Fizik Dersi Nasıl Çalışılır

6897
fizik dersi nasıl çalışılır

Konsantrasyon eksikliği çoğu kişinin ders çalışırken yaşadığı sorunlardan bir tanesidir. Öncelikle konsantre olabilmemiz için, ders çalıştığımız ortamın oldukça sessiz, sakin, havalandırılmış, derli toplu olmasına özen göstermemiz gerekmektedir. Çevremizde ilgimizi dağıtabilecek tüm etkenlerden kurtulmuş olmamız konstante güçlüğü engeller. Aynı zamanda kişinin fizyolojik ve piskolojik olarak ders çalışmaya hazır olması da konsante olma açısında oldukça önemlidir.

Kişi nerede kendini rahat hissediyorsa, ne şekilde ders çalışırken kendini rahat hissediyorsa bunun farkına varmalı ve bu şekilde ders çalışmasına özen ettirmeldir. Aynı zamanda kişinin dikkatine ayakta tutabilecek ders ile ilgili araç ve gereçklerin yanında olması o kişinin ayakta olması ve dersi daha iyi algılayabilmesini sağlayacaktır.

Fizik dersi nasıl çalışılmalı peki? Fizik dersi ilköğretim yıllarınızda görmüş olduğunuz fen bilgisi dersinin iyi şekilde kavranması ile alakalıdır. Eğer konuları ve kavramları o yıllarda iyi şekilde kavramışsanız lise zamanında da hiçbir sıkıntı çekilmeyecektir.

Fizik dersinde formülleri ve kuralları ezberlemek yerine mantıklarını kavramaya çalışmak daha yararlı olacaktır. Sorular gerçek hayatla özdeşleştirildiğinde oluşan kavramlar kafanızda daha belirgin anlamlar kazanmaya başlayacaktır. Öncelik olarak dersi öğretmeninizin anlatımı esnasında iyice kavramalı ve çözüm yoluna gidilmelidir.

fizik

Fizikle ilgili geniş konu dağılımı ve konular arasındaki ilişkiler göz önünde tutularak konular anlatılarak ve iyi dinlenerek pekiştirilmelidir. Mutlaka yazarak, not tutarak ve sabit bir kaynağa bağlı kalmadan farklı kaynaklardan sorular çözerek ders çalışılmalıdır.

Fizik dersinin anlanmasında görselliğin önemi çok büyüktür. Konuları anlamamızın en güzel yollarından biriside deneylerdir. Deneylerimizi mutlaka laboratuvar yada bilgisayar ortamında incelemeliyiz. Fizik dersinin görsel olarak incelenmesi ve deneylerin incelenmesinde internet ön plana çıkmaktadır. Herşeyden önce fizik dersini bir müzik dersini yada boş dersi sevdiğimiz kadar sevmeliyiz.

Özellikle çıkmış sınav sorularının iyice incelenmesi ve konularının analiz edilmesi gerekmektedir. Bu yöntem size büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Fizik dersi geometri gibi yorum ve görme kabiliyetinin gelişmesi gereken bir derstir. Bununla yanı sıra tabiatla soruların gerçeklerinin görülebilmesi önemsenmeli ve öğrenme gayretini bu şekilde geliştirebiliriz. Mutlaka geçmiş yılların soruları sınavlardan önce ele alınmalı ve ayrıntılı bir şekilde incelenip, konu analizi yapılıp çözülmelidir.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.