Güvenilirlik Mühendisliği Maaşları

1770
Güvenilirlik Mühendisliği‎

Bir sistem ve bu sistemin parçalarının, hesaplanan bir zaman süresinde ve belirtilen şartlarda, istenen işi yapabilme yeteneğine güvenilirlik tanımlaması yapılır. Güvenilirlik eğitimi almış kişiler ve yaşam döngü yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Güvenilirlik mühendisliği istatistikle eşit olarak hataların tekrar etmesi arasında ki ortalama süreyi hesaplayıp oluşacak risklere karşı önlem alır.

Günümüz teknoloji ve sanayi üretimi sistemlerinin karmaşık mantıkta olması güvenilirliğin önemini arttırmıştır. Teknolojik büyüme ile birlikte insanlar kendi ürettiği ürünlerin verimli çalışmalarını ve kontrol edilebiliyor olmasını arzulamaktadır. Güvenilirlik mühendisliği bir sistemin ya da ürünün istenen güvenilirliğini analiz edip, ortaya çıkabilecek hataları en aza indirmekle ya da bu hataların yarattığı etkilerin azaltılması için gerçekleştirilmesi gereken işlemleri belirlemekle sorumludur.

Güvenilirlik Mühendisliği‎ MaaşlarıGüvenilirlik Mühendisleri İçin İş Tanımları Nelerdir?

Güvenilirlik mühendisleri, yapılacak işin planlanma safhasında hedefleri belirleyerek bu hedefler için çalışacak ekiplerin özelliklerini belirler. Proje uygulanmaya başlandığında ekipler için güvenilirlik programı oluşturur. İş tasarımlarının güvenilirlik beklentisine uygun olarak uygulamaya alınmasını kontrol eder. Güvenilirlik mühendisleri işin en çok tasarım safhasında çalışmaktadır. Bu safhada sağlam ve en az hata ile istenen bir ürünün tasarlanmasıdır. Bu safhada büyük elektronik ve bilgisayar şirketleri güvenilirlik mühendisliği‎ maaşları üst düzeyde tutulmasına özen gösterir.

Kelime olarak güvenilirlik tanımı ilk olarak Coleridge isimli bir şair tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir. İkinci Cihan Harbinden önce kelime anlamı tekrar edilebilirlik ile eşit anlamda kullanılmaktaydı. Bu safha da bir test eğer her defasında aynı sonuçları veriyorsa güvenilir sayılmaktadır. 20. Yüzyılın başında Bell teknoloji laboratuvarlarında çalışmakta olan Dr. Walter Shewart ise İstatistiksel Süreç Kontrolü ile ürünlere yönelik bazı iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmaktaydı.

Zaman içerisinde Güvenilirlik Mühendisliğinin gelişimi kalite sonuçları ile doğrusal paralellikte yol aldı. Güvenilirlik mühendisliğinin güncel anlamı 20. Yüzyılın ortalarında Amerikan ordusunun bu terimi kullanmasıyla kazanıldı. Güvenilirlik topluluğu 1948 yılında kuruldu. 1960’larda güvenilirlik testleri sistem ve ürün bazında önem kazandı. Bu dönemler de Amerikan Radyo Kuruluşu tarafından 217 No’lu el kitabı çıkarılmıştır. Bu kitapta sistemlerin hata oranlarının tahmin edilmesine yönelik teknikler ve yöntemler anlatılmaktadır.

Güvenilirlik mühendisliği‎ maaşları Ne Kadardır?

Kritik süreçlerle yönetilen ve birçok teknolojik alt yapıya sahip olan teknoloji şirketleri güvenilirlik mühendisliği‎ maaşları belirlerken mühendisin eğitimini, deneyimini ve verimliliğini esas alarak ücretlendirme yapmaktadır.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.