Sanayi ve Ticaret Arasındaki İlişki

62
Sanayi ve Ticaret Arasındaki İlişki

Sanayi ve ticaret, günlük kullanımla birlikte anılan iki kelime olduğu gibi ekonomik alanda da birbirleriyle organik ve teknik olarak bağlıdırlar. Öncelikle sanayi deyince üretmek, ticaret deyince satmak, aklınıza gelecektir. Bir yerde ki üretimin, ihtiyaç miktarınca kullanılıp fazlasının satılması, ticaretin doğmasındaki temel espriyi oluşturmaktadır. Bu sebeple İlk Çağ insanları ürettikleri buğdayı, seramik kapları, basit alet ve gereçleri, kendileri için imal etmelerinden hemen sonra ihtiyaçlarını karşılayıp trampa (takas) usulünce malları aralarında ticarete konu etmişlerdir.

Sanayi Devrimi Nedir

Sanayinin ve ticaretin temeli olan bu yöntem, ne kadar boyut ve şekil değiştirse de günümüzde de aynı mantıkla yapılmaktadır.

Sanayi Ve Ticaretin Yoğunluğu

Sanayi; her türlü ham maddeyi işleyerek mamul ya da yarı mamul ürün elde etme işidir. Burada en önemli faktör üretilen ürünün bir ticari değerinin olmasıdır. Ekonomilerin temeli de bu mantık üzerine kurulmuştur. Ticarete yani alım ve satıma konu olan her şey üretilmekte ve bundan kar elde edilmektedir.

Ticaret

Sanayi ve ticaret arasındaki ilişki bununla da sınırlı değildir. Bir sanayi tesisinin kurulması için gerekli olan şartlar vardır bunlar; sermaye, ham madde, iş gücü, ulaşım, enerji ve pazardır. Dünyada sanayinin yoğunlaştığı alanlar incelendiğinde, sayılan bu faktörlerin en uygun şekilde bir araya geldiği yerlerde olduğu görülecektir. Yine dünya ticaretinin yoğun olduğu alanlar da, sanayi alanlarının dağılışına paralellik göstermektedir.

Üretim Ve Tüketim

Özellikle üretimde pazarlama çok önemlidir. Alıcıya yani tüketiciye ulaşmak ürünlerin ticaretini yapmak firmalar için yaşamsal öneme sahip bir faktördür. Optimum pazar şartları da küresel ticarette nüfusun yoğun olduğu yerlerde oldukça müsait ortamlar oluşturmaktadır. Ülke içi ve bölgesel ticaret olduğu gibi küresel bazda da ticaret çok gelişmiştir. Ülke içinde ve ülkeler arasında, yeraltı ve yer üstü kaynakların eşit olarak dağılmaması, küresel boyutta ürünlerin ticarete konu olmasını gerekli kılmaktadır.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.