Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir?

44
85438
enerji sistemleri mühendisliği nedir
robolink-banner

Bildiğiniz gibi üniversite tercih dönemindeyiz, bu çerçevede üniversitede mühendislik bölümü düşünen arkadaşları bilgilendirme amacıyla yeni mezun olduğum enerji sistemleri mühendisliği bölümünü sizlere tanıtacağım.

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü ilk defa 2008 yılında Yalova Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Şuan 45 üniversite bünyesinde enerji sitemleri mühendisliği bölümü mevcuttur. İlk açıldığı yıllarda gerek reklamının iyi yapılmaması gerek bölümün yeni oluşundan herhangi bir mezunu olmadığı için belli tecrübesizlikler yaşandı. Bu yüzden bu bölüm Türkiye’de üniversite ve piyasa bazında 2012 yılından itibaren yaygınlaştı. Her geçen yıl mezun vermesiyle de piyasada artık tanınan bir mühendislik konumuna geldi. Bu bölüme 2011 yılında başladım o zamanlar bölüm sadece 6 devlet üniversitesinde mevcuttu. İlk yıllarda bölümün geleceğinin belirsiz olması beni etkileyen etkenlerden biriydi. Ancak staja başladığım ve piyasayı tanımaya başladığım zamanlarda bölüm enerji piyasasında şaşırtıcı bir şekilde ilgiyle karşılandı. Enerji sektöründe bulunan büyük miktardaki uzman mühendis açığı her alanda kendini gösteriyordu. Bu yüzden gerek devlet kurumlarında gerek özel kurumlarda bu bölüm için istihdam her geçen gün artmaktadır. Piyasanın bu tarz spesifik mühendislik dallarına ihtiyacı var.

Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Enerji sistemleri mühendisliği kendi tanımıma göre dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının kullanılabilir (elektrik veya mekanik) hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerinde yer alan ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve maliyeti düşürme yollarını arayan tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir. Enerji sistemleri mühendisliği sadece makine mühendisliğinin enerji alanında uzmanlaşmış dalı olarak düşünülmemelidir. Makine mühendisliğinin müfredatında yer alan enerjiyle alakalı tüm dersleri ve ayrıca elektrik mühendisliğinin de bazı derslerini müfredatında barındıran bir bölümdür. Kısacası enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik mühendisliğinin birleşimi şeklinde düşünülebilir.

enerji sistemleri mühendisliğiEnerji Sistemleri Mühendisliği Dersleri

Enerji sistemleri mühendisliği müfredatında birçok disiplinde çok sayıda ders bulunur. Bunlar temel mühendislik derslerinin yanı sıra (matematik, fizik, kimya, termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavamet, makine elemanları, teknik resim, 3D modelleme, temel imalat, programlama) soğutma sistemleri, mekanik tesisat (binalarda doğal gaz, kalorifer ve sıhhi tesisat), yanma ve yakma teknolojileri, yenilenebilir enerji uygulamaları (güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz, hidroelektrik, hidrojen enerjisi…), nükleer enerji teknolojileri, yalıtım sistemleri, enerji iletim dağıtım ve dönüşümü (elektrik makineleri, güç elektroniği, elektromekanik enerji dönüşümü) gibi alanlarla alakalı birçok ders bulunur. Müfredat ayrıntılarına ise her üniversitenin bölüm sayfalarında müfredat bilgileri mevcuttur. Bu alanlar ve dersler genelde öğrenim göreceğiniz üniversitenin akademik kadrosuna göre şekillenir.

Örneğin, bir üniversitenin akademik kadrosu yenilenebilir enerji kaynakları üzerine uzmanlaşmışsa müfredat ve ders işlenme şekli de o branşa göre şekillenir. Bu yüzden tercih yapmadan önce üniversitelerdeki enerji sistemleri mühendisliği bölümü akademik kadrolarını da araştırmanızı tavsiye ederim. İlginizi çeken disiplinlerde uzmanlaşmış bir akademik kadroyla hem dersleri çok verimli bir şekilde alırsınız hem de araştırma-geliştirme yönünüz de bir o kadar artar.

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Gelecekteki Yeri ve Önemi

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü ucu açık bir bölümdür. Bu bölümde birçok farklı disiplinde ders verildiği için kendinizi istediğiniz alanda geliştirebilirsiniz. Enerji alanındaki ihtiyacın ve istihdamın artmasıyla enerji üretimi konusunda uzmanlaşmış kişilere hem ülke bazında hem de dünya bazında ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de dünyanın enerji açığı nüfusun günden güne fazlalaşmasıyla beraber artmaktadır. Bu nedenle her ülke enerji konusunda yatırımlarını arttırmış ve bunun neticesinde ise bu sektörde çalışacak uzman personel açığı oluşmuştur. Bu bölümde her geçen sene mezun sayısının artmasıyla birlikte gerek devlet kurumlarında gerekse de özel kurumlarda bu bölüme istihdam artmaktadır. Kısacası enerji sistemleri mühendisleri geleceğin dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 2011 yılında İŞKUR enerji sistemleri mühendisliğini en popüler bölüm olarak seçti.

Peki, Bir Enerji Sistemleri Mühendisliği Adayı Hangi Alana Yönelmeli?

enerji sistemleri mühendisliğinin gelecekteki yeri ve önemiBunun cevabı sizin ilgi alakanızda saklı pek tabi makul ve geleceği göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz. Enerji sistemleri mühendisliğinin birçok disiplin barındırdığından bahsettik. Bu alanların birçoğunda çok sayıda istihdam mevcut ancak bu noktada sizin idealleriniz devreye giriyor. İlgi alanınıza bağlı işinizi zevkle yapabileceğiniz ve merak ettiğiniz alana yönelmelisiniz. Mühendisliğin püf noktası merak ve yaptığınız işi sevmektir. Merak da ilginizi çeken alanlarda şekillenir. Size bahsettiğim alanlarda en fazla istihdama sahip ve kazancıda en yüksek olan alan “soğutma ve havalandırma sanayisi” çok kolay iş bulabileceğiniz ve maaşı iyi olan bir alandır. İkinci sırada ise “mekanik tesisat”  bulunur bu alanda çok kolay iş bulabilirsiniz ve yaptığınız tesisat projeleriyle tatmin edici kazançlar elde edebilirsiniz.

Hepinizin merak ettiği soru ve genellikle enerji sistemleri mühendisliği bölümüyle ilişkilendirilen yenilenebilir enerji sektöründe istihdam var mı? Bu yenilenebilir enerji alanlarının türüne göre değişebilir ancak genel olarak Türkiye için bu alanda artan bir istihdam söz konusudur. Özellikle de Rüzgar, Güneş ve Biyogaz alanlarında projelendirme ve santral tasarımında önemli bir açık mevcut tabi bu alanda çalışmak istiyorsanız teknik bilginizden çok enerji hukuku bilginizin de iyi olması gerekir. Yani bu alanda projelendirme kısmı enerji hukuku kurallarına göre yapılır. Bu alanda ise alacağınız maaş yer aldığınız projelere göre değişiklik gösterse de tatmin edici miktarlara ulaşmaktadır.

Diğer alanlarda da iş bulabilirsiniz ancak istihdam ve maaş olarak Soğutma ve havalandırma Sanayi, Mekanik Tesisat ve Rüzgar, Güneş ve Biyogaz enerji uygulamaları ilk üç sırayı alıyor. Size anlattığım alanları siz artık ilginize ve gelecek planlamanıza göre belirleyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem gelecek bu bölümü okuyorsanız soğutma sistemleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine şekillendirmelisiniz.

Enerji Sistemleri Mühendisi Nerelerde Çalışabilir?

Enerji üretimi, dönüşümü ve Ar-Ge’si olan tüm kurum ve kuruluşlarda bu bölümün istihdamı mevcuttur. Bu kurumlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar,
 • Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
 • Bor Enstitüsü,
 • Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),
 • Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
 • Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
 • Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
 • Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
 • Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).
 • TEMSAN
 • BM Hidrojen Enstitüsü
 • Taş Kömürü İşletmeleri
 • TCDD
 • MEB’da Teknik Öğretmen

Piyasada bulunan çoğu sanayi kuruluşlarının enerji üretimiyle alakalı birimleri olduğu için iş alanı çok geniş bir bölümdür. Ayrıca “5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış olarak 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.” Kanun maddesiyle de çoğu sanayi kuruluşu bünyesinde en az 1 tane de olsa enerji uzmanı bulundurmak zorundadır.

Aşağıdaki resimde ise Enerji Sistemleri Mühendisliğindeki artışı görmektesiniz.

en popüler mühendislik dallarıUmuyorum yazım bu zorlu tercih döneminde üniversite adaylarına yardımcı olmuştur. Unutmayın ki hangi bölümü okursanız okuyun eğer bölümünüzü seviyorsanız zaten başarılı olursunuz. O yüzden öncelikle ilgi duyduğunuz bölümleri seçmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Enerji sistemleri mühendisliği hakkındaki yazım burada sonlandı.

Değerlendirme
Beğeni
Paylaşır mısınız?
Emre Leblebicioğlu
Merhaba Ben Emre LEBLEBİCİOĞLU 28 Ekim 1993 Adana doğumluyum. Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ve aynı zamanda Mekatronik Mühendisliği (ÇAP) bölümlerinden mezun oldum. Lisans boyunca bir dönemlik eğitimimi de erasmus öğrenci değişim programıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'de ''Politehnica University of Bucharest''de tamamladım. Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, elektrik makinaları, termodinamik,akışkanlar mekaniği ve ısı transferi konularına ilgiliyim. Ayrıca Astronomi ve Uzay Bilimleri konularına da özel ilgi duyuyorum.

44 Yorum

 1. Yazınız için çok teşekkür ederim. Ben 12.sınıf Anadolu lisesi öğrencisiyim babam sıhhi tesisatçı ustalık belgesi var ve kendi işini yapıyor. Bende arada yardıma gide gide işi öğrendim ve devam etmek istiyorum. 2 yıllık doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi okumayı düşünüyorum. bu 2 yıllığı bitirirsem lisans için ENERJİ SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ okuyup lisans alabiliyor muyum veya geçiş yapılabiliyor mu ? Daha önce arastırırken ösym nin dikey geçiş lisans tamamlama bölümlerinde görmüştüm. Cevap verirseniz çok teşekkür ederim.

 2. Enerji sistemleri mühendisliği öğrencisi olarak kesinlikle labaratuvar ortamı gelişmiş bir üniversteye gitmenizi tavsiye ederim.Dersler kesinlikle çok ağır değil ama kalkıp son hafta çalışırsan okadarda basit değil.Okurken okuldan hocaların vereceği bilgiler teorik bilgilerdir he teknoloji fakültesi zaten desenizde umduğunuz pratik bilgi ordada olmuyor teknoloji fakültesinin farkı stajı fazladır. Fakat genelde eneri kulubü vardır eğer yoksada kurmak için ilk adımı atmalısınız orda kendinize grup kurup araştırıp RES GES yapabilirsiniz .

 3. Arkadaşlar enerji muh okuyorum herkes makina oku demekten başka bir yorum yapmamiş kardeşim bu bölümü bitir iş imkanın yüksek zaten he baktın makina muh çokmu iyi bitir sen bölümünü bi sonra gir makina muh ile enerji muh derslerini karsilastir fark bulamazsin gir makina muh 1 yil icerisinde onunda diplomasini alirsin butun dersleri muaf sayacak zaten

  • Hayallerin çok güzel:)Güldürüyorsun insanlara yanlış bilgi verme ESM mezunlarının iş bulma imkanı yok denecek kadar azdır.Ben 2 yıldır çalışıyorum ama iş değiştiremiyorum.Mak müh muaf sayacakmış :)İnanmayın kardeşim bunlara daha bilinen mühendislik dallarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim

   • nerde çalışıyorsuuz acaba biz okuyanların hevesini lütfen kırmayın ya tamam tercih etmek isteynelere diyin de bixim de hevesimiz kırılıyor bence inşallah ilerde daha iyi olcak bölümümüz

 4. Peki emre bey ben bu bölüm için üniversiteye hazırlanıyorm geçen sene olmadı bir bayan için çalışma ortamı ve koşullarını nasıl değerlendirirsinz

  • Duygu daha bilinen bölümleri tercik etmen senin için olacaktır.ESM olarak çok iş şansı bulamazsın tavsiye etmiyorum ben esm olarak 2.5 yıldır çalışıyorum bayanlarda var şirkette ama sıkıntı olacaktır.Şansa bırakma

 5. Ben 2013 senesinde 2 yıllık alternatif enerji kaynakları bölümüne geçiş yaptım fakat olumsuz bilgilerden dolayı gitmedim bu sene başladım bir şey kaybetmiş olurmuyum ileriye yönelik ne yapabilirim tavsiye öneri almak istiyorum

 6. enerji sistemleri müh. imza yetkisi yok. Makine müh değil elektrik değil karmaşık. Geleceği de belli değil. Mezun olanlar iş yeri açamaz çünkü imza yetkisi yok. Anlatılanlar kulağa çok hoş fantastik geliyor da iş; ekmeğe geldiğinde Bu mezunlar ne yapacaklar?

  • İmza yetkisi kavramını çok yanlış biliyor herkes gayet güzel iş yeri açabilir gerekli kursları tamamlayıp imza yetkisi de alabilirsiniz yeni mezun olan mühendislerin çoğunun başlangıçta imza yetkisi olmaz mühendislik imza atmak değildir idealist bir mühendissen imzan çok önemli değil ben enerji sistemleri mühendisliği mezunuyum güzel bir işim şuan için güzel de bir maaşım var kendi üzerime doğalgaz iklimlendirme güneş enerjisi dükkanı çok rahat açabilirim. Her makina mühendisliği mezunu rahat iş buluyor mu yada diğer mühendislik mezunları herkes kendini geliştirdikren sonra mühendisliği benimserse iş bulur.

   • Hocam hangi odaya kayıt olabiliyorlar ve neden kurs almaları gerekiyor? Kurs masrafları ne kadardır? Mesela elektrik müh kurs alıyor mu? Ayrıca kpss kontenjanları nasıl ?

   • Emre bey benim şuan bolumum tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sizce bu bölümü secmelimiyim iş imkanı oldukça fazla mı ve maaşları nasıl
    Son olarak tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı bölümünde benim 4.senem ama okulda bize göstermelerine rağmen ben ve genellikle sınıfın hepsi hiçbir şekilde hiçbir turde kaynak yapamiyorum merak ettiğim üniversitede bu bölümü secsem kaynak bu bölümde de varmi ders içeriğinde filan ve staj yaparken nerelerde staj yaparız ve stajdaki görevimiz nedir bize iş yaptirirlarmi stajda
    Sorularıma yanıt verirseniz çok sevinirim
    İyi günler dilerim

 7. Bu yıl sınava hazırlanıyorum 2017 Eylul de başlarsam okula 2021 de mezun olacağım o zaman akadar bolumun populuretesi artacaktır siye umuyorum. Şuan Mezun olup işsiz kalan varmı?

 8. bu sene bu bölümü kazandim ve iyi bi puanlada girdim sayılır yorumları okudukça çok üzülüyorum hata mı ettim diye sonuçta geleceğim

 9. Enerji Sistemleri mühendisi olarak bunu yazmakya ve piyasada yıldır çalışmaktayım.Emre leblebicioğlu kardeşimiz çok umut dolu anlatmış ellerine sağlık diyorum.Ama enerji mühendisliğini tercih edecek arkadaşlara tavsiyem daha bilinen ve alnı geniş olan mühendislik dallarını tercik etmelerini söylemek acı veriyor bana.Piyasada tanınmayahn bir mühendislik okudum.İş bulma sıkıntısı çektim.İş buldum ama değiştiremiyorum.Çünkü enerji mühendisi ne yapar bilmiyorlar ve büyük şirketler haricinde kimsesnin haberi yok.Malasef şartlar iyi değil ne bakımcı olabileceğiz nede üretimci.Makine ve elektrik ve elektronik tercih etmeniz her açıdan iyi olacaktır.İlk bulduğunuz işe muhtaç olmak istersenizde Enerji yazabilirsiniz

 10. osmaniye korkut ata üni enerji sis müh 2 sınıfa geçtim arkadaşlar hepimizin kaygıları vardır biliyorum fakat bizdede kaygı yok değil kimse devlete atanma düşüncesi yok özelde daha çok para var diye :) mekatronik müh fos çıktı ondanda büyük beklentiler vardı.
  tüm enerji sis. müh öğrencileride hayırlısı be gülüm havasındalar
  mezun olunca kimse hemen iş bulamıyor fakat çok çevre yapınca illaki işsiz kalmazsanız bu bizim bölüm içinde geçerli yeni çıkan yasada belli bi kw?saat geçince fabrikalar çalıştırmak durumunda enerji yatırımları dikkat ederseniz gazprom türk akımı mersin akkuyu yeni yeni oluyor 2023 te o petroller doğalgazlar çıktı çıktı çıkmadı herkes atlar kazakistan rusya vs çalışmaya erkek parasız kalınca kömürde taşır buzdolabıda taşır minibüste sürer çok ezilir ama kızlar için pek öneremeyebilirim. Yinede sizin kararınız ben bu müh bölümü için yanıp tutuşuyorum derseniz sizi kimse tutamaz iş kaygınızda olmaz

  • Kardeşim sen daha kanunu bilmiyorsun daha 2.sınıfa geçmişsin tavsiyem makineye dön sen 5 bin tep üzeri firmaların enerji etüdü yaptırması zorunlu oldu ama türkiye burası dikkatini çekerim enerji verimliliği ve danışmanlık firmasında çalışmak kolay mı sanıyorsun sürekli seyehat halinde olacaksın otellerde arabada geçecek iş yaşamının ilk yılları sonra diyeceksin tecrübem oldu iş bakarım iş başvuruları yapacaksın o kadar emeğinin boşa gideceğimcevaplar alacaksın makine mühendisi olsaydın bilgin yeterliydi yada elektronik olsaydın güzel olurdu

 11. Gazi üniversitesi enerji sistemleri mühendisliğini kazandım aynı zamanda polis meslek yüksek okulunu kazandım. Sizce bölümü okuduğuma değer mi ?

 12. Biz Enerji sistemleri mühendisliğini tercih ettik Isparta geldi . Ama duyan herkes niye tercih ettiniz 95 le bile atanamıyor dedi. Bize bu bölümü okul hocalarımız yazdırmıştı.. Ne yapacağımızı bilmiyoruz okula gidip gitmemekte bile kararsızız. Bu gidişle belki kayıt yaptırmıyacağız. Okuyan varsa ya da net doğru bilgisi olan varsa bize yardımcı olabilir mi?

  • Kimse git ya da gitme diyemez. Siz mezun oluncaya kadar şartlar belki düzelir ama bunun için hep birlikte mücadele etmek gerekiyor.
   Şu anki durum maalesef içler acısı. Google Enerji Sistemleri Mühendisi iş ilanları yazıp aratırsanız durumu görürsünüz. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreç ne getirir bilemeyiz

 13. Enerji Sistemleri Mühendisliğini bitirdim ve aynı bölümde yüksek lisansımı da yaptım. Ama maalesef bu bölüm piyasada hala hakkettiği yere gelebilmiş değil. İş arama sayfalarına bir göz atabilirseniz düzgün bir ilan olmadığını göreceksiniz. Birkaç yerde makina veya elektrik elektronik mezunu ya da enerji sistemleri mezunu şeklinde ilanlar var sadece. Devlet kurumlarına alım ise bir elin parmaklarına geçmeyecek sayıda. Gelecek yıllarda ne olur bilemem ama şimdilik kendi adıma tavsiye etmiyorum. Bölüm için yapılması gereken çok şey var. En basiti ‘Enerji Verimliliği Uzmanlığı’ belgesini bile alamıyoruz maalesef. Mezunlar arasında da henüz tam bir örgütlenme olmadığı için sesimizi kimse duymuyor.

  • Size katılıyorum ancak bu normal bir durum reklamı fazla yapılmıyor. Bu bölümden mezun sayısı arttıkça bölüm daha çok tanınacaktır.

   • Emre Kardeşim mezun sayısı arttıkça işsiz kalan çok olacaktır demek istedin herhalde enerji mühendisliği daha çok tanınmayacak çünkü makina varken iş yapamayacak bir bölüm okuduk kabul edin şunu ya

 14. Matematiğim pek iyi değil ama fen derslerinde çok başarılıyım,bu bölümü istiyorum dersleri çok ağır mı (makine müh. için ağır diyorlar mesela) matematik çok yorar mı?

  • Derslerin zor olması kişiden kişiye değişir. Bence zor bir ders yoktur planlı hazırlandıktan ve hocaların stratejisini çözdükten sonra ve dersleri geçmek için değilde ileride bunların sana bir şeyler katacağını düşünerek sınavlara hazırlanırsan başarılı olursun. Milletin söylediklerine kulak asma hem en zor mühendislik bölümleri diye bir sıralama yapsak makine ilk beşe giremez bence (makine mühendisliğini kötülemek için söylemedim çünkü gerçekten daha zor bölümler mevcut). Kısacası bir bölümü istiyorsan ve o bölümü de seversen zaten o bölüm senin için dünyanın en kolay bölümü olur.

 15. Bu meslek cok uzun yillar sonra degerlenebilir. Ama su an da mezun olup su muhendisim dediginiz zaman garip garip yuzunuze bakacaklardr. Cok buyuk firmalara girebilirseniz ne ala yoksa piyasada bi karsiligi yok maalesef. Gidin makine okuyun :)

  • Bir kısma kadar doğru ben burada şu bölüm bundan iyi bu bundan kötü demiyorum sadece bölüm hakkında bilgi verdim. 5 yıl önce bu bölüm hiç bilinmezken şuan çoğu yerde biliniyor bir 5 yıl sonra daha da yaygınlaşacaktır.

 16. enerji sistemleri makine ve elektrik karışımı falan değildir . enerji okuyacagınıza gidin adam gibi makine okuyun makinede de temel eletrik dersleri verilir. enerji mühendisliğinin avantajı olarak gösterilmemeli.Makinede sadece enerji bilmekle kalmazsınız yanında konstrüksiyon malzeme otomotiv mekanik termodinamik de bilirsiniz. Tabii hangisi üzerinde uzmanlaşmak istediğiniz konusunda da geniş bir yelpazeniz olur.

  • Öncelikle Makine mühendisliğinde müfredatındaki tüm enerji dersleri verilmez. Enerji mühendisliğinde makine mühendisliği müfredatındaki tüm enerji dersleri verilir ayrıca elektrik mühendisliğindeki bir kısım dersi de alır hem bunlar temel düzeyde değildir gayet doyurucu derslerdir. Bir de enerji mühendisliği termodinamik dersini de fazlasıyla alır mekanik ve konstrüksiyon dersleri de temel düzeyde verilir ki zaten bu da enerji mühendisine yeterlidir.

 17. Öncelikle gerçekten bilgilendirici bir kaynak niteliğinde bir yazı olmuş. Emeğinize sağlık. Lakin yazıda belirtilen bir bilgi yanlışını düzeltmek istiyorum: Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü ilk defa 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde açılmıştır..

 18. Yazınız için teşekkür ederim. Bu bölümü okumuş ve bitirmiş birinden bu bilgileri almak çok yararlı oldu. Belki de sizin sayenizde geleceğim güzel bir şeklide planlandı :)

 19. Çok yararlı oldu.Enerji hakkında internette bu denli ayrıntılı bir bilgi bulacağımı düşünmüyordum. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.

Düşünceleriniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here