Cari Açık Ne Demektir

655
Cari Açık Ne Demektir

Cari açık; ülkenin ürettiği malları dış ülkelere satması sonucu elde ettiği paranın, ülkenin dış ülkelerden aldığı malların toplam maliyetinden az olması durumudur. Yani ülkenin ürettiğinden çok daha fazlasını harcaması anlamına gelir. Tabii doğal olarak daha fazla borçlanma anlamına gelmektedir. Cari açık temelde 3 maddeden teşkil edilmektedir. Bunlar;

  • Devletlerin kendi aralarında gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat ilk maddeyi oluşturur.
  • Taşımacılık, turizm gibi ülke dışından gelir elde edebilecek olan hizmet sektörü ikinci maddedir.
  • Ülkenin yurtdışında çalışıp ülkesine para gönderen yurttaşları ve ülkede çalışan yabancı insan sayısı üçüncü maddedir.

Cari Açık

Yukarıda belirtilen 3 madde ülkeye yabancı sermaye girişini veya yerli para çıkışını sağlar dolayısıyla cari açığı etkilemektedir. Ülkeler arasında bir gelişmişlik sıralaması yapabilmek için bakılması gereken en önemli unsurdur. Ülkenin gelişmişlik derecesi ne kadar yüksek ise cari açığı o kadar az olacaktır. Sanayi cari açığın azaltılmasında kullanılabilecek önemli bir silahtır. Dünyada cari açığı en az olan ülkeler sanayide en önde olan ülkelerdir.

Cari Açık Nedir

Bir ülkenin cari açığının az olması demek o ülkenin kendi kendisine yetebilen, dış ülkelere muhtaç olmayan bir ülke olması demektir. Bu ülkenin vatandaşlarının yaşam kalitesi yüksektir.

Cari Açık Nedir

Bir ülkenin cari açığının fazla olmasının birçok anlamı olabilmektedir. Örneğin ülke bu borçlanmayı karlı yatırımlar için yapmışsa bu kontrollü bir borçlanma olarak değerlendirilmektedir ama bu borçlanma kısa vadede dönüşü beklenmeyen kamu sektörüne yatırım amacıyla yapılmışsa bu cari açık bir sorun teşkil edecektir.

Cari Açığı Kapatmanın Yolu;

Cari açığı kapatmanın en etkili yolu yurt dışından alınan mallara olan talebin azaltılması dolayısıyla yerli mallara olan talebin arttırılmasıdır. Bunu sağlamak içinde ithal malların fiyatını artırmak bir çözüm yoludur. Bu sayede cari açık azaltılır. Bu politika uzun süre uygulanırsa cari açık kapatılır.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.