Ana Sayfa Fizik Lenz Kanunu Nedir

Lenz Kanunu Nedir

Bu yazımızda sizlere lenz kanunu ve konuyu daha iyi kavramamız için lenz kanunu ile ilgili sorular çözeceğiz. Faraday yasası (Eşitlik 1), indüklenmiş emk ve akıdaki değişimin zıt cebirsel işaretlere sahip olduklarını gösterir. Bunun, Lenz kanunu olarak bilinen oldukça gerçek bir fiziksel açıklanışı vardır;

faraday indüksiyon akımı formülü
Eşitlik 1

İndüksiyon emk’in yönü, akımın ilmeğinin çevrelediği alandan geçen manyetik akı değişimine karşı koyacak şekilde manyetik akı oluşturan akımın yönündedir.

Yani, indüksiyon akımı, başlangıçta devreden geçen manyetik akının değişimini önleme etkisi gösterir. Göreceğiz ki bu yasa, enerjinin korunumu yasasının bir sonucudur.

lenz kanunu nedir
Şekil 1(a, b)

siber güvenlik

Şekil 1(a) İki sabit iletken ray üzerinde iletken çubuk kaydıkça, halkadan geçen manyetik akı zamanla artar. Lenz kanunu uyarınca, indüksiyon akımı, kağıt düzleminden okuyucuya doğru, karşı koyan türde bir akı oluşturmak üzere, saat ibrelerinin tersi yönünde olmalıdır, (b) Çubuk sola doğru hareket ettiği zaman indüksiyon akımı saat ibrelerinin yönünde оlmalıdır.

Lenz yasasını anlamak için, kağıt düzlemine dik olarak yönelmiş, dış manyetik alan olarak bilinen, düzgün bir manyetik alanda iki paralel ray üzerinde hareket eden çubuk örneğine dönelim (Şekil 1a). Çubuk sağa doğru hareket ettikçe, halkanın alanı arttığı için, devre tarafından çevrelenen alandan geçen manyetik akı zamanla artar. Lenz kanunu, indüksiyon akımın yönünün, dış manyetik akı değişimine karşı koyacak yönde oluştuğunu ifade eder. Dış alandan ileri gelen ve kağıt düzleminden içeriye doğru geçen manyetik akı arttığı için, indüklenmiş akım, bu artışa karşı koyacak şekilde kağıt düzleminden okuyucuya doğru olan bir akı oluşturmalıdır. Buna göre çubuk sağa doğru hareket ettiği zaman meydana gelen akımın yönü, saat ibrelerinin tersi yönünde olmalıdır. (Bu yönü doğrulamak için sağ-el kuralım kullanın). Şekil 1b de olduğu gibi çubuk sola doğru hareket ediyorsa, halkadan geçen manyetik akı azalır. Akı, kağıt düzleminden içeri doğru yöneldiği için, halkanın içinde kağıt düzlemine doğru olan bir akı meydana getirebilmek için, indüksiyon akımın yönü saat ibreleriyle aynı yönde olmalıdır. Her iki halde de indüksiyon akımı, devrenin çevrelediği alandan geçen ilk akıyı korumaya çalışır.

Bu duruma şimdi de enerji açısından bakalım. Çubuğa sağa doğru küçük bir itmenin verildiğini varsayalım. Yukarıdaki tartışmada, bu hareketin halkada saat ibrelerinin tersi yönünde bir akıma yol açtığını bulduk. Bu akım saat ibreleri yönünde olsaydı, nelerin olacağım görelim. Saat ibreleri yönünde olan I akımı için, kayan çubuk üzerine etkiyen manyetik kuvvetin yönü sağa doğru olacaktı. Bu kuvvet çubuğu ivmelendirecek ve hızını artıracaktır. Bu, şimdi de, halkanın çevrelediği alanının daha çabuk artmasına sebep olacak, böylece indüksiyon akımı artacak, kuvvet büyüyecek, o da akımı artıracak vb… Gerçekte, sistem, kendisine herhangi bir enerji girişi olmadan, enerji kazanacaktır. Açıkça bu durum, tüm deneyimlere ve enerjinin korunumu kanununa aykırıdır. O halde akımın saat ibrelerinin tersi yönünde olması gerektiği sonucuna varırız.

lenz kanunu nedir formül
Şekil 2(a, b, c, d)

Şekil 2(a) Mıknatıs, durgun olan iletken halkaya doğru hareket ettiği zaman, şekilde gösterilen yönde bir akım oluşur, (b) Bu indüksiyon akımı, sağa doğru artmakta olan dış akıya karşı koymak üzere sola doğru kendi manyetik akışını meydana getirir, (c) Mıknatıs, durgun olan iletken halkadan uzaklaştırıldığı zaman, gösterilen yönde bir akım oluşur, (d) İndüksiyon akımı, sağa doğru yönelmiş olan bir manyetik akı oluşturur ve azalmakta olan dış akıya karşı koymuş olur.

Şekil 2a da olduğu gibi, bir çubuk mıknatısın sağa doğru hareket ederek durgun bir metal halkaya yaklaştığı bir başka durumu göz önüne alalım. Mıknatıs, halkaya yaklaşacak şekilde sağa doğru hareket ettikçe, halkadan geçen dış manyetik akı zamanla artar. Sağa doğru ilerledikçe akıda meydana gelen bu artmaya karşı gelmek için, Şekil 2b de görüldüğü gibi, indüksiyon akımı sola doğru bir akı meydana getirir; böylece indüksiyon akımın yönü şekilde gösterildiği gibidir. İndüklenmiş akıma eşlik eden manyetik alan çizgilerinin, mıknatısın hareketine zıt yönde olduğuna dikkat edilmelidir. Aynı cins manyetik kutupların birbirini itmesi sebebiyle, akım ilmeğinin sol yüzü kuzey kutup, sağ yüzü ise güney kutuptur.

Şekil 2c’de görüldüğü gibi, mıknatıs sola doğru hareket ederse, sağa doğru olup halkanın içinden geçen akı zamanla azalacaktır. Şimdi halkadaki indüklenmiş akım, Şekil 2d’de gösterilen yöndedir, Çünkü bu akımın yönü, dış manyetik akı ile aynı yönde olan bir manyetik akı oluşturur. Bu durumda, halkanın sol yüzü güney kutup, sağ yüzü ise kuzey kutuptur.

Lenz Kanunu İle İlgili Sorular

Bir metal halka, Şekil 3a’da görüldüğü gibi solenoidin yakınına yerleştiriliyor. Halkada oluşan indüksiyon akımının yönünü, (a) solenoidi içeren devredeki anahtar kapatıldığı anda, (b) anahtarı kapatılma anından birkaç saniye sonra ve (c) anahtar açıldığı anda bulunuz.

lenz kanunu şekil
Şekil 3 (a, b, c)

Çözüm (a) Anahtar kapatıldığı anda, halkadan hiçbir manyetik akı çizgisinin geçmediği bir durumdan, Şekil 3b de gösterilen yönde akı çizgilerinin geçtiği bir duruma gelinir. Akıdaki bu değişikliğe karşı koymak için, halkadaki indüklenmiş akım, Şekil 3b’de görüldüğü gibi soldan sağa doğru bir manyetik alan oluşturmalıdır. Bu, gösterilen yönde bir akım gerektirir.

(b) Anahtarın kapatılmasından birkaç saniye sonra, halkadan geçen akıda hiçbir değişiklik olmaz; dolayısı ile halkadaki akım sıfırdır.

(c) Anahtarın açılması, manyetik akının halkadan geçtiği durumdan, akının sıfır olduğu bir duruma gelinmesine sebep olur, indüklenmiş akımın yönü, Şekil 3c’de gösterildiği gibidir; çünkü bu yöndeki akım, sağdan sola doğru yönelmiş olan bir manyetik alan oluşturmalıdır. Bu gösterilen yönde bir akım gerektirir.

arıcılık malzemeleri
Taner Hayret
Taner Hayret
Merhaba ben Taner Hayret, bir süre Türkiye de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği üzerine eğitim aldıktan sonra, hayat serüvenime yurt dışında Nükleer Enerji Mühendisliği üzerine devam ettirmeye karar verdim. Burada sizlerle bilim adına tecrübelerimi paylaşacağım.

1 Yorum

 1. Merhaba taner bey açıklamalarınız vebilgilendirmeleriniz için size çok teşekkür ederim.
  Çok iyi anlatmışsınız. Yalnız sizden sormak istediğim şudur.
  Şimdi Zıt Elektro motor kuvveti diye anladığımız bu zıt akımı şimdi faydalı enerji üretim gücüne çeviren Anti Lenz kanunu ve uygulaması vardır.Bu sistem de gayet güzel ve faydalıdır.
  Bilim sel ve fiziksel yasakçı baskıcı enerji nin korunumu kanunu nu termo dineamiği savunanlar acaba bu Anti Lenz uygulamasını da diğer serbest enerji sistemleri gibi fizik de yasak statüsünemi koymaktadırlar.
  Acaba Bu fizikçiler in en büyük bilgisi buluşu yeni farklı faydalı buluşları üretimleri yasaklamak mıdır.Yoksa daha yenilikçi farklı faydalı çözümleri yol açıkmıdır.
  Bu konuda da bizi aydınlatırsanız memnun olurum.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol arıcılık malzemeleri siber güvenlik

Yeni Yazılar

Parça Tasarımı Nasıl Yapılır

Mühendis beyinlerde yeni bir yazar olarak bir yazı dizisi başlatmayı planlıyorum. Bu yazı dizisinde bir makine parçasının bilgisayar ortamında modellenmesi hakkında bilgiler yer alacak. Bir...

Takla Atarken Fotoğrafı Bulunan Jandarma Helikopteri Sikorsky S-70’in Hikayesi

Yabancı haber sitelerine kadar düşen bu meşhur fotoğrafla ilgili internette bir bilgi kirliliği mevcut. Doğrusunu dinliyoruz. İnternette sağda solda bu helikopteri takla atarken gösteren bir...

Osteoartrit Nedir Neden Olur Tedavisi Nedir

Osteoartrit; eklem kıkırdağında erozyon, eklem kenarlarında yeni kemik oluşumu, eklem aralığının kaybı, eklem kıkırdağında yumuşama ve incelme, eklem sıvısında ve kapsülünde biyokimyasal değişikliklerin eşlik...

Halide Edip Adıvar Handan Özeti

Halide Edip Adıvar’ın Handan adlı bu eseri, mektuplardan oluşan bir roman olma özelliğini taşımaktadır. Romanda, kitabında ismi olan başkarakter Handan isimli bir kadın bulunmaktadır....

Mühendislik Maaşları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Ne İş Yapar

Doğa, insanoğluna sınırsız kaynaklar sunmaktadır. Bu nedenle de doğanın dilinden anlayacak, işleyecek donanımlı elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Doğanın sınırsız kaynaklarını işlemek açısından ise ağaç işleri...

Jeoloji Mühendisliği Maaşları

Bu yazımızda jeoloji mühendisliği maaşları hakkında bilgiler vereceğiz. Ülkemizde eğitimi verilmekte olan mühendislik dallarından birisi de jeoloji mühendisliği olmaktadır. Jeoloji mühendisliğinden mezun olmuş kişiler...

Biyomedikal Mühendisliği‎ Maaşları

Biyomedikal mühendisi, tüm biyolojik alanlarda ve özellikle tıp alanında kullanılan elektronik aletlerin yapımından, geliştirilmesinden ve işletilmesinden sorumlu kişidir. Bu meslek grubunda da görev ve...

Genetik Mühendisliği Maaşları

Bu yazımda genetik mühendisliği maaşları hakkında bilgi vereceğim. Yorum kısmında diğer yorumları görebilirsiniz. Dünya genelinde genetik mühendisliği çok revaçta olan meslek gruplarından biridir. Ülkemizde...