Solucanların Faydaları

12085
Solucanların Faydaları

Solucanlar iyi canlılardır. Onlara zarar vermeyelim. Ama Araba boyunda olanlardan uzak durun :) Bitkiler için aynı anda hem besin kaynağı hem de büyümeleri için teşvikçilerdir. Humus bakımından zayıf olan toprakları iyileştirirler. Topraktaki mikroorganizma gelişimini destekler, toprağın genel durumunu iyileştirerek, toprakta alınamaz formdaki elementlerin alınabilir formlarına dönüşlerine yardımcı olurlar. Organik azotun yüksek oranı, topraklar için büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra; Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi gıda alımlarına anlamına gelmektedir. Hızla suda çözünen ve tarımda kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur; Bitkilerde kök gelişimini düzenler. Bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.

Solucanların Sebzeler Üzerindeki Etkisi

% 40 – %70 yüksek verim sağlar. Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür. 10 ila 15 gün erken fide oluşumu sağlar. 10 ila 15 gün hasatta erkencilik sağlar. Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk, aroma ve lezzete sahip olur. Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür. (2)

Solucanların patates tarımı üzerine etkileri

%40-70 verim artışı sağlar. Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur. %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar. Kabuk ve Et renginde iyileşme sağlar. Hasatta 10-15 gün erkencilik sağlar. Patates boyutlarında gözle görülür gelişme sağlar. Yumru sayısını artırır (2)

Solucanların meyvecilik üzerine etkileri

Hızlı ve güçlü fide ve fidan gelişimi sağlar. %100 başarılı tansplantasyon(şaşırtma) sağlar.
Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir. Meyveler daha büyük,orijinal morfoloji, aroma ve lezzetli olmalarını sağlar. Meyvelere ekolojik, temiz, kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır. (2)

Solucanların bağcılık üzerine etkileri

Bitki köklerinin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar. Üzümlerde erken hasat sağlar böylece kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesini sağlar. Türe özgü aroma ve lezzet kazandırır.

Solucanların çim üzerine etkisi

Çok güçlü, dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar.Çimlerin sararmalarını engeller.
Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür.

Genel olarak sonuçlar, hem mineral gübre, hem de organik gübre kullanılan saksılarda solucan aşılamasının etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle tarım alanlarında solucan varlığının artırılmasının bitkilerin beslenmesi ve gelişmesi üzerine olumlu etkiler sağlayacağı açıktır. Bu bulgudan hareketle tarım alanlarında solucan sayısının artırılması amacıyla çalışmaların yürütülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (1)

İlginizi çekebilecek diğer yazım: solucan gübresi

Kaynak
1- Endojeik toprak solucanının mısır bitkisinde (Zea mays) besin elementi alımına etkisi / Effects of endogeic earthworm on nutrient uptake of corn (Zea mays) NAZAN ATEŞ
2- Ferit Samur Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı (ferit.samur@hotmail.com)

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.