6 Sigma Nedir Nasıl Uygulanır

2944
6 sigma

Günümüzde pazar şartları hızlıca değişiyor. Sanayi şirketleri açısından bakıldığında müşteri beklentileri artıyor aynı zamanda içerik ve şekil değiştiriyor. Her geçen gün yeni bir şirketin kurulması pazarı küçültüyor ve rekabeti arttırıyor. İletişimin ve ulaşımın kolaylaşması küresel oyuncuları bölgesel pazarlara taşıyor. Yüksek rekabet ve risk ortamında şirket yöneticilerinin aradığı çözüm “şirketi neyin başarılı edeceği ” değil, “şirketin neyin başarılı tutacağıdır.” Yani aranan anlık rekabet gücü değil, şirketin pazarda kalmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak çözümlerdir.

6 Sigmanın Diğer Metotlardan Farkı:

6 Sigma metodunun diğer metotlarla bazı benzerlikleri olabileceği gibi önemli farklılıkları da mevcuttur. Diğer metotlara kıyasla, en önemli farklılıklarından bir tanesi metodun uygulamadaki etkinliğidir. İlk uygulama 1980’lerde Motorola şirketi tarafından olmasına rağmen, metodun yaygın bir şekilde duyulması şirketlere net, somut, ölçülebilir finansal kazanımlar sağlamasından sonradır.

6 Sigma direkt kazandırma odaklıdır; tüm iş ve süreçlerini şirketin karlılığına odaklar. Günceldir; en son geliştirilmiş etkin ve verimli yaklaşımları kullanır. Kullanımı kolaydır; büyük küçük tüm sektörlerdeki şirketler hâlihazırda metottan istifade etmektedir. Esnektir; değişik kültür ve değerlere sahip çalışanları ortak misyon, vizyon ve hedefler altında toplayabilir. Sürekli iyileşme sağlar; rakamlara endekslenmiş sistematiği ile kurumsal değişimi cesaretlendirir, gelişmeye ve iyileşmeye fırsat sağlar.

6 Sigma yaklaşımı işletmelerde hangi konulara odaklanır:

  • Müşteri memnuniyetini artırmak
  • Çevrim süreleri düşürme
  • Hataları azaltma

6 Sigma uygulamış kurumlara örnekler:

  1. Motorola(İlk uygulayan şirket)
  2. General electric
  3. Aselsan
  4. Borusan

Bu firmalar ve başarılarıyla ilgili birkaç örnek vermek bu yöntemin başarısı hakkında açıklayıcı olacaktır.

6 Sigma’yı 1980 yılından beri uygulayan Motorola’nın 19 yılda elde ettiği getiri 11 milyar dolar civarındadır. Motorola, dünya çapında verimliliğini 3 katına çıkarmıştır. 6 Sigma’ya 1991 yılında başlayan 14 milyar dolar ciroya sahip Allied Signal Inc.’nın 8 yılda elde ettiği getiri 800 milyon doları aşmıştır. Bu miktar toplam cironun %6’sı kadardır.

General Electric’de 6 Sigma uygulaması Jack Welch tarafından başlatılmış, bizzat kendisi tarafından şirketin strateji ve hedeflerine entegre edilmiştir. 1997 yılında 6 Sigma konusundaki eğitimlere 400 milyon dolar harcanmış, 6 Sigma projeleri sonucunda 600 milyon dolar getiri elde edilmiştir. General Electric’in bu işe başladığı 1995 yılında 3 Sigma olan kalite düzeyi, 22 ayda 3,5 Sigma seviyesine çıkmıştır, bugünkü düzeyi 5,6 sigmadır.

6 Yorum

  1. 6 Sigma’ nın nasıl uygulanacağına hiç değinilmemiş ve ne olduğu çok yüzeysel anlatılmış. Yine de değişik bir konuya değinilmiş tebrikler.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.