Ana Sayfa Kimya Mühendisliği Koku Molekülleri Nedir ve Koku Moleküllerinin Sentezi

Koku Molekülleri Nedir ve Koku Moleküllerinin Sentezi

Bu yazımızda sizlere koku molekülleri nedir ve koku moleküllerinin sentezi başlıklı konuları anlatacağız. Birçok uçucu cisim, 2-3 cm2‘lik bir koku alma zarıyla kaplı burun boşluğumuza kadar gelir. Burada yalnız yedi tip farklı alıcı ayırt edilmiştir. Bunların her birine temel bir koku denk düşer: kâfurlu (kâfur), naneli (nane), eterli (etil eter), çiçek kokulu (limon çiçeği), misk kokulu (y-pikolin), yakıcı (HCI) ve çürük kokulu (H2S). Bir molekülün bu alıcılarla etkile­şimi, temel kokulara ayrıştırı­lmayacak kadar karmaşık bir duyumlar bütünü oluşturur. Kokular paleti, parfümcülerin çok iyi bildiği gibi, sonsuz zenginliktedir.

100 kadar basit cisim içinde (bileşik cisimlerin karşıtı olarak, yalnız bir tür atomdan oluşmuş cisimler) yalnız yedisinin kokusu vardır (F2, CL, Br2, I2 P4, As4 ve O3), örnek olarak, klorun (Cl2) yakıcı bir kokusu ve ozonun (O3) sarmısağı andıran bir kokusu vardır. Diğer basit cisimler kokusuzdur, çünkü bunlar uçucu değildir. Kokulu cisimlerin çoğu or­ganiktir; ama aromatik ni­telemesi, yalnız benzen ailesi için kullanılır, çünkü birçok üyesi kokuludur (toluen, naftalin..). Bazı organik moleküllerin ko­kusu, çok eser miktarda olsa bile, itici olabilir. Bu özellik, hemen hemen kokusuz olan havagazının (CH4) algılanma­sında kullanılır. Bu bakımdan birçok ülkede kötü kokulu ve tam tanınma sınırında nuktarcU bir merkaptan (C2H, S-C^H^L havagazma katılır. Aslında havagazı kokuyor değil, merkaptan kokuyor demek daha doğrudur.

koku molekülleria nedir ve koku moleküllerinin sentezi

Moleküller ile alıcılar arasında iki tür etkileşim vardır: biri kimyasal, diğeri de sterik. Mo­lekülü alıcıya bağlayan kimyasal bağ, hidrojen bağı tipi (alkol) veya Van der Waals tipi (hidrokarbonlar) zayıf bir bağdır. Bu bağın tersinirliği, kokulara geçici olma özelliğini kazandırır. Beyin, henüz anlaşılamamış bir mekanizmayla, koku molekü­lleri burnu terk etmesinden oldukça sonra bile kokuları bellekte tutmaktadır. Mole­küllerin biçiminin önemi, heksakloroetan (C2Cl6) ve siklooktan (C8Hl6) örneğiyle ortaya konmuştur: hemen de küresel kimyasal bakımdan çok farklı olan bu iki molekülün de kâfuru andıran bir kokusu vardır. En fazla incelenen gıda maddesi, çok fazla koku molekülleri barındırması nedeniyle, hiç şüphesiz şaraptır. Şarapta, en azından yirmi kadar asetal, bir o kadar karboksilik asit, otuz kadar alkol, fenoller, aldehitler, Iaktonlar, terpen türevleri ve doğal olarak, çok sayıda ester vardır. Bir alkol ile bir asidin bir ester oluşturduğu bilindiğinden şarap içinde rastlanabilecek mümkün kombinezonların sayısı göz önüne getirilebilir.

Koku Moleküllerinin Sentezi

Parfüm sanayii, ender olduğu kadar değişen niteliklerdeki temel ürünlerin sağlanmasına çok bağımlı olduğundan, uzun süredir kokulardan sorumlu olan molekülleri sentez yoluyla taklit etmeye çalışmaktadır, incele­meler çok farklı yaklaşımlarla yürütülmektedir: bir yandan kokulu doğal moleküllerin sentezi (L-mentol), karmaşık parfümlerin analizi (meşe yosunu) ve karışımın temel bileşenlerinden yola çıkarak yeniden bileştirilmesi: diğer yandan kokusu şu ana kadar hiç bilinmeyen, tümüyle yeni moleküllerin sentezlenmesi.

siber güvenlik

koku molekülleri nedir ve koku moleküllerinin sentezi nedir
BINAP

Doğal moleküllerin sentezi’nin zorluğu, bunların tüm asimetrik karbonlarının denetlenme zor­luğundan kaynaklanmaktadır. (-) BİNAP-rodyum (I) [BİNAP, bakışımsız bir difosfindir] gibi homojen katalizörlerin kullanımı, bakışımsız sentezlerde özellikle uygundur. Bitkilerden bol miktarda özütlenen bazı terpenler gibi doğal moleküllerden yola çıkarak, birkaç aşamada ender bulunan başka doğal moleküller üretilebilir. Nane tat ve koku­sunda L-mentol, gül kokusunda sitronelol, rezene kokusunda karvon… bu şekilde, son derece elverişli maliyetlerle üretilebilir.

Meşe yosunundan özütlenen Evernia prunastri içinde en az 199 farklı bileşen yer almaktadır; bunun 80 ’i doğrudan kokusunu oluşturur. İçlerinden kırk kadarının yapısı ve miktarı kromatografiyle analiz edilmiştir. Bunlar temel olarak, terpenlerden ve bunların türevlerinden oluşmaktadır. Ama bu bilgi bu parfümü ayırt edici kılan kokuyu yeniden üretmek için ne yazık ki yeterli değildir.

Yeni koku molekülleri sentezi, bir rastlantı sorunudur. Kim­yacıların elinde bir molekülün yapısını kokusuna bağlayan bir kuram olmadığından, programlan içinde özgül moleküllerin veya parfümlerin araştırılması yer almamaktadır; oysa, böyle bir kuram bulunsaydı, önceden belirlenmiş bir etkiyi elde etmek amacıyla sentezi yönlendirme imkânları olabilirdi. Buna karşılık, bir laboratuvarda yeni bir kokulu bileşiğin elde edilmesi nadiren gözden kaçar.

arıcılık malzemeleri
Taner Hayret
Taner Hayret
Merhaba ben Taner Hayret, bir süre Türkiye de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği üzerine eğitim aldıktan sonra, hayat serüvenime yurt dışında Nükleer Enerji Mühendisliği üzerine devam ettirmeye karar verdim. Burada sizlerle bilim adına tecrübelerimi paylaşacağım.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol arıcılık malzemeleri siber güvenlik

Yeni Yazılar

Parça Tasarımı Nasıl Yapılır

Mühendis beyinlerde yeni bir yazar olarak bir yazı dizisi başlatmayı planlıyorum. Bu yazı dizisinde bir makine parçasının bilgisayar ortamında modellenmesi hakkında bilgiler yer alacak. Bir...

Takla Atarken Fotoğrafı Bulunan Jandarma Helikopteri Sikorsky S-70’in Hikayesi

Yabancı haber sitelerine kadar düşen bu meşhur fotoğrafla ilgili internette bir bilgi kirliliği mevcut. Doğrusunu dinliyoruz. İnternette sağda solda bu helikopteri takla atarken gösteren bir...

Osteoartrit Nedir Neden Olur Tedavisi Nedir

Osteoartrit; eklem kıkırdağında erozyon, eklem kenarlarında yeni kemik oluşumu, eklem aralığının kaybı, eklem kıkırdağında yumuşama ve incelme, eklem sıvısında ve kapsülünde biyokimyasal değişikliklerin eşlik...

Halide Edip Adıvar Handan Özeti

Halide Edip Adıvar’ın Handan adlı bu eseri, mektuplardan oluşan bir roman olma özelliğini taşımaktadır. Romanda, kitabında ismi olan başkarakter Handan isimli bir kadın bulunmaktadır....

Mühendislik Maaşları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Maaşları

Bu yazımızda sizlere petrol ve doğal gaz mühendisliği maaşları hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle petrol ve doğal gaz mühendisliği nedir; petrol, doğal gaz, buhar, su,...

Yazılım Mühendisliği Maaşları

Yazılım mühendisliği maaşları çalışılan firmadan, kişinin kendini ne kadar geliştirdiğine kadar değişen faktörlerle değişkenlik gösterebilmektedir. Yazılım mühendisliği nedir? Yazılım mühendisliği, kullanıcının isteklerini göz önünde bulunduran ve...

Hidrojeoloji Mühendisliği Maaşları

Mühendislik dünya çapında önem kazanmış ve eğitim alanında da kendisini kanıtlanmış bir olgudur. Mühendis olabilmek için öncelikle analiz ve devinişsel, motor beceriye sahip olmak...

İnşaat Teknolojisi Bölümü Maaşları

İnşaat teknolojisi bölümü inşaat sektörünün giderek gelişmesiyle beraber ortaya çıkan bir bölümdür. Bölümden mezun olanlar çeşitli kurumlar da ve iş sahalarında iş bulabilir. İnşaat...