Enflasyon Nedir

1062
Enflasyon

Enflasyon; hizmet ve mal fiyatlarındaki genel seviye artışları ile alım gücünün düşme oranı enflasyon olarak tanımlanmaktadır. Her ülkenin merkez bankası, o ülkedeki enflasyon dengesini korumak ve deflesyona son vermek için çalışmalar yaparak ülke ekonomisinin sorunsuz ilerlemesini sağlamaktadırlar. Artan ürün ve hizmet fiyatları ile birlikte alım gücünün azalmasına bağlı olarak paranın değerinin de düştüğü görülür. Yüksek enflasyon oranları, ülke ekonomisi için bir sorun haline gelerek, ekonomik dengesizliklerin oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle gelişmemiş ülkelerde daha sık görülen enflasyon, ülke ekonomileri üzerinde belirleyici ve etkileyici bir role sahip olmuştur.

Enflasyon Nedir

Enflasyonun Nedenleri

Ülke ekonomilerinde enflasyon istenmeyen bir durumdur. Özellikle sanayi bakımından zayıf olan ve nüfusunun fazla olduğu ülkelerde enflasyon daha sık görülür. Azalan kaynakların yoğun nüfus tarafından hızla tüketilmesi, arz talep ilişkisinde tabansal zarar oluşturarak ekonomik durumun güçsüzleşmesine ve buna bağlı olarak da enflasyon oranının yüksek olmasına neden olmaktadır.

Enflasyonun en temel nedenleri arasında ülkeye karşılıksız giriş yapan döviz, altın ve para miktarıdır. Bunun yanında üretimin azalması, toplam harcamanın gelirden fazla olması, üretim faktörlerindeki fiyat artışı, teknolojik yenilikler vb. olarak sıralanabilmektedir.

Enflasyonun Sonuçları

Enflasyonun ekonomik ve sosyal açılardan çeşitli sonuçları vardır. Ekonomik açıdan bakıldığında, tüketicinin gelir seviyesindeki düşüklüğe bağlı olarak ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum kaldığı görülür. Üretimin azalması, nakit paraların döviz ve altına yatırılması ile finanslar dalgalanmaların oluşması, bütçe açığının oluşması ile ülkenin dış borçlanmaya gitmesi, ihracat gelirlerindeki düşüş ve ithalattaki artışlar da enflasyonun ekonomik sonuçları arasındadır.

Sosyal açıdan da, ülkede refah düzeyinin düştüğü ve çalışanların maaşlarında artış yapılamadığı, buna bağlı olarak da gelir dağılımında düzensizliklerin yaşandığı görülmüştür. Böylece eşitlik ve adaletten uzak, sağlıksız ve huzursuz bir toplum oluşmaya başlamaktadır.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.