Ana Sayfa Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir

Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir

Bildiğiniz gibi üniversite tercih dönemindeyiz, bu çerçevede üniversitede mühendislik bölümü düşünen arkadaşları bilgilendirme amacıyla yeni mezun olduğum enerji sistemleri mühendisliği bölümünü sizlere tanıtacağım. Enerji sistemleri mühendisliği bölümü ilk defa 2008 yılında Yalova Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Şuan 45 üniversite bünyesinde enerji sitemleri mühendisliği bölümü mevcuttur.

enerji sistemleri mühendisliği maaşları 2015

İlk açıldığı yıllarda gerek reklamının iyi yapılmaması gerek bölümün yeni oluşundan herhangi bir mezunu olmadığı için belli tecrübesizlikler yaşandı. Bu yüzden bu bölüm Türkiye’de üniversite ve piyasa bazında 2012 yılından itibaren yaygınlaştı. Her geçen yıl mezun vermesiyle de piyasada artık tanınan bir mühendislik konumuna geldi. Bu bölüme 2011 yılında başladım o zamanlar bölüm sadece 6 devlet üniversitesinde mevcuttu. İlk yıllarda bölümün geleceğinin belirsiz olması beni etkileyen etkenlerden biriydi. Ancak staja başladığım ve piyasayı tanımaya başladığım zamanlarda bölüm enerji piyasasında şaşırtıcı bir şekilde ilgiyle karşılandı. Enerji sektöründe bulunan büyük miktardaki uzman mühendis açığı her alanda kendini gösteriyordu. Bu yüzden gerek devlet kurumlarında gerek özel kurumlarda bu bölüm için istihdam her geçen gün artmaktadır. Piyasanın bu tarz spesifik mühendislik dallarına ihtiyacı var.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Enerji sistemleri mühendisliği kendi tanımıma göre dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının kullanılabilir (elektrik veya mekanik) hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerinde yer alan ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve maliyeti düşürme yollarını arayan tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir. Enerji sistemleri mühendisliği sadece makine mühendisliğinin enerji alanında uzmanlaşmış dalı olarak düşünülmemelidir. Makine mühendisliğinin müfredatında yer alan enerjiyle alakalı tüm dersleri ve ayrıca elektrik mühendisliğinin de bazı derslerini müfredatında barındıran bir bölümdür. Kısacası enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik mühendisliğinin birleşimi şeklinde düşünülebilir.

enerji sistemleri mühendisliğiEnerji Sistemleri Mühendisliği Dersleri

Enerji sistemleri mühendisliği müfredatında birçok disiplinde çok sayıda ders bulunur. Bunlar temel mühendislik derslerinin yanı sıra (matematik, fizik, kimya, termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavamet, makine elemanları, teknik resim, 3D modelleme, temel imalat, programlama) soğutma sistemleri, mekanik tesisat (binalarda doğal gaz, kalorifer ve sıhhi tesisat), yanma ve yakma teknolojileri, yenilenebilir enerji uygulamaları (güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz, hidroelektrik, hidrojen enerjisi…), nükleer enerji teknolojileri, yalıtım sistemleri, enerji iletim dağıtım ve dönüşümü (elektrik makineleri, güç elektroniği, elektromekanik enerji dönüşümü) gibi alanlarla alakalı birçok ders bulunur. Müfredat ayrıntılarına ise her üniversitenin bölüm sayfalarında müfredat bilgileri mevcuttur. Bu alanlar ve dersler genelde öğrenim göreceğiniz üniversitenin akademik kadrosuna göre şekillenir.

Örneğin, bir üniversitenin akademik kadrosu yenilenebilir enerji kaynakları üzerine uzmanlaşmışsa müfredat ve ders işlenme şekli de o branşa göre şekillenir. Bu yüzden tercih yapmadan önce üniversitelerdeki enerji sistemleri mühendisliği bölümü akademik kadrolarını da araştırmanızı tavsiye ederim. İlginizi çeken disiplinlerde uzmanlaşmış bir akademik kadroyla hem dersleri çok verimli bir şekilde alırsınız hem de araştırma-geliştirme yönünüz de bir o kadar artar.

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Gelecekteki Yeri ve Önemi

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü ucu açık bir bölümdür. Bu bölümde birçok farklı disiplinde ders verildiği için kendinizi istediğiniz alanda geliştirebilirsiniz. Enerji alanındaki ihtiyacın ve istihdamın artmasıyla enerji üretimi konusunda uzmanlaşmış kişilere hem ülke bazında hem de dünya bazında ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de dünyanın enerji açığı nüfusun günden güne fazlalaşmasıyla beraber artmaktadır. Bu nedenle her ülke enerji konusunda yatırımlarını arttırmış ve bunun neticesinde ise bu sektörde çalışacak uzman personel açığı oluşmuştur. Bu bölümde her geçen sene mezun sayısının artmasıyla birlikte gerek devlet kurumlarında gerekse de özel kurumlarda bu bölüme istihdam artmaktadır. Kısacası enerji sistemleri mühendisleri geleceğin dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 2011 yılında İŞKUR enerji sistemleri mühendisliğini en popüler bölüm olarak seçti.

Peki, Bir Enerji Sistemleri Mühendisliği Adayı Hangi Alana Yönelmeli?

enerji sistemleri mühendisliğinin gelecekteki yeri ve önemiBunun cevabı sizin ilgi alakanızda saklı pek tabi makul ve geleceği göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz. Enerji sistemleri mühendisliğinin birçok disiplin barındırdığından bahsettik. Bu alanların birçoğunda çok sayıda istihdam mevcut ancak bu noktada sizin idealleriniz devreye giriyor. İlgi alanınıza bağlı işinizi zevkle yapabileceğiniz ve merak ettiğiniz alana yönelmelisiniz. Mühendisliğin püf noktası merak ve yaptığınız işi sevmektir. Merak da ilginizi çeken alanlarda şekillenir. Size bahsettiğim alanlarda en fazla istihdama sahip ve kazancıda en yüksek olan alan “soğutma ve havalandırma sanayisi” çok kolay iş bulabileceğiniz ve maaşı iyi olan bir alandır. İkinci sırada ise “mekanik tesisat” bulunur bu alanda çok kolay iş bulabilirsiniz ve yaptığınız tesisat projeleriyle tatmin edici kazançlar elde edebilirsiniz.

Hepinizin merak ettiği soru ve genellikle enerji sistemleri mühendisliği bölümüyle ilişkilendirilen yenilenebilir enerji sektöründe istihdam var mı? Bu yenilenebilir enerji alanlarının türüne göre değişebilir ancak genel olarak Türkiye için bu alanda artan bir istihdam söz konusudur. Özellikle de Rüzgar, Güneş ve Biyogaz alanlarında projelendirme ve santral tasarımında önemli bir açık mevcut tabi bu alanda çalışmak istiyorsanız teknik bilginizden çok enerji hukuku bilginizin de iyi olması gerekir. Yani bu alanda projelendirme kısmı enerji hukuku kurallarına göre yapılır. Bu alanda ise alacağınız maaş yer aldığınız projelere göre değişiklik gösterse de tatmin edici miktarlara ulaşmaktadır.

Diğer alanlarda da iş bulabilirsiniz ancak istihdam ve maaş olarak Soğutma ve havalandırma Sanayi, Mekanik Tesisat ve Rüzgar, Güneş ve Biyogaz enerji uygulamaları ilk üç sırayı alıyor. Size anlattığım alanları siz artık ilginize ve gelecek planlamanıza göre belirleyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem gelecek bu bölümü okuyorsanız soğutma sistemleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine şekillendirmelisiniz.

Enerji Sistemleri Mühendisi Nerelerde Çalışabilir?

Enerji üretimi, dönüşümü ve Ar-Ge’si olan tüm kurum ve kuruluşlarda bu bölümün istihdamı mevcuttur. Bu kurumlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar,
 • Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
 • Bor Enstitüsü,
 • Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),
 • Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
 • Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
 • Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
 • Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
 • Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).
 • TEMSAN
 • BM Hidrojen Enstitüsü
 • Taş Kömürü İşletmeleri
 • TCDD
 • MEB’da Teknik Öğretmen

Piyasada bulunan çoğu sanayi kuruluşlarının enerji üretimiyle alakalı birimleri olduğu için iş alanı çok geniş bir bölümdür. Ayrıca “5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış olarak 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.” Kanun maddesiyle de çoğu sanayi kuruluşu bünyesinde en az 1 tane de olsa enerji uzmanı bulundurmak zorundadır.

Aşağıdaki resimde ise Enerji Sistemleri Mühendisliğindeki artışı görmektesiniz.

en popüler mühendislik dallarıUmuyorum yazım bu zorlu tercih döneminde üniversite adaylarına yardımcı olmuştur. Unutmayın ki hangi bölümü okursanız okuyun eğer bölümünüzü seviyorsanız zaten başarılı olursunuz. O yüzden öncelikle ilgi duyduğunuz bölümleri seçmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Enerji sistemleri mühendisliği hakkındaki yazım burada sonlandı.

arıcılık malzemeleri

74 Yorum

 1. merhaba şimdi diyelim ben bir enerji üreten bir tesisi kuracağım sonra bu tesisten üretilen enerjiyi örneğin mahalleye dağıtacağım . bunu yani bu tesisin planlanması projesi inşası kim yapar. zannımca elektrık muh bu işin sadece dağıtım kısmında devreye giriyor.ama tesislerin plan proje inşaat, kullanılacak kablo vs veya bir tesisinde ne kullanılacaksa bunları kim belirliyor. enerji muhendisimi, makina muhendisimi, elektrık mühendisimi

  • Enerji üreten tesisin kurulacağı yerin fizibilite çalışmasını, ne kadar enerji üretileceğinin, lisans çalışmalarını Enerji Sistemleri Mühendisi yapar, inşaatını inşaat mühendisi yapar ayrıca bir mimar da görev alabilir, kablolama, pano vs elektrik mühendisi yapar. İşletmesini yine Enerji sistemleri Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makine mühendisi yapar. Bir tesisin kurulmasında ve işletmesinde birçok disiplin ekip halinde çalışmak zorundadır. Bu bir bina, fabrika, konut vs her ne ise hiç bir mühendis yada mimar tek başına yapamaz. Memleketimizde ne yazık ki henüz mühendis ve mimarlara gereken saygı gösterilmemektedir. İnsanlar her şeyi para ile çözebileceklerini zannediyorlar ama başına buyruk iş yapanların sonu genelde hüsran olur yani istenen karlar elde edilemez hatta zararla sonuçlanır. Bu noktada meslek odalarının da payı büyüktür çünkü disiplinler arasında ayrım yapmaktadırlar ve asıl işleri dışındaki her işe bir sözleri olduğu gibi üyelerini siyasal ideolojilerine alet etmektedirler. Çözüm odaklı yaklaşım tüm mühendislerin ana fikri olmalı. Neyse konuyu istemeden başka bir yere getirdim. Umarım senin için bir cevap olmuştur.

 2. “Kısacası enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik mühendisliğinin birleşimi şeklinde düşünülebilir.” Yanlış.. Elektrik mühendisliğinden kaç ders gördünüz ? Cevap : 1 Ders… Bu bölüm Mak. Mühendisliğinin Enerji dalıdır. Makineci da elektrik dersi alıyor o da makine ve elektrik sentezi mi ? Yada inşaat mühendisi de kimya dersi görür bu da enerji, makine ve inşaat sentezi mi olacak. Biyogenetik mühendisliği termodinamik görür bizle birlikte.. şimdi ne olacak ? Arkadaşlar bu tip yazılarla kafanızı bulandırmayın. Yok mezun olunca ne olacak ? kaç para kazanacağım ? bu tip çocuksu soruları bir kenara bırakıp, para için değil sevdiğiniz/seveceğiniz işi yapmak istediğiniz alana yönelin. Mezun olunca müüeendis olmuyorsunuz, adayı oluyorsunuz. Tecrübeleriniz sizi Mühendis yapar. Herkes imza peşinde, “Abi diplomamı versem imza atsam aylık ne kadar kazanırım ?” Bir akıllı sensin. ” Bizim imza yetkimiz yok” Daha imza yetkisinin ne olduğu hakkında bir fikriniz bile yok saçma sapan sorular. Mühendis dediğin adam meraklıdır, araştırmacıdır, yaş tahtaya basmayan hesap kitap adamıdır. Para kazanmak için diploma değil işini doğru yapmak, bilerek yapmak ve dürüst olmak yeterli. Sen adam ol, para senin köpeğin olur. Bu pazarcı, marangoz, sıva ustası, doktor, pilot ve mühendis olan herkes için geçerlidir. Para para para para hep para… Yok 5 yıl sonra hangi konuma gelecek ? ( Batacak, ne oldu vaz mı geçtin ? ) Bayana hangi mühendislik yakışır ? Hey Allahım ya ne günlere kaldık. Tekstil Mühendisliği oku a kızım. Yakışanı değil istediğini oku..
  Şimdi ;
  Ben de Enerji Sistemleri Mühendisiyim ve mekanik tesisat alanında firma sahibiyim. Kimse sizi iş yeri açma konusunda engelleyemez. Anayasal hakkınızdır. İmza yetkisi bizim sektörde MMO ya para kazandırmak ve harç toplamak için belediyeler tarafından istenen bir olaydır. Belediyedeki Mühendisin kendine olan güvensizliğinden kaynaklanmaktadır. Ruhsat projeleri yalandan yapılan hiç bir işe yaramayan göstermelik projelerdir. Şimdi yok efem öyle değilde böyle de.. bir sürü zırva yazarlar.. Hepsi hikaye. Böyle mühendislik yapacaksan zaten yapma ki, bu mühendislik değildir. iki radyatör bir kazan, yalandan havalandırma, klima var mı var, yalıtım hesabını IZODER TS825 programında yap bu mu mühendislik. Bu işleri tekniker de tek parmağıyla yapar ve yapıyor. Neyse, diyeceğim o ki , bu yukarıda yazılmış olan yazı sizin fikirlerinizi etkiliyorsa siz zaten ne okursanız okuyun olmayacaktır. Ne seviyorsan ona yönel, ne yapmak istiyorsan hedefin için kendini parçala ama onu yap. Sonra çok pişman olursunuz. Okuyorsun sonra hayaller ve gerçekler…

  Hepinize İyi günler Dilerim.

  Yük. Enerji Sis. Müh.
  Teoman Terzioğlu

   • 1-Enerji mühendisliği ve enerji sistemleri mühendisliği farkı nedir? “Yenilenebilir enerji yeşil meslekler” için hangi okunur?
    2-Aynı şekilde yenilenebilir enerji uzmanı ile mühendisliği arasındaki fark nedir? Bulamadım adam akıllı tatmin edici bi cevap şu sorularıma.
    3-İleride Türkiye de iş bulma imkanı söz konusu olabilir mi?Yada yurtdışında yeşil meslekler için rağbet olabileceği söylentisi ne kadar doğru?
    Yardımcı olursanız sevinirim.. şimdiden teşekkürler…

 3. Merhaba bende enerji sistemleri müh seçmeyi düşünüyorum benim amacım endüstri mes lisesinde öğretmen olmak bu bölümü okuyup formasyon alabilirmiyim meslrk lisesinde öğretmen olabilirmiyim cevabınızı acil bekliyorum bu konu hakkında bilgilendiren yok malesef

 4. Enerji Sistemleri Müh. 3. sınıf öğrencisiyim Şuanda Zorunlu mesleki eğitim dersimi Vaillant Groupta yapmaktayım hatta stajdan yazıyorum. Sektörde yerimiz gayet açık ve net şekilde var. Burada stajyer olmama rağmen para bile alıyorum. Mezun olunca ne olur bilmiyorum ancak bildiğim bir şey var. Okuduğum bölüm değil okul değil önemli olan. Tamamen kendi niteliklerim artık bunlara bakıyorlar. 2 dil biliyorum , Solid , Autocad gibi en az 4 programa hakimim , c++ , c# programlayabiliyorum. Tavsiyem üniversite zamanı kendinizi geliştirmek ve gireceğiniz yerlerden deneyimler edinmek gerisi çorap söküğü gibi gelecek.

  • merhaba çok önemli bir proje için sizin gibi arkadaşlara ihtiyacım var yardımcı olurmusunuz kariyerinize çok faydası olacağını düşünüyorum.

 5. Enerji enstitüsü fakültesi de okyan ve bölüm olarak Enerji bilim dalı okuyan öğrenci makina mühendisi mi oluyor sayılıyor ? Ben anlamadım cvb verirseniz sevinirim teşekkürler.

 6. 2016 mezunuyum iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadım. Yenilebilir enerji kaynaklarına odaklanan bir bölümdür. Yakında Eem gibi bölümleri arkada bırakabilir. Enerjiyi artık yenilenebilir kaynaklardan almaya çalışıyoruz ve bu kaynaklara yapılan yatırımlardan projelerden haberiniz vardır. Yavaş yavaş bu bölümün mühendislikler arasında en popüler bölüm olacağına inanıyorum. Çünkü gelecek yenilebilir enerjide yani bu bölümün sırtı yere gelmez. Kötü yorum yapanlara da aldırış etmeyin kendini geliştirmeyen birisi herhangi bir bölüm okusa işsiz kalacaktı sorun diplomada değil kendisindedir. Biz erken mezun olanlar olarak önden gittik yeni gelecek arkadaşlara yol gösteririz elimizden geldiği kadar. Ha bu arada ingilizce öğrenin ;)

 7. Ben bu bölümde 2 yıl yüksek lisans yaptım (GYTE). İşe başladığım şirket direk İtalyaya gönderdi.2 sene kaldım. Şimdi bir rafineride Kıdemli mühendis olarak çalışıyorum. Ben enerji sektöründe Pertolü seçtim. Başka pek çok fırsat var tabi.

  • Abi peki amerikada veya avrupara yüksek lisans yapıp. Solarcity gibi şirketlere girebilme imkani var mi ? Ayrıca enerji muhendisleir space x gibi şirketlerde gorev yapar mı ? Mesela gorüyoruz uzay aracinda enerjinin guneş enerjisinin cok onemi var.

 8. 2008 de açılmış olması yanlış. 2005 de GYTE de bu bölümden mezun oldum. İlk mezunlardan da değilim.

 9. O yorum yapan çok bilmişler siz anca insanın moralini bozarsınız iş bulacak potansiyele sahip değilsiniz anca bölüme sallayın çok biliyorsunuz ya

 10. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim enerji firmalarında (yenilenebilir enerji dahil) öncelik olarak elektrik mühendisleri tercih ediliyor. Kariyer. net sitesine girdiğinizde de bunu görürsünüz bazıları direkt olarak elektrik mühendisi ya da elektrik mühendisi/elektrik elektronik mühendisi/enerji mühendisi şeklinde ilan veriyor. Yani enerji sektörü isteyenlerin elektrik mühendisliği seçmesi daha mantıklı olur çünkü elektrik elektronik mühendisleri daha çok elektronik ağırlıklı dersler görüyor yani elektronik sektöründe tercih edilse de bu tip sektörlerde elektrik mühendislerine öncelik tanınıyor.

 11. allah kahretsin kafayı yicem işsiz kalıcaz bu ne ya . ne yapılması gerek abi bir yerlerde toplaşalım bişey yapalım bilsinler bizi ya . allah kahretsin ki kıl payı ile tercih sıralamamı değiştim yoksa fırat makinada okucaktım çook büyük ihtimalle şimdi Giresun ü. de 3. sınıfa geçtim

 12. enerji sistemleri mühendisliğini yazacak olan varsa bir daha bölümü araştırmasın bence. şuan öğrencisiyim . hayatımın en büyük hatası diyebilirim. dersleri elektrik ve makina mühendisliği dersi karşımı dersler . Mezun oldugunuzda ise enerji sistemleri mühensiyim dediğinizde kimse hiç bi şey anlamıyor.böyle bi bölümün oldugunu rektör bile zor biliyor. enerji bakan lıgında en son işe alımında 100 kişiden yaklaşık 1 tane enerji sistemleri mühendsi alınmış ayıp olmasın diye . bizden alacagına makine elektik elektornik alıyor garantiye alsın neidüğü belli olmayan bi mühendisi alsın .gidin en kıytırık bi yerde makina müh. okuyun söylediğinde bilirler ve iş bulma oranın ona göre artar. iyi tercihler . NOT OLARAK: Bende bu bölümü seçerken etrafımda kımse yoktu bu bölümü okuyan ve internette yok enerji gelecegin meslegi yok yenilenebilir enerji gelecekte daha yaygın olacak. yok işte mezun oldugunda asgari ücretin 6 7 katı ile işe başlanıyor doğrusu gerekırse milletvekili değiliz ama yok tanıdıgım milletvekili var oda olmaz . enerji bakanımız namı değer eniştemiz oda zor .işe başlarsınız 1.600 sene sonu 2000 olur 3 4 sene sonra 3000 alırsınız sonra emeklilik sayarsınız. iyi günler . iyi tercihler :))

 13. BU bölümü iki sene önce tercih ederek gelecekteki planlarım için büyük bir adım atmış oldum.gelelim mühendislik iş bulma piyasa konusuna günümüz türkiye koşullarında ne olup olmayacağı belli değil gördüğünüz gibi geçen yaz bir darbecik atlattık.Benim hayatım boyunca hep prensibleri idealleri ideoljileri olan bir karakter yapısına bürünmeyi kendime şart edindim.şuanda bakın makine elektrik enerjiden bahsetmiyorum bir müühendis öncelikle iş bulma ve maaş kaygısı düşünmemeli gütmemelidir kafasında bu onun geleceği için büyük kaygıı oluşturmaktan öteye gitmez mühendis adayının kafamdaki tarifi şöyle sürekli kendini güncelleyebilen kendini aktif tutabilen ileri derecede ingilizce (en azından mühendislik dalındaki yayımlanan makaleleri) düzeyde, analitik düşünebilen iş disippliniyle ahlakı bütün , programlı bir insan sıfatıdır.Ama tabiikide maaş gelecek düşünülecek şeylerdir ama burda konuşulan konulara baktığımızda yok atama yok maaş,iş,imza yetkisi gibi gibi dallandırabilceğimiz konulardan bahsedilmiş şöyle düşünelim türkiyede 240 bin barajı geldi sanırım son yönetmelikte mühendislikte bunların bana göre %60 ve altı olabilir mühendislik eğitimiinin ve araştırmalarının yeterli derecede alabildiğini sanmıyorum ki bunların arasında iş bulabilen kesinlikle var. burada mühendis adayının görevi kendini olabildiğince geleştirebilmek dalındaki konular üzerinde diğer seçeneğimiz ise gideceği üniversitenin ismide önemli fakat departmanında ki hocalarının geçmişinde bulundukları uluslararası dergilerdeki makaleler hakemlikleri ve uzmanlaştıkları dallar bu çok önemli !!!! burada diğer arkadaşlar yok termodinamik yok ısı iletkenliği statik bisürü şey savurmuşlar emin olun bu dersleri keşke yazabildiği kadar başarlı olmak kolay olsa geçmek demiyorum bir bölümün açılması demek yök ve diğer kurumlardan onay alınması yeterli akademisyen saysına ulaşılması akademisyenlerin uzmanlıklarına kadar filtrelenerek oluşan bir süreçtir yok bende termo var sende statik yok ne biliyim elektromanyetik var falan filan bunlar burda yazılıların ötesine gitmez kendiiniz bölümünüzü kazanırsanız inşallah göreceksiniz. ben bu bölümü dünyadaki en büyük sorunların başında enerji güçleri savaşı olarak değerlendiğim için seçtim enerji ve kaynakları insanoğlunun yüzyıllarca sorunu olmuştur ve olmaya devam edecektir peki burada 5 senelik (1 hazırlık) eğitimle bunca yükün üstesinden çözümleyebilcek bilgi seviyesine gelebiliceğiniz anlamına mı geliyor tabiki de H-A-Y-I-R bahsettiğim gibi güncel tutmak sorunlara çözüm arayışın iiçinde olmak ve kendinizi istediğiniz dalda geleştirebilmek zorunluluğunuz olduğu anlamına geliyor şuanda matematik okuyan bir arkadaşım kriptoloji dalında uzmanlaşarak global bir şirkette genius diye derecelendirelen seviyede çalışmakta kendisi kendi dalı olan kriptoloji dalındaki temel eğitimler olan c c# java phyton gibi benzer dilleri belirli seviyede hakim.gelelim sona .:) şimdi bu ülkede birtakım sorunlar bulumakta fakat bu mesleğinizi icra edemiyeceğiniz anlamına gelmiyor nasıl matematik okuyan kişi yazılım üzerinde bir departmanda çalışsabiliyorsa sizde enerjş mühendisi olarak bioenerji şirketinde bir iş bulabilir yöneticilik yapabilrsiniz yüksek lisansı hibrid yakıtlar üzerine yaparak bir araba şirketinde meseliğinizi fiil edebilirsiniz ama yok bir kaç arkadaş demiş maaş ne kadar işte çalışma süresi falan filanlar bunlar devlet kadrolarındaki memurluklarda olur siz orayı tercih edin bence mühendislik disiplini size göre değil olmadığı gibi insanları bu şekilde düşüncemeye sevk eden eğitim sistemimiz ve devlet yapımızda birazcık sorumsuzluk aramak yersiz olmaz.Umudun bittiği yerde isyan başlar siz umudunuzu kaybetmetmeyin içinizdeki tek kıvılcım büyük yangınlara dönüşebilir. Arkdaşlar abilerim kardeşlerim elimden geldiği kadarıyla sizi aydınlatmaya çalıştım calışmayada devam edeceğim biz bu ülkenin gelecek nesilleri taze kanlarıyız :)

  • Öncelikle yazınız için teşekkür ederiz.İnsanların kafasındaki maaş ve masa basi is zihniyeti ortadan kalkmadan bu ülkenin bekasini ayakta tutmak mümkün değildir.O yuzden sinizde yazınızı destekler nitelikte bende bir Enerji mühendisi olarak bu bölümdeki kardeşlerime ve devletinin geleceğini çizmek isteyen arkadaslara bu tavsiyelere kulak asmalarini ve universite öğrencisi olmanın insana bir marjinallik katmadan gelecek kaygısı guderek hergün daha fazla calislamalari gerektiğini tavsiye ediyorum.Hangi üniversitede okuyordunuz? Mail de atabilirsiniz.

 14. Allahın adını andım sakın ha sakın enerji sistemleri mühendisliğini okumayın sakın….Ben yeni mezun oldum.hatta yarım dönem erken bitirdim,basarılı bir öğrenciyim.Bir çok bölüme puanım yetiyordu gittim yazdım burayı bin pişmanım.İş desen iş yok. iş bulsan 1400tl maasla baslarsın. İş yerinden çıkacam desen başka yerde iş yok.Ben polis oldum. Diğer arkadasım asker oldu.Öbürü gardiyan,kimide tinerci balici…Sakın ha.. yazık emeğinize.Bir abiniz olarak yazıyorum sakın..Devlettede 2017 yılı atama sayısı 3 kişi oda taban puanı 92..Detaylı bilgi almak isteyen maile mesaj atsın ben bilgilendiririm..

 15. Öğrencilerin imza yetkisi var demesini anladım da okulu bitiren arkadaşlar hala nasıl imza yetkisi var diyor onu anlamadım.
  Ben biraz özet geçeyim.Piyasaya çıkmış bir mühendisin her ne mühendsiliği olursa olsun imza yetkisi olabilmesi için bir takım kurslara girip belge alması gerekiyor. (ben böyle biliyorum yanlışım varsa düzeltebilirsiniz.Yada tmmob den başka imza yetkisi veren başka bir kurum varsa banda söyleyin de bende başvurayım.)Örneğin makine mühendislerinin mekanik tesisat kursunu aldıkarı gibi.Yazının burasında enerji sitemleri mühendisliği mezunu bir arkadaş, e ne var bende makine mühendisleri odasına kayıtlıyım alırım belgeyi diyebilir. Şartlardan birini ben söyleyeyim makine mühendisliği lisans mezunu olmak.Şimdi bu yazıyı yazan arkadaşa soruyorum hani mekanik tesisatçılık yapabiliyorduk. Ben yaptığım projenin altına imza atamayacaksam ne yapsın beni iş veren? Burada şu soruyu soralım o zmn enerji sistemleri mühendisliği ne iş yapar. Makine mühendisleri odasına sorarsanız lpg dolum tesisleri ve otogaz istasyonları sorumlu müdür kursuna gidebilirsiniz. Başka var mı diye sorarsanız yok!!! Bu konuda teyit etmek isteyen varsa bir makine mühendisleri odasına gidebilir yada telefonla arayarak ben enerji sistemleri mühendisliği mezunuyum hangi kurslara girebilirim diyebilirsiniz.
  Öyleyse en can alıcı soruyu soralım bu diplomayı bana nie verdiniz o zmn. Bana diyebilirsiniz gitmeyeydin enerji sistemleri mühendisliğine zorla mı gönderdik?Ben Enerji Sistemleri Mühendisliğine gitmeden önce bunları bilmiyordum. Ki bırakın bir öğrencinin, gördüğüm kadarıyla mezun olan bazı arkadaşlar bile bilmiyor bunları imza yetkim var diye oraya buraya basıyor imzayı;)
  kısacası makine mühendisliğine gidin:) gönüllerin mesleğini değil devletin desteğini seçin.

 16. Ben 12 sınıfa gidiyorum bölümüm ise yenilenebilir enerji kaynakları bolumumun mühendisligini okumak istiyorum geleceği olan bi meslek diyorlar iş olanağı da fazla deniliyor. Sizce nasıl bi meslek.

 17. Yazınız için çok teşekkür ederim. Ben 12.sınıf Anadolu lisesi öğrencisiyim babam sıhhi tesisatçı ustalık belgesi var ve kendi işini yapıyor. Bende arada yardıma gide gide işi öğrendim ve devam etmek istiyorum. 2 yıllık doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi okumayı düşünüyorum. bu 2 yıllığı bitirirsem lisans için ENERJİ SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ okuyup lisans alabiliyor muyum veya geçiş yapılabiliyor mu ? Daha önce arastırırken ösym nin dikey geçiş lisans tamamlama bölümlerinde görmüştüm. Cevap verirseniz çok teşekkür ederim.

  • kardesim ayni kaderi paylasiyoruz benimde babam tesisaatci fark olarak ben meslek lisesinde okudum elektrik elektronik birbirimize yardimimiz dokunmasi icin diyorum instagram hesabim sabr1sezer ekle goruselim.

 18. Enerji sistemleri mühendisliği öğrencisi olarak kesinlikle labaratuvar ortamı gelişmiş bir üniversteye gitmenizi tavsiye ederim.Dersler kesinlikle çok ağır değil ama kalkıp son hafta çalışırsan okadarda basit değil.Okurken okuldan hocaların vereceği bilgiler teorik bilgilerdir he teknoloji fakültesi zaten desenizde umduğunuz pratik bilgi ordada olmuyor teknoloji fakültesinin farkı stajı fazladır. Fakat genelde eneri kulubü vardır eğer yoksada kurmak için ilk adımı atmalısınız orda kendinize grup kurup araştırıp RES GES yapabilirsiniz .

 19. Arkadaşlar enerji muh okuyorum herkes makina oku demekten başka bir yorum yapmamiş kardeşim bu bölümü bitir iş imkanın yüksek zaten he baktın makina muh çokmu iyi bitir sen bölümünü bi sonra gir makina muh ile enerji muh derslerini karsilastir fark bulamazsin gir makina muh 1 yil icerisinde onunda diplomasini alirsin butun dersleri muaf sayacak zaten

  • Hayallerin çok güzel:)Güldürüyorsun insanlara yanlış bilgi verme ESM mezunlarının iş bulma imkanı yok denecek kadar azdır.Ben 2 yıldır çalışıyorum ama iş değiştiremiyorum.Mak müh muaf sayacakmış :)İnanmayın kardeşim bunlara daha bilinen mühendislik dallarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim

   • nerde çalışıyorsuuz acaba biz okuyanların hevesini lütfen kırmayın ya tamam tercih etmek isteynelere diyin de bixim de hevesimiz kırılıyor bence inşallah ilerde daha iyi olcak bölümümüz

 20. Peki emre bey ben bu bölüm için üniversiteye hazırlanıyorm geçen sene olmadı bir bayan için çalışma ortamı ve koşullarını nasıl değerlendirirsinz

  • Duygu daha bilinen bölümleri tercik etmen senin için olacaktır.ESM olarak çok iş şansı bulamazsın tavsiye etmiyorum ben esm olarak 2.5 yıldır çalışıyorum bayanlarda var şirkette ama sıkıntı olacaktır.Şansa bırakma

 21. Ben 2013 senesinde 2 yıllık alternatif enerji kaynakları bölümüne geçiş yaptım fakat olumsuz bilgilerden dolayı gitmedim bu sene başladım bir şey kaybetmiş olurmuyum ileriye yönelik ne yapabilirim tavsiye öneri almak istiyorum

 22. enerji sistemleri müh. imza yetkisi yok. Makine müh değil elektrik değil karmaşık. Geleceği de belli değil. Mezun olanlar iş yeri açamaz çünkü imza yetkisi yok. Anlatılanlar kulağa çok hoş fantastik geliyor da iş; ekmeğe geldiğinde Bu mezunlar ne yapacaklar?

  • İmza yetkisi kavramını çok yanlış biliyor herkes gayet güzel iş yeri açabilir gerekli kursları tamamlayıp imza yetkisi de alabilirsiniz yeni mezun olan mühendislerin çoğunun başlangıçta imza yetkisi olmaz mühendislik imza atmak değildir idealist bir mühendissen imzan çok önemli değil ben enerji sistemleri mühendisliği mezunuyum güzel bir işim şuan için güzel de bir maaşım var kendi üzerime doğalgaz iklimlendirme güneş enerjisi dükkanı çok rahat açabilirim. Her makina mühendisliği mezunu rahat iş buluyor mu yada diğer mühendislik mezunları herkes kendini geliştirdikren sonra mühendisliği benimserse iş bulur.

   • Hocam hangi odaya kayıt olabiliyorlar ve neden kurs almaları gerekiyor? Kurs masrafları ne kadardır? Mesela elektrik müh kurs alıyor mu? Ayrıca kpss kontenjanları nasıl ?

   • Emre bey benim şuan bolumum tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sizce bu bölümü secmelimiyim iş imkanı oldukça fazla mı ve maaşları nasıl
    Son olarak tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı bölümünde benim 4.senem ama okulda bize göstermelerine rağmen ben ve genellikle sınıfın hepsi hiçbir şekilde hiçbir turde kaynak yapamiyorum merak ettiğim üniversitede bu bölümü secsem kaynak bu bölümde de varmi ders içeriğinde filan ve staj yaparken nerelerde staj yaparız ve stajdaki görevimiz nedir bize iş yaptirirlarmi stajda
    Sorularıma yanıt verirseniz çok sevinirim
    İyi günler dilerim

 23. Bu yıl sınava hazırlanıyorum 2017 Eylul de başlarsam okula 2021 de mezun olacağım o zaman akadar bolumun populuretesi artacaktır siye umuyorum. Şuan Mezun olup işsiz kalan varmı?

 24. bu sene bu bölümü kazandim ve iyi bi puanlada girdim sayılır yorumları okudukça çok üzülüyorum hata mı ettim diye sonuçta geleceğim

  • milletin yorumlarina bakip niye uzuluyorsun ki, ilk basta ben de senin gibiydim ama artik hic is bulamayacagim diye korkmuyourm. sonucta her muhendislikte kendini gelistirmen en onemli. ve zaten hangi muhendislik okursa n oku, kendini gelistirmezsen ve 4 yil yatarak mezun olursan kim is verir ki sana. bolumu severek ve gayret gostererek calisip kendisini gelistirirsen zaten sen islerin pesine degil isler senin pesinde olacaklardir, ve su yapilacak olan 2 nukleer santralleri iyi dusun bence :)

 25. Enerji Sistemleri mühendisi olarak bunu yazmakya ve piyasada yıldır çalışmaktayım.Emre leblebicioğlu kardeşimiz çok umut dolu anlatmış ellerine sağlık diyorum.Ama enerji mühendisliğini tercih edecek arkadaşlara tavsiyem daha bilinen ve alnı geniş olan mühendislik dallarını tercik etmelerini söylemek acı veriyor bana.Piyasada tanınmayahn bir mühendislik okudum.İş bulma sıkıntısı çektim.İş buldum ama değiştiremiyorum.Çünkü enerji mühendisi ne yapar bilmiyorlar ve büyük şirketler haricinde kimsesnin haberi yok.Malasef şartlar iyi değil ne bakımcı olabileceğiz nede üretimci.Makine ve elektrik ve elektronik tercih etmeniz her açıdan iyi olacaktır.İlk bulduğunuz işe muhtaç olmak istersenizde Enerji yazabilirsiniz

 26. osmaniye korkut ata üni enerji sis müh 2 sınıfa geçtim arkadaşlar hepimizin kaygıları vardır biliyorum fakat bizdede kaygı yok değil kimse devlete atanma düşüncesi yok özelde daha çok para var diye :) mekatronik müh fos çıktı ondanda büyük beklentiler vardı.
  tüm enerji sis. müh öğrencileride hayırlısı be gülüm havasındalar
  mezun olunca kimse hemen iş bulamıyor fakat çok çevre yapınca illaki işsiz kalmazsanız bu bizim bölüm içinde geçerli yeni çıkan yasada belli bi kw?saat geçince fabrikalar çalıştırmak durumunda enerji yatırımları dikkat ederseniz gazprom türk akımı mersin akkuyu yeni yeni oluyor 2023 te o petroller doğalgazlar çıktı çıktı çıkmadı herkes atlar kazakistan rusya vs çalışmaya erkek parasız kalınca kömürde taşır buzdolabıda taşır minibüste sürer çok ezilir ama kızlar için pek öneremeyebilirim. Yinede sizin kararınız ben bu müh bölümü için yanıp tutuşuyorum derseniz sizi kimse tutamaz iş kaygınızda olmaz

  • Kardeşim sen daha kanunu bilmiyorsun daha 2.sınıfa geçmişsin tavsiyem makineye dön sen 5 bin tep üzeri firmaların enerji etüdü yaptırması zorunlu oldu ama türkiye burası dikkatini çekerim enerji verimliliği ve danışmanlık firmasında çalışmak kolay mı sanıyorsun sürekli seyehat halinde olacaksın otellerde arabada geçecek iş yaşamının ilk yılları sonra diyeceksin tecrübem oldu iş bakarım iş başvuruları yapacaksın o kadar emeğinin boşa gideceğimcevaplar alacaksın makine mühendisi olsaydın bilgin yeterliydi yada elektronik olsaydın güzel olurdu

 27. Gazi üniversitesi enerji sistemleri mühendisliğini kazandım aynı zamanda polis meslek yüksek okulunu kazandım. Sizce bölümü okuduğuma değer mi ?

 28. Biz Enerji sistemleri mühendisliğini tercih ettik Isparta geldi . Ama duyan herkes niye tercih ettiniz 95 le bile atanamıyor dedi. Bize bu bölümü okul hocalarımız yazdırmıştı.. Ne yapacağımızı bilmiyoruz okula gidip gitmemekte bile kararsızız. Bu gidişle belki kayıt yaptırmıyacağız. Okuyan varsa ya da net doğru bilgisi olan varsa bize yardımcı olabilir mi?

  • Kimse git ya da gitme diyemez. Siz mezun oluncaya kadar şartlar belki düzelir ama bunun için hep birlikte mücadele etmek gerekiyor.
   Şu anki durum maalesef içler acısı. Google Enerji Sistemleri Mühendisi iş ilanları yazıp aratırsanız durumu görürsünüz. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreç ne getirir bilemeyiz

 29. Enerji Sistemleri Mühendisliğini bitirdim ve aynı bölümde yüksek lisansımı da yaptım. Ama maalesef bu bölüm piyasada hala hakkettiği yere gelebilmiş değil. İş arama sayfalarına bir göz atabilirseniz düzgün bir ilan olmadığını göreceksiniz. Birkaç yerde makina veya elektrik elektronik mezunu ya da enerji sistemleri mezunu şeklinde ilanlar var sadece. Devlet kurumlarına alım ise bir elin parmaklarına geçmeyecek sayıda. Gelecek yıllarda ne olur bilemem ama şimdilik kendi adıma tavsiye etmiyorum. Bölüm için yapılması gereken çok şey var. En basiti ‘Enerji Verimliliği Uzmanlığı’ belgesini bile alamıyoruz maalesef. Mezunlar arasında da henüz tam bir örgütlenme olmadığı için sesimizi kimse duymuyor.

  • Size katılıyorum ancak bu normal bir durum reklamı fazla yapılmıyor. Bu bölümden mezun sayısı arttıkça bölüm daha çok tanınacaktır.

   • Emre Kardeşim mezun sayısı arttıkça işsiz kalan çok olacaktır demek istedin herhalde enerji mühendisliği daha çok tanınmayacak çünkü makina varken iş yapamayacak bir bölüm okuduk kabul edin şunu ya

 30. Matematiğim pek iyi değil ama fen derslerinde çok başarılıyım,bu bölümü istiyorum dersleri çok ağır mı (makine müh. için ağır diyorlar mesela) matematik çok yorar mı?

  • Derslerin zor olması kişiden kişiye değişir. Bence zor bir ders yoktur planlı hazırlandıktan ve hocaların stratejisini çözdükten sonra ve dersleri geçmek için değilde ileride bunların sana bir şeyler katacağını düşünerek sınavlara hazırlanırsan başarılı olursun. Milletin söylediklerine kulak asma hem en zor mühendislik bölümleri diye bir sıralama yapsak makine ilk beşe giremez bence (makine mühendisliğini kötülemek için söylemedim çünkü gerçekten daha zor bölümler mevcut). Kısacası bir bölümü istiyorsan ve o bölümü de seversen zaten o bölüm senin için dünyanın en kolay bölümü olur.

 31. Bu meslek cok uzun yillar sonra degerlenebilir. Ama su an da mezun olup su muhendisim dediginiz zaman garip garip yuzunuze bakacaklardr. Cok buyuk firmalara girebilirseniz ne ala yoksa piyasada bi karsiligi yok maalesef. Gidin makine okuyun :)

  • Bir kısma kadar doğru ben burada şu bölüm bundan iyi bu bundan kötü demiyorum sadece bölüm hakkında bilgi verdim. 5 yıl önce bu bölüm hiç bilinmezken şuan çoğu yerde biliniyor bir 5 yıl sonra daha da yaygınlaşacaktır.

 32. ENERJİ SİS.MÜH. GELECEGE DAİR Bİ YATIRIMDIR MEYVESİNİ İLERLEYEN YILLARDA ALINILACAK BİR BÖLÜMDÜR

 33. enerji sistemleri makine ve elektrik karışımı falan değildir . enerji okuyacagınıza gidin adam gibi makine okuyun makinede de temel eletrik dersleri verilir. enerji mühendisliğinin avantajı olarak gösterilmemeli.Makinede sadece enerji bilmekle kalmazsınız yanında konstrüksiyon malzeme otomotiv mekanik termodinamik de bilirsiniz. Tabii hangisi üzerinde uzmanlaşmak istediğiniz konusunda da geniş bir yelpazeniz olur.

  • Öncelikle Makine mühendisliğinde müfredatındaki tüm enerji dersleri verilmez. Enerji mühendisliğinde makine mühendisliği müfredatındaki tüm enerji dersleri verilir ayrıca elektrik mühendisliğindeki bir kısım dersi de alır hem bunlar temel düzeyde değildir gayet doyurucu derslerdir. Bir de enerji mühendisliği termodinamik dersini de fazlasıyla alır mekanik ve konstrüksiyon dersleri de temel düzeyde verilir ki zaten bu da enerji mühendisine yeterlidir.

 34. Öncelikle gerçekten bilgilendirici bir kaynak niteliğinde bir yazı olmuş. Emeğinize sağlık. Lakin yazıda belirtilen bir bilgi yanlışını düzeltmek istiyorum: Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü ilk defa 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde açılmıştır..

 35. Yazınız için teşekkür ederim. Bu bölümü okumuş ve bitirmiş birinden bu bilgileri almak çok yararlı oldu. Belki de sizin sayenizde geleceğim güzel bir şeklide planlandı :)

 36. Çok yararlı oldu.Enerji hakkında internette bu denli ayrıntılı bir bilgi bulacağımı düşünmüyordum. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol arıcılık malzemeleri Proje Yönetimi

Yeni Yazılar

Giyilebilir Teknoloji Ürünleri

Teknoloji hayatımızın bir parçası olmaktan çıktı artık teknoloji hayatımız oldu. Yeni teknolojiler geliştirildikçe var olan teknolji ve teknolojik aletlerde gelişiyor ve değişiyor. Örnek olarak...

Antioksidan Nedir Görevleri Nelerdir

Canlı vücudu sürekli bir oksidatif stres altında bulunur. Oksidatif stres oksidan ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik olarak tanımlanabilir. Bu dengesizliğe neden olan şey ise oksijenin vücutta ikiye ayrılması ve çift halde bulunamamasıdır. Bu...

Genetik Mühendisliğinin İnsanlığa Yarar ve Zararları

İnsanlığın, kalıtsal özellikleri kontrol altına alması ihtiyacından doğmuş genetik mühendisliği ilk kez 1972’de ortaya çıkmıştır ve gelişmiş ülkelerde oldukça değerli bir meslektir. Canlılarda bulunmakta...

RTX 3000 Serisi Ekran Kartlarının Başarısı

nVidia yeni nesil ekran kartlarında oldukça büyük bir başarı yakaladı. Her ne kadar ekran kartını dağıtan firmalarda bazı teknik detay sorunları yaşansa da performansın...

Mühendislik Maaşları

Yazılım Mühendisliği Maaşları

Yazılım mühendisliği maaşları çalışılan firmadan, kişinin kendini ne kadar geliştirdiğine kadar değişen faktörlerle değişkenlik gösterebilmektedir. Yazılım mühendisliği nedir? Yazılım mühendisliği, kullanıcının isteklerini göz önünde bulunduran ve...

Biyomedikal Mühendisliği‎ Maaşları

Biyomedikal mühendisi, tüm biyolojik alanlarda ve özellikle tıp alanında kullanılan elektronik aletlerin yapımından, geliştirilmesinden ve işletilmesinden sorumlu kişidir. Bu meslek grubunda da görev ve...

Jeoloji Mühendisliği Maaşları Ne Kadar

Günümüzde eğitimi verilen mühendislik dallarından bir tanesi de adını sık sık duyduğumuz jeoloji mühendisliğidir. Peki, ismini bu kadar duyduğumuz jeoloji mühendisliğinin çalışma sahaları nerelerdir?...

Havacılık ve Uçak Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar bu yazımız sizler için araştırdığımız havacılık ve uçak mühendisliği maaşları hakkında olacak. Genel olarak bakıldığı zaman bazı meslekler son derece özel olan...