Ana Sayfa Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Nedir

Jeoloji Mühendisliği Nedir

Yer bilimi olarak bilinen jeoloji, yerkürenin fiziksel özelliklerini, yaşını, maddesinin özelliklerini, katmanlarını, yapısını ve tarihini inceleyen bilim dalıdır. Bu bağlamda jeoloji mühendisliği nedir? Sorusunun yanıtı şöyledir. Kısaca dünyanın başlangıçtan bugüne kadar geçirdiği değişimleri, yerkabuğunun altını ve üstünü inceleyerek, her türlü mühendislik yapının yerlerine karar veren jeoloji biliminin çalışmalarını yürüten kişilerdir.

Madenlerin, doğal kaynakların, sıcak ve soğuk su kaynaklarının, endüstriyel ve enerji hammaddelerinin aranması ve kullanım kararlarında, deprem, su basması, heyelan gibi doğal afetleri araştırma ve bölgelere göre risk belirlemede, yerleşim alanı seçmede karar sahibidirler. Demiryollarının, barajların, enerji santrallerinin, karayollarının, enerji boru hatlarının yerlerinin seçiminde etkilidirler. Jeolojik haritaları çizerler ve yorumlarlar.

Jeoloji mühendisi, matematik, fizik ve kimya konularında başarılı olmalı, inceleme ve araştırma merakı taşımalıdır. Çalışma şartları çoğunlukla açık havadadır. Genelde şantiyelerde görev yaparlar. Jeoloji mühendisinin çalışabilmesi için ihtiyacı olan araç ve gereçler. Pusula, büyüteç, harita, laboratuvar araç gereçleri, yükseklikölçer, bilgisayar, topografik ölçüm aletleri, yeryüzüne ait hem uydudan hem de uçaktan çekilmiş fotoğraflar, sondaj makinaları gereklidir.

Jeoloji MühendisliğiÜlkemizde jeoloji mühendisliği eğitimi birçok üniversitede verilmektedir. Eğitim yılı 4 yıldır. Eğitim sırasında staj zorunludur. Son sınıfta tez çalışmalarına başlanır. Tez veremeyen mezun olmaz. Stajlar genellikle kamu kuruluşlarında yapılır. jeoloji mühendisliği iş imkanları geniş olan bir meslek dalıdır. İnşaat sektörü, maden sektörü, şehir ve bölge planlamaya kadar geniş bir yelpaze mevcuttur.

Yapılan baraj, demiryolu karayolu, havaalanı, köprüler ve yerleşim merkezlerinin belirlenmesi, yapılması aşamasında jeoloji mühendislerine ihtiyaç vardır. Kamu kuruluşu olan DSI (Devlet Su İşleri), MTA (Maden Teknik Arama), TKI (Türkiye Kömür İşletmeleri), Karayolları, İller Bankası, Etibank ve deprem araştırma enstitüsünde çalışma imkanları vardır. Kalitenin artması ve korunması için son yıllarda jeoloji mühendisliğinin mezun sayısına sınırlama getirilmiştir.

Bütün ülkeler yeraltı ve yer üstü kaynaklarını bilmek, bulmak ve etkin halde kullanmak için çalışırlar. Bu yüzden jeoloji mühendisleri ülke ekonomisi için çok kıymetlidir. Varlıkları aynı zamanda tüm dünya içinde çok önemlidir. Yerkürenin geçirdiği yapısal değişiklikleri bulan jeologlar başka nasıl değişime uğrayacağı konusunda öngörü sahibi olurlar. Deprem kuşağı olan ülkemizde risk belirlemede ve yerleşim alanı seçmede jeoloji mühendislerinin çalışmalarını dikkate almalıyız.

arıcılık malzemeleri
Büşra Çelik
Büşra Çelik
Yazılarımı okuduğunuz için teşekkür ederim. Yorum kısmından sizlerde ekleme yapabilirsiniz.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol arıcılık malzemeleri

Yeni Yazılar

Cam Üretiminde Karbondioksit Yayınımlarını Yakalama Projesi

Cam üretiminde enerji fazlaca kullanılır. Bunun sebebi ise kum, soda külü, kireç taşı ve dolomit gibi ham maddeleri eritmede yoğun bir şekilde enerji ihtiyacındandır....

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning-ERP)

1960’lı yıllarda ortaya çıkan Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) kavramı gelişen teknoloji, taleplerin ve kompleks oluşumların artmasıyla birlikte yetersiz kalmaya başlamış; globalleşme, yüksek rekabet ortamı,...

Dans Eden Robotlar – Boston Dynamics Robotları

Son zamanlarda oldukça sık bir şekilde her yerde karşımıza çıkan dans eden robotlara denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Hyundai’nin satın aldığı robotik sistem çalışmaları ile...

Yalın Üretim Sistemi

Yalın üretim kavramıyla ilk nerede tanıştım? Bu kavramla ilk kez imalat stajımı yaparken karşılaştım. Raporumun imalat ve yönetime dair iyileştirme-geliştirme kısmında maliyet, süre, malzeme...

Mühendislik Maaşları

Ulaşım Mühendisliği Maaşları

Ulaştırma günümüzde başlı başına bir mühendislik endüstrisi haline gelmiştir. Bu nedenle ulaşım sektöründeki gelişmeler için ihtiyaç duyulan iş gücü potansiyeli de artmıştır. Özellikle ulaştırma...

İmalat Mühendisliği Maaşları

İmalat Mühendisliği, makine mühendisliği bölümünün alt bölümü olarak işlev görmektedir. Çalışma alanı olarak temel alt yapı ve mekanik alt yapı üzerine çalışan bir mühendislik...

Kontrol Mühendisliği Maaşları

Kontrol mühendisliği günümüzde değeri her geçen gün artan mesleklerden biridir. Kontrol mühendisi olabilmek için üniversitelerin elektrik-elektronik, makine ve bilgisayar tabanlı mühendislik dallarından mezun olmak...

Malzeme Mühendisliği Maaşları

Malzeme mühendisliği ne demektir? Son zamanların popüler mesleklerinden biri olan Malzeme Mühendisliği uzay teknolojileri, tıp, havacılık, makine, sağlık, nanoteknoloji ve kimya gibi birçok farklı...