Katı Atıklardan Enerji Üretimi

21215
Katı Atıklardan Enerji Üretimi

Bu yazımda katı atıklardan enerji üretmek için düzenli depolama konusuna değineceğim. Katı atık, herhangi bir canlı faaliyeti sonucunda oluşmuş istenmeyen atık türüdür. Katı atıklar; evsel, endüstriyel, tarımsal ve hayvansal, özel atıklar ve ticari atıklar şeklinde sınıflandırılabilir.

Katı atıkların gelişi güzel atılması vahşi depolama olarak adlandırılmaktadır. Vahşi depolama hem doğaya verdiği zarar hem de görüntü kirliliği sebebiyle istenmeyen bir depolama yöntemidir. Vahşi depolama alanlarında biriken metan patlayıcı ve yanıcı özellik göstermekte aynı zamanda sera etkisini arttıran bir etki olmaktadır. Bu olumsuzlukları azaltmak hem de bunun yanında enerji üretmek için düzenli depolama tesisleri, yakma tesisleri, gazlaştırma tesisleri ve anaerobik çürütme tesisleri kullanılmaktadır.

vahşi depolama

Son yıllarda katı atıktan enerji üretme konusu gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Ülkemizde de katı atıktan enerji üreten tesislerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Düzenli depolama, katı atıkların sızdırmazlığı sağlanmış alanlara dökülmesi, sıkıştırılması ve üzerinin örtülerek biyolojik bir reaktör haline getirilmesi olarak tanımlanabilir. Ürün olarak %40-60 metan ve %40-60 civarında karbondioksit ve eser miktarda diğer gazları içeren bir ürün elde edilir. Oluşan gazlar yatay veya dikey borular ile toplanıp gaz arıtma ünitesine gönderilir. Depo gazı arıtma sistemi yoğuşma, partikül giderimi, gazın susuzlaştırılması, karbondioksit giderimi, hidrojen sülfür ve azot giderimini içerir.

Direkt yakma depo gazının kullanımında en basit ve en ucuz yöntemdir. Depo gazı genellikle büyük endüstriyel kazanlarda veya tuğla fırınlarında yakılır. Depo gazı ayrıca seraları ısıtmada da kullanılabilir. Depo gazının direkt ısıtma amaçlı kullanımında en önemli nokta kullanıcıların depolama sahasının yakınında olmalarının gerekmesidir. Çünkü uzak mesafelere taşınması oldukça maliyetlidir.

Arıtılan gaz daha sonra içten yanmalı motorlarda, gaz türbinlerde veya kojenerasyon gibi sistemlerde değerlendirilerek elektrik üretmek mümkündür.

Bir başka değerlendirme yönteminde ise taşıt yakıtı olarak kullanmak veya doğalgaz şebekesinde kullanılmak mümkündür.

Bir başka yazımda katı atıklardan enerji elde etme yöntemlerinden gazlaştırma yöntemini ele alacağım.

İlginizi çekebilir:

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.