Çevre Mühendisliği Dersleri

4061
cevre-muhendisligi

Çevre mühendisliği, çevre sorunlarına çözüm bulan bir mühendislik dalıdır. Yapılan tüm üretim ve tüketimin insan sağlığı açısından olması gereken çözümlerini araştırır. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği tüm bunları araştırarak yapılması gereken önlemleri alıp doğru bir planlama yapar.

Çevre Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

Çevre mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniştir. Planlamacı olarak Bayındırlık ve İskan, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Orman Bakanlıkları, Kara Yolları Genel Müdürlükleri, DSİ, İller Bankası ve belediyeler gibi geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Ayrıca üniversitelerde de çalışmalarını sürdürebilirler.

cevre-muhendisligi-dersleriBöyle önemli bir bölüm olan çevre mühendisliği dersleri nelerdir? Bu bölüm 4 yıllık bir lisans eğitimidir. İlk yılında her bölümde olduğu gibi matematik, fizik, kimya gibi temel dersler okutulmaktadır. Sonrasında ise bölüme dair dersler verilmektedir. Çevre mikrobiyolojisi, çevre kimyası, kimyasal mikrobiyoloji, bilgisayar kullanımı, hidrolik, hava ve su kaynaklarının geliştirilmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zararsız hale gelmesine yönelik dersler gibi birçok bölüm dersi vardır. Çevre mühendisliği dersleri ile öğrenciye mesleki bilgi edindirmeye dair tüm eğitim verilmek amaçlanmıştır. Ayrıca tam bir donanıma sahip olmaları amacıyla verilen çevre mühendisliği dersleri yanı sıra bölümde zorunlu stajlarda vardır. Böylece öğrenciler stajlar ile gereken beceriye de sahip olacaktır.

1. Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Teknik İngilizce I Zorunlu Dersler 3+0 2.5
Technical English I (Teknik İngilizce I) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 2.5
Fizik I Zorunlu Dersler 4+0 6.0
Fizik Laboratuvarı I Zorunlu Dersler 0+2 1.5
Genel Kimya I Zorunlu Dersler 4+0 6.0
General Chemistry I (Genel Kimya I) (ING) Zorunlu Dersler 4+0 6.0
Calculus I (Genel Matematik I) (ING) Zorunlu Dersler 4+2 7.5
Teknik Resim Zorunlu Dersler 2+2 4.5
Zorunlu Dersler(7) 30.0

2.Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Çevre Mühendisliğine Giriş Zorunlu Dersler 2+0 3.5
Introduction to Environmental Engineering(Çevre Müh. Giriş) (ING) Zorunlu Dersler 2+0 3.5
Fizik II Zorunlu Dersler 4+0 6.0
Fizik Laboratuvarı II Zorunlu Dersler 0+2 1.5
Genel Kimya Laboratuvarı Zorunlu Dersler 0+2 1.5
General Chemistry Laboratory (Genel Kimya Laboratuvarı) (ING) Zorunlu Dersler 0+2 1.5
Genel Kimya II Zorunlu Dersler 4+0 6.0
General Chemistry II( Genel Kimya II) (ING) Zorunlu Dersler 4+0 6.0
Calculus II (Genel Matematik II) (ING) Zorunlu Dersler 4+2 7.5
Türk Dili I Zorunlu Dersler 2+0 2.0
Türk Dili II Zorunlu Dersler 2+0 2.0
Seçmeli Dersler(1) 2.0
Zorunlu Dersler(7) 28.0

3.Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Teknik İngilizce II Zorunlu Dersler 2+0 2.0
Technical English II(Teknik İngilizce II) (ING) Zorunlu Dersler 2+0 2.0
Çevre Kimyası Laboratuvarı I Zorunlu Dersler 0+3 3.0
Çevre Kimyası I Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Genel İktisat Zorunlu Dersler 3+0 3.0
Economics (Genel İktisat) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 3.0
Diferansiyel Denklemler Zorunlu Dersler 2+2 4.5
Malzeme Bilimi Zorunlu Dersler 3+0 3.5
Materials Science (Malzeme Bilimi) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 3.5
Seçmeli Dersler(1) 3.0
Zorunlu Dersler(8) 27.0

4.Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorun/Seçmeli Akts
Çevre Mikrobiyolojisi Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı Zorunlu Dersler 0+3 2.5
Çevre Kimyası II Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Environmental Chemistry II ( Çevre Kimyası II) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Çevre Kimyası Laboratuvarı II Zorunlu Dersler 0+3 3.0
Ekoloji Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Statik ve Mukavemet (ING) Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler Zorunlu Dersler 4+0 4.5
Line.Ceb.ve Say.Yön.(Linear Algebra and Numerical Methods) (ING) Zorunlu Dersler 4+0 4.5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Dersler 2+0 2.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Dersler 2+0 2.0
Zorunlu Dersler(8) 30.0

5.Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Temel İşlemler ve Süreçler I Zorunlu Dersler 4+0 6.0
Unit Operations and Processes I (Temel İşlemler ve Süreç. I) (ING) Zorunlu Dersler 4+0 6.0
Su ve Toprak Kirliliği (Water and Soil Pollution) Zorunlu Dersler 3+0 4.0
Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı I Zorunlu Dersler 0+3 3.0
Hidroloji Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Akışkanlar Mekaniği Zorunlu Dersler 3+2 6.0
Seçmeli Dersler(1) 3.0
Zorunlu Dersler(5) 23.5
Mesleki Seçmeli Dersler(1) 3.5

6.Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırma Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı II Zorunlu Dersler 0+3 3.5
Hava Kirliliği Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Air Pollution (Hava Kirliliği) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Temel İşlemler ve Süreçler II Zorunlu Dersler 4+0 6.0
İstatistik Zorunlu Dersler 3+0 3.0
Termodinamik Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Mesleki Seçmeli Dersler(1) 4.0
Zorunlu Dersler(6) 26.0

7.Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Katı Atık Yönetimi Zorunlu Dersler 3+2 6.0
Hava Kirliliğinin Kontrolü Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Air Pollution Control (Hava Kirliliğinin Kontrolü) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Environmental Modeling (Çevre Modelleme) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Wastewater Engineering (Atıksu Mühendisliği) (ING) Zorunlu Dersler 3+0 4.0
Mesleki Seçmeli Dersler(2) 8.0
Zorunlu Dersler(5) 22.0

8.Yarıyıl Çevre Mühendisliği Dersleri

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Çevre Yönetimi Zorunlu Dersler 3+2 6.0
Tehlikeli Atık Yönetimi Zorunlu Dersler 3+0 3.0
Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi I Zorunlu Dersler 1+2 3.0
Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi II Zorunlu Dersler 2+4 6.0
Çevre Etiği ve Çevre Mühendisliği Zorunlu Dersler 3+0 4.5
Seçmeli Dersler(1) 3.0
Zorunlu Dersler(3) 15.0
Mesleki Seçmeli Dersler(3) 12.0

Mesleki Seçmeli Dersler

Ders Adı Zorun/Seçme Zorun/Seçme Akts
Sosyal Çevrebilim (TR) M. Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Çevre Ekonomisi (TR) M.Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri (TR) M.Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
Ekolojik Ekonomiye Giriş (TR) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 4.5
Enerji Üretiminden Kaynaklanan Çevre Sorunları (TR) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
Çevre Sağlığı (TR) M. Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Çevresel Çalışmalarda Aletli Analiz (TR) M.Seçmeli Dersler 3 + 0 4.5
Kitle İletişimi (TR) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 3.0
Disiplinlerarası Uygulamalar (TR) M. Seçmeli Dersler 1 + 2 4.5
Su Arıtımı Projesi (TR) M. Seçmeli Dersler 1 + 2 4.0
Mühendislik Bilimlerinde Bilgisayar Destekli Haritalama (TR) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 4.5
Yeşil Mühendislik Tasarımı ve Sürdürülebilirlik (TR) M. Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Küçük Ölçekli Atıksu Arıtım Sistemleri (TR) M.Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Hava Kalitesi Yönetimi Projesi (TR) M. Seçmeli Dersler 1 + 2 4.0
Su Kalitesi Değerlendirilmesi (TR) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0
Çevre Bilimlerinde Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları (TR) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 4.5
Atıksu Arıtımı Projesi (TR) M.Seçmeli Dersler 1 + 2 4.0
Katı Atık Yönetimi Projesi (TR) M. Seçmeli Dersler 1 + 2 4.0
İş Sağlığı ve Güvenliği (TR) M.Seçmeli Dersler 3 + 0 4.5
Computer Aided Engineering Design (Bilgi. Destek. Müh. Tasa. (ING)(ING) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 4.5
Ekolojik Planlama ve Ekoteknoloji (TR) M. Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Havza Yönetimi (TR) M.Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Endüstriyel Atıksu Arıtımı (TR) M. Seçmeli Dersler 3 + 0 4.0

Seçmeli Dersler

Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Zorunlu/Seçmeli Akts
Fotoğrafçılık (TR) Seçmeli Dersler 2 + 0 3.0
Sınai Haklar Sistemi ve Teknolojik Gelişme (TR) Seçmeli Dersler 3 + 0 3.0
Topluma Hizmet Uygulamaları (TR) Seçmeli Dersler 0 + 2 3.0

Günden güne gelişen teknoloji ile daha fazla kirlenen dünyada çevre mühendislerine daha çok ihtiyaç duyulacaktır ileri ki zamanlarda. İyi bir eğitim almış, kendini geliştirmiş bir çevre mühendisi dünya için, insanlık için çok faydalı şeyler üretebilir. Bu yüzden araştırmasını yaparken eğer sizin sevdiğiniz bir konu ise kesinlikle zaman geçtikçe daha öneme kavuşacak bir bölüm olduğunu bilmelisiniz. Birçok üniversite de olan bir bölümdür. Çalışma alanları kesinlikle geniştir. Birçok kuruma başvurma hakkınız vardır.

İlginizi çekebilecek diğer yazımız : çevre mühendisleri maaşları

1 Yorum

  1. GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ , ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU, TOPLUM BİLİNÇLENMESİ ADINA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR , KENDİ ELLERİMİZLE HAYATLARIMIZI KİRLETİYORUZ . SİZİN GİBİ DUYARLI ARKADAŞLARDAN DAHA AÇIKLAYICI ETKİLEYİCİ TOPLUMUN KENDİNİ SORUMLU HİSSETMESİNİ SAĞLAYACAK YAZILAR YAZMANIZI ARZU EDİYORUM. BAŞARILAR DİLERİM

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.