Uluslararası Standart İşaretleri ve Anlamları

1. © İşareti
© İşareti, ingilizce copyright kelimesinin baş harfini temsil etmektedir. Telif hakkı anlamına gelmektedir. Özellikle yazılı ve görsel basılı unsurların, telif hakkının alındığını ve baskı, çoğaltma vb. her hakkının saklı (mahfuz) olduğunu ortaya koyan işarettir.

2. ® İşareti
® İşareti, ingilizce registered kelimesinin baş harfini temsil etmektedir. Tescil edilmiş anlamına gelmektedir. Bu işaret her türlü marka için kullanılabilmekte ve böylece ilgili marka isminin sahipliğine vurgu yapmaktadır. Böylece markanın üçüncü kişiler tarafından kullanımına yasal olarak engel olunabilmektedir.

3. CE İşareti
AB üye ülkeleri arasındaki teknik düzenleme farklılıklarından kaynaklanan ticari engelleri kaldırmak üzere 1985 yılında “Yeni Yaklaşım Kararı” ile yeni bir standardizasyon politikası benimsenmiştir.

Her ülkede uygulanmakta olan teknik düzenlemelerin birbirinden farklı oluşu, bir üye ülkenin kurallarına göre üretilmiş bir ürünün bir başka ülkede piyasaya arzını zorlaştırmaktaydı. Bu engelleri ortadan kaldırmak üzere kabul edilen Yeni Yaklaşıma göre, birbirine benzeyen ürünler bir gurupta toplanarak bu ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları belirlenmektedir. Böylece üründe tek bir Birlik işaretinin yer alması da sağlanmış olmaktadır.

CE işareti; Fransızca “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelen “Conformite Europeenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Bu işaret bir ürünün belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicilerin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.

Alıntı yapılan kitap: Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri – Seçkin Kitabevi – Prof.Dr. Orhan KÜÇÜK