Ana SayfaMesleklerEğitim Bilimleri Nedir

Eğitim Bilimleri Nedir

Eğitim bilimleri dünya ve Türk üniversitelerinde 20. yüzyıl itibariyle özellikle eğitim fakültelerinde önem kazanmış evrensel bir disiplindir. Özellikle klasik eğitim yöntemlerinden modern eğitime geçilen endüstri çağında kentleşme ile birlikte daha da önem kazanan eğitim işini ve bu işin icrasının öğrenci ve öğretmenlerce nasıl işleneceği problemi, eğitim Bilimleri olarak bilinen derslerin temel sorularına yanıtlar aramaktadır.

uzaktan eğitim nasıl yapılır

Eğitim Bilimleri Hangi Bilimleri Kapsar?

Eğitim, bireyde oluşturulmak istenen kalıcı izli davranış değişikliği sürecidir. Öğretim ise bu eğitim işinin ”formal’ (sistemli/düzenli) ‘ya da ”informal’ (sistemsiz)’ şekilde icra edilme işidir. Öğretim süreci boyunca öğrencilerin eğitim disiplinini alması amacıyla ortaya konan bilim toplamlarına eğitim bilimleri denmektedir.

Bu bilimler;

  • Gelişim Psikolojisi
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Eğitim Psikolojisi
  • Okul Yönetimi
  • Öğretim İlke ve Yöntemleri
  • Eğitim Felsefesi olarak sayılabilir.

Türkiye’de kullanılan genel Eğitim eğilimleri

Türkiye’de cumhuriyetin ilanı sonrası 1921 Teşkilat-ı Esasiye kanunlarınca eğitim Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile devlet kontrolüne geçmiştir. Hal böyle olunca Türk Milli Eğitim Bakanlığı kendi iç tüzüğünde, çöken devletin ardından ülkenin yeniden kalkınmasını sağlamak amacıyla eğitime büyük önem gösterir. Eğitimin sistematikleşmesi amacıyla Türk insanına uygun eğitim modelinin tespiti amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinden Yapılandırmacı Eğitim Felsefesini benimsemiş eğitimci John Dewey getirilir.

avrupa'da eğitim sistemi

Dedetürk eğitim sistemini, ihtiyaca yönelik olarak düzenlemeyi teklif ederek Halk Evlerinin kurulmasına ve eğitimin yaygınlaşmasına olanak sağlar. Dewey’in ortaya koyduğu eğitim felsefesine göre milli eğitimin yetiştirmesini beklediği öğrenci tipi: Yapılandırmacı, Bütünsel, Süreç Odaklı, öğretmen rehber öğrenci merkezli, günlük hayatla iç içe, problem çözme kabiliyetine sahip, girişimci bireyler olacaktır. 1950’li yıllara; Köy Enstitülerinin kapatılmasına kadar Eğitim Bilimlerinde Türkiye’nin tercihi yukarıda sayılan felsefelerin uygulanışı ile gerçekleşmiştir.

köy enstitüleri

KPSS’de Eğitim Bilimleri

1999 yılından bu yana uygulanan, kamu kurumlarında memur, öğretmen olmak isteyen kimselerin girmekle yükümlü olduğu bir sınav olan KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) adaylara bazı derslerden sorular sormaktadır 4B olarak adlandırılan öğretmenlik mesleğini icra edecek adaylar, ülkenin belirli merkezi yerlerinde girebildikleri KPSS Genel Yetenek Genel Kültür & Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) ‘ye sınavlarında Türkçe Matematik gibi temel derslerin yanında yazımızda sunduğumuz Eğitim Bilimleri derslerinden de 80 soru ile sorumludur. Eğitim Bilimleri 80 soruda birbirine yakın ve çeldirici şıklar ile adaylarca zor kabul edilmektedir.

Sonuç

Eğitim bilimleri evrenseldir. Tüm dünyada kabul görmüş ve eğitimi düzenleme işlevi olan disipline verilen addır. Eğitim Bilimleri ülkemizde önemli bir yer tutar, kamu görevlileri eğitim bilimlerinin içeriğinden sorumludur.

Elif Yaldız
Elif Yaldız
2. Sınıf Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrencisi. Burada sizlerle bilgi alış verişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Arıcılık Malzemeleri

Yeni Yazılar

Mühendislik Maaşları

Bunları Gördünüz mü?