Gemi İnşa Sanayi Nedir

171
Gemi İnşa Sanayi

Gemi inşa sanayi ne anlama gelir? Gemi inşa sanayi tanımsal olarak dört genel başlık altında toplanır. Bu başlıklar: tersane, tekne ikmal yeri, çekçek yeri ve tersanecilik faaliyeti olarak sıralanabilir.
Tanımlar aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

Tersane

Cins ve boyları fark etmeksizin tüm su araçlarının inşa edilmesi, bakım-onarımlarının yapılması, tadilatlarının yapılmasını sağlayan minimum elli metre deniz cephesi bulunduran kapasitesi önceden belirlenmiş gemi inşa tesislerine tersane adı verilmektedir.

Gemi İnşa Sanayi nedir

Tekne İmal Yeri

75 ila 125 metreye kadar her çeşitten su araçları ve gemilerin inşa edilmesi, tadilat edilmesi, bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmasına olanak sunan tesislere tekne imal yeri adı verilmektedir. Boyun 125 metreye kadar uzayabilme durumu Denizcilik Müsteşarlığının inceleme ve fiziki şartları uygun bulma raporuna bağlıdır.

Çekek Yeri

Su araçları ve teknelerden boyu 60 metreye kadar olanların bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi ve ayrıca boyu 24 metreye kadar olan su araçları ve gemilere tadilat ve inşa hizmeti verebilen tesislere çekek yeri adı verilmektedir.

Tersane

Tersanecilik Faaliyetleri

Sanayici girişimciler aracılığı ile endüstri ve sanayi sektörlerinde üretim ve yatırım yanı sıra ihracat ve iş gücü oluşturarak tersane tanımı adı altında yer alan görevlerin tümünü veya bir kaçının yerine getirilebildiği tüm faaliyetler tersanecilik faaliyetleri olarak adlandırılır.

Gemi İnşa Sanayi Sektörü Ülkemizin Ekonomisine Nasıl Katkı Sağlar?

Gemi inşa sanayi sektörü gelişmekte ve desteklenmekte olan tüm ülkelerde önemli bir iş gücü potansiyeline sahiptir. Ülke sanayi sektörüne döviz girişi sağlayarak yabancı sermayeyi ülkemize davet eder. Teknoloji transferini cazip hale getirir. Ayrıca gemi inşa sanayi sektörü savunma alanında stratejik önemini arttırır. Yan sanayi sektörleri ile birlikte 1/7 oranına yakın bir işgücü imkânı sağlayarak ülkenin önemli sıkıntılarından biri olan işsizlik problemine de büyük ölçüde çözüm getirmiş olur.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.