Jeoloji Mühendisliği Nedir

0
52
Jeoloji Mühendisliği Nedir

Yer bilimi olarak bilinen jeoloji, yerkürenin fiziksel özelliklerini, yaşını, maddesinin özelliklerini, katmanlarını, yapısını ve tarihini inceleyen bilim dalıdır. Bu bağlamda jeoloji mühendisliği nedir? Sorusunun yanıtı şöyledir. Kısaca dünyanın başlangıçtan bugüne kadar geçirdiği değişimleri, yerkabuğunun altını ve üstünü inceleyerek, her türlü mühendislik yapının yerlerine karar veren jeoloji biliminin çalışmalarını yürüten kişilerdir.

Madenlerin, doğal kaynakların, sıcak ve soğuk su kaynaklarının, endüstriyel ve enerji hammaddelerinin aranması ve kullanım kararlarında, deprem, su basması, heyelan gibi doğal afetleri araştırma ve bölgelere göre risk belirlemede, yerleşim alanı seçmede karar sahibidirler. Demiryollarının, barajların, enerji santrallerinin, karayollarının, enerji boru hatlarının yerlerinin seçiminde etkilidirler. Jeolojik haritaları çizerler ve yorumlarlar.

Jeoloji mühendisi, matematik, fizik ve kimya konularında başarılı olmalı, inceleme ve araştırma merakı taşımalıdır. Çalışma şartları çoğunlukla açık havadadır. Genelde şantiyelerde görev yaparlar. Jeoloji mühendisinin çalışabilmesi için ihtiyacı olan araç ve gereçler. Pusula, büyüteç, harita, laboratuvar araç gereçleri, yükseklikölçer, bilgisayar, topografik ölçüm aletleri, yeryüzüne ait hem uydudan hem de uçaktan çekilmiş fotoğraflar, sondaj makinaları gereklidir.

Jeoloji MühendisliğiÜlkemizde jeoloji mühendisliği eğitimi birçok üniversitede verilmektedir. Eğitim yılı 4 yıldır. Eğitim sırasında staj zorunludur. Son sınıfta tez çalışmalarına başlanır. Tez veremeyen mezun olmaz. Stajlar genellikle kamu kuruluşlarında yapılır. jeoloji mühendisliği iş imkanları geniş olan bir meslek dalıdır. İnşaat sektörü, maden sektörü, şehir ve bölge planlamaya kadar geniş bir yelpaze mevcuttur.

Yapılan baraj, demiryolu karayolu, havaalanı, köprüler ve yerleşim merkezlerinin belirlenmesi, yapılması aşamasında jeoloji mühendislerine ihtiyaç vardır. Kamu kuruluşu olan DSI (Devlet Su İşleri), MTA (Maden Teknik Arama), TKI (Türkiye Kömür İşletmeleri), Karayolları, İller Bankası, Etibank ve deprem araştırma enstitüsünde çalışma imkanları vardır. Kalitenin artması ve korunması için son yıllarda jeoloji mühendisliğinin mezun sayısına sınırlama getirilmiştir.

Bütün ülkeler yeraltı ve yer üstü kaynaklarını bilmek, bulmak ve etkin halde kullanmak için çalışırlar. Bu yüzden jeoloji mühendisleri ülke ekonomisi için çok kıymetlidir. Varlıkları aynı zamanda tüm dünya içinde çok önemlidir. Yerkürenin geçirdiği yapısal değişiklikleri bulan jeologlar başka nasıl değişime uğrayacağı konusunda öngörü sahibi olurlar. Deprem kuşağı olan ülkemizde risk belirlemede ve yerleşim alanı seçmede jeoloji mühendislerinin çalışmalarını dikkate almalıyız.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.