Endüstriyel Otomasyon Nedir

1079
Endüstriyel Otomasyon

Endüstri alanında yapılan ilk atılımlardan bu yana, insanlar sürekli daha hızlı ve daha kaliteli ürünleri geliştirebilmek için çaba harcamaktadırlar. İnternetin kullanım alanının artması ve bilginin toplumun tüm kesimleri tarafından daha kolay bir şekilde erişilebilir hale gelmesiyle de endüstri alanında gerçekleşmekte olan yeniliklerin sayısı da artış göstermiştir. Bu yeniliklerden biri de otomasyon sistemlerinin oluşturulmasıdır.

Endüstriyel Otomasyonun Tanımı

Endüstriyel otomasyon; bir fabrikada veya endüstriyel çalışma alanında, insanlar ile makineler arasında gerçekleşen iş dağılımıdır. Bu tanımı biraz daha genişletecek olursak, endüstriyel çalışma alanlarının temel bileşenleri olan mekanik, matematik, bilgisayar ve elektronik unsurlarının makineler ile insanlar arasında belirlenmiş olan bir görev dağılımı dahilinde meydana getirilmeleri, bunun sonucunda da verimli çalışma ortamının oluşturulmasıdır.

Endüstriyel Otomasyon Nedir

Endüstriyel Otomasyonun Amaçları Nelerdir?

Endüstriyel otomasyonun temel amacı, üretim aşamasında harcanacak olan insan gücünü en aza indirmektedir. Bununla birlikte, insani hataların azaltılması ve ürün verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması da amaçlanmaktadır. Bunların sonucunda çalışma ortamında gereksinimi duyulan insani ihtiyaçlar ortadan kaldırılarak üretim hızı da artırılmış olur.

Otomasyon Seviyeleri Nelerdir?

Bir fabrikanın sahip olduğu otomasyon seviyesi, fabrikada uygulanan insan gücü ve makine gücünün varlıkları ile orantılıdır. Fabrikanın sahip olduğu insan gücü, makine gücünden fazla ise o fabrikanın yarı otomasyona sahip olduğu söylenebilir. Bunun tam tersi için, fabrikada bulunan makine gücünün insan gücünden fazla olması durumunda da o fabrikada tam otomasyonun gerçekleştiği çıkarımını yapmak mümkündür.

Endüstriyel Otomasyonun Kullanım Alanları

Endüstriyel otomasyonun kullanım alanlarına örnek verecek olursak; imalat sanayi, taşıt sanayi, sağlık uygulamaları, bilimsel çalışmalar, ATM’ler, sağlık cihazları, beyaz eşyalar ve işyeri ekipmanlarını örnek göstermek mümkündür. Bilgiye olan erişimin artması sonucunda teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini göz önünde bulundurursak, gelecek süreçte daha fazla teknolojik çalışma ortamının oluşacağını ve bunun sonucunda da endüstriyel otomasyonun insan hayatına daha çok entegre olacağını da söylemek mümkündür.

1 Yorum

  1. Şu an endüstriyel otomasyon sistemleri üreten bir şirkette staj yapıyorum.Merakımdan soruyorum.
    Bu işle ilgilenenler ortalama ne kadar maasş alıyor? :D

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.