Sanayi Toplumunun Özellikleri

577
Sanayi Toplumunun Özellikleri

Sanayi Toplumu Nedir? Sanayi toplumu, sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan pazar ekonomisinin hakim olduğu toplum olarak bilinmektedir. Kent-sanayi toplumlarının toplumsal ekonomik özelliklerini barındırmadığı, geçimlerini genel olarak tarımsal üretim ile hayvan yetiştiriciliği yapan tarım toplumundan hemen sonraki aşamadır. Sanayi toplumunun, 18. yüzyılın sonlarına doğru sanayi devriminden sonra ortaya çıktığı bilinmektedir. Sanayi Devrimi, yavaş yavaş gelişen ve değişen insanların oluşturduğu sanayi toplumu adı verilen bu toplumu oluşturmuştur. Bu durum zaman içerisinde daha iyi hale gelen ekonomik şartların ve daha birçok konunun getirisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

4.Sanayi Devrimi

Sanayi Toplumunun Genel Özellikleri

Sanayi toplumları kendinden bir önceki toplumların düzen türlerinden çok daha farklı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin meydana gelmesi derin sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sanayi devriminden önce hakim olan geleneksel toplumların en gelişmişlerinde bile tarımla uğraşılmıştır. Buna nazaran günümüz sanayi toplumlarının çalışma nüfuslarının alanları tarım yerini fabrikalar, ofisler ya da dükkanların olmasıdır. Ve bu durum insanları daha fazla iş olanaklarının olduğu, kişinin çalışacağı iş imkanlarının daha iyi olduğu şehir merkezine taşımıştır. Sanayi toplumunun sahip olduğu iyi iş olanakları dışında bu toplumda politik sistemde de geleneksel topluma göre daha da gelişmişlik göstermiştir.

sanayi toplumu

Taşımacılık ve iletişimde ki gelişme hızı da bu toplumda son derece gelişmiştir. Geleneksel toplumda hakim olan feodalite kapalı bir ekonomiye sahip iken sanayi toplumunda ekonomiye açılan kapılar daha fazla ve kapsamlıdır. Bu durum ise bu toplumdaki insanların yaşam şartlarını oldukça iyi yönde etkilemektedir.

Sanayi Toplumunun Özelliklerinin Getirisi Nedir?

Sonuç olarak sanayi toplumu, daha çok sosyal refaha sahip, milli geliri diğer toplumlara göre artış gösteren, güvenlik ve sanayi sektöründeki gelişmeler açısından sosyal ve ekonomik olarak büyük başarılara ortam ve olanak sağlamış bir toplumdur.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.