Hastane ve Hijyenik Alanların Havalandırma Hazırlama Esasları

349

Hastane ve Temiz odalarda havadaki toz ve diğer parçacıklardan arındırılmış sıcaklık ve nem kontrollü çalışma ortamı sağlanmalıdır. Ortam da kullanılması gereken havalandırma sisteminin bu gereksinime uygun bir yaklaşımla inşa edilmesi gerekmektedir. Ameliyathane, temiz oda (ilaç üretim fabrikaları, tıbbi cihaz ve malzeme üretim alanları vb.), yoğun bakım ortamlarında havalandırma sistemi hazırlanırken havalandırma kanallarının ve klima santrallerinin ve kanallardaki hava debilerinin doğru hesap hesaplanması çok önemlidir. Isıtma – soğutma düzenekleri, gürültüyü azaltıcı düzenekler ve partikül tutucu filtreler havalandırma sistemlerinin diğer önemli bileşenleridir.

Hastane

Hastane İçerisinde Özel Havalandırma Gereken Bölümler

Ameliyathaneler

Ameliyathaneler

 • Ameliyathanelerde sıcaklık 20-23˚C, rölatif nem %30-60 olmalıdır.
 • Ameliyathanelerde, koridorlarda ve diğer yakın alanlara göre pozitif basınç sağlanmalıdır.
 • Pozitif basınç, kirli alanlardan temiz alanlara hava akımını önler.
 • Ameliyathanelerdeki havalandırma sistemlerin de % 90 veya üzeri hava filtrelenmesi sağlanmalıdır.
 • Hava tavandan verilmelidir; yere yakın bir noktadan terketmelidir.

Yoğun Bakım Üniteleri

 • Yoğun bakım ünitelerin de sıcaklık 21-24˚C ve rölatif nem %40 oranında sağlanmalıdır.
 • Havalandırma sistemi saatte en az 6-12 filtre edilmiş hava değişimi yapmalıdır. Bu hava değişimin 4’ünün temiz hava olması şarttır.
 • Enfeksiyonlara eğilimi artmış hastaların yattığı yoğun bakım odalarında pozitif basınç sağlanmalıdır.
 • Genel yoğun bakım ünitelerinde özel basınç sistemine gerek yoktur.

Temiz Odalar

 • Temiz odalar da sıcaklık 18-21 ˚C ve rölatif nem %45 oranında sağlanmalıdır.
 • Havalandırma sistemi saatte en az 7-12 filtre edilmiş hava değişimi yapmalıdır.
 • Bu hava değişiminin 5’inin temiz hava olması gerekmektedir.
 • Hava miktarının dengelenmesi gerekmektedir. (Giren toplam hava miktarı ile çıkan toplam hava miktarının birbirine eşitlenmesi)

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.