan, bilim ve teknolojinin; insanın yaratılmasıyla birlikte başladığını söyleyebiliriz. Bilim ve Teknoloji günümüzden 2 milyon yıl önce av aletlerinin (silah, araç ve gereçleri) yapıldığı “Taş Devri” ile başlamış, “Bronz” ve “Demir” çağlarıyla evrimleşmiş, Rönesans Dönemi’nde (1750-1830) insan ve hayvan gücü yerine, buhar gücünü benimseyen Sanayi Devrimi ile değişim, dönüşüm ve gelişim açısından büyük bir hız kazanmış…

internet-ve-ag-teknolojileri-bolumu-nedir

21. Yüzyılda (günümüzde) ise “bilgi” yoğunluklu olup değişim, dönüşüm ve gelişim açısından günümüz şartlarına göre tarihinin en zirve noktasına gelmiştir. Şurası bir gerçek ki bilim ve teknolojide “en zirve nokta” ya da “son nokta” yoktur ve olmamalıdır. Aks takdirde; Bilim ve Teknolojinin değişim, dönüşüm ve gelişiminden bahsetmemiz imkânsızlaşır.

Bilim ve Teknolojide “En zirve nokta budur!” demediğimiz sürece, bilim ve teknoloji veya bilimin desteklediği teknoloji; günümüzden 10, 20, 30 ya da daha fazla yıl sonra günümüz şartlarına göre gelişmişlik açısından daha farklı bir yerde olacaktır. Şüphesiz ki, bilim ve tenoloji’nin veya bilimin desteklediği teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, dünyada yaşayan toplumları olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüz teknolojisinin olağanüstü bir gelişme göstermesiyle; toplumlar arasında siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım ve iletişim alanlarında insanları etkileyen önemli gelişmeler olmuştur.

fen ve teknoloji

Ekonomi ve üretimde; “bilgi” en önemli sermaye haline gelmiştir. Artık daha hızlı, daha kaliteli, daha ucuz ve daha çok üretim yapılmaktadır. Aynı şekilde ulaşımda da daha hızlı, daha ucuz ve daha konforlu ulaşım araçları üretilmiş ve insanların hizmetine sunulmuştur… Dünya nüfusunun artması ve artan nüfusun; kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her konuda toplumlar arası iletişim kurma gerekliliği, iletişim alanında Bilim’in desteklediği Teknoloji’nin hızlı bir şekilde gelişmesinde etkili olmuştur.

İletişim teknolojisinin gelişmesiyle; toplumlar arası sosyal ve kültürel ilişkiler kurulmuş ve coğrafi mesafeler azalmıştır. Bu durum aynı zamanda, insanları ve toplumları olumsuz etkileyen “küreselleşme” sürecini de başlatmıştır. Bilim’in desteğiyle gelişen Teknoloji’nin; insan ve toplum üzerinde, insan-çevre ilişkisine olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de vardır. Halâ savaşlar yapılıyor, terör olayları insanları öldürmeye devam ediyor. Gelişen teknolojiye rağmen insanlar açlıktan ve yoksulluktan hayatlarını kaybediyorlar.

Gelişen teknolojiye rağmen; deprem, yangın, sel, fırtına ve çevre kirliliği gibi doğal afetlerine karşı etkisiz ve yetersiz kalıyoruz. Gelişen teknolojiye rağmen; insanlar giderek kişiliklerini kaybetmeye, birtakım teknolojik uygulamalardan dolayı makineleşmeye, toplumdan uzaklaşmaya ve içine kapanmaya başlamıştır. Deyim yerindeyse insanlar; kendi yaşamlarının anlamını ve neden yaşadıklarını sorgulamaya başlamıştır… Gelişen teknolojiye rağmen; insanlar ve toplumlar üzerinde, bu olumsuzluklar yaşanıyor ve yaşanmaya devam ediyorsa; bilim ve teknoloji ile uğraşan “Bilim Adamları’nın”, şu sorunun cevabını bulmaları elzemdir: “-İnsan yaşamındaki, insanların sorunları çözmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gelişen bilim ve teknoloji; İnsanların yaşanan bu sorunlarına, acılarına, sıkıntılarına neden bir çare bulamıyor ya da çare bulmakta sıkıntı çekiyor?”

Fatih Akmeşe
Fatih Akmeşe
Yüksek Makine Mühendisi

10 Yorum

Subscribe
Bildir
guest
10 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Arıcılık Malzemeleri

Yeni Yazılar

Mühendislik Maaşları

Bunları Gördünüz mü?