Ana Sayfa Makine Mühendisliği Hidroelektrik Santrallerde Kullanılan Türbin Tipleri

Hidroelektrik Santrallerde Kullanılan Türbin Tipleri

Artan dünya nüfusu göz önüne alındığında elimizdeki kaynaklar çok sınırlıdır bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında da hidroelektrik enerjisi önemli bir yere sahiptir.

Peki nedir hidroelektrik enerji? Suyun akış gücüyle üretilen enerjiye hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik santraller akan suyun gücünü elektrik enerjisine dönüştürürler. Yani hidroelektrik santrallerin en önemli bileşeni sudur. Su türbinleri daha çok elektrik üretiminde rol oynar ve bu türbinler suyun kinetik enerjisinden elektrik üretmek için barajlarda kullanılır.
Hidroelektrik santrallerde suyun akış enerjisinden ve sahip olduğu potansiyel enerjiden faydalanılır. Yüksek bir yerden akıtılan su kanallar vasıtasıyla daha düşük seviyelerdeki türbinlere gönderilir, türbin çarklarına çarpan su türbin milini döndürür ve jenaratörler uyarılır. Yani esas ilke suyun potansiyel enerjisini önce mekanik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine çevirmektir.

Türbinler suyun akış doğrultusu, suyun etki şekli, düşü ve türbin milinin durumuna göre sınıflandırılır. Bu ölçütler temel alınarak genel olarak 2 ana kola ayrılır.

Etki tipi türbinler:
Eş basınçlı türbinler de denebilir. Bu türbinlere akışkan atmosfer basıncında girip atmosfer basıncında çıkar. Pelton, Banki, Turgo etki tipi türbinlere örnektir.
1) Pelton Türbinleri
150m düşünün üzerindeki hidroelektrik santrallerde kullanılması uygundur. Bu tip türbinler düşey ve yatay olarak konumlandırılabilir.
2) Turgo Türbinleri
Pelton türbinlerine benzer fakat daha düşük maliyet ve daha yüksek devir sayısı peltondan ayrılan özelliklerindendir.
3) Banki Türbinleri
Yapısı diğerlerine göre daha basittir. En büyük özelliği ise su dönel çarklara 2 kez girip çıkar. Yatay ve dikey olarak konumlandırılabilirler.

Reaksiyon tipi türbinler:
Basıncın ve hareketli suyun etkisiyle elde edilen güçle çalışırlar. Hareket halindeki su türbinin kanatlarına çarparak mekanik enerjiyi arttırır. Etki tipi türbinlere kıyasla daha hızlı dönerler. Françis, Kaplan ya da Uskur reaksiyon tipi türbinlere örnektir.
1) Françis Türbinleri
Dünyada en yaygın kullanılan türbin tipidir.600 m düşüye kadar çalışırlar. Pelton türbininden ayrılan en önemli özelliği daha küçük boyutlarda imal edilebilir ve daha yüksek devir sayılarına ulaşır.
2) Kaplan Türbinleri
80 m yüksekliğin altında daha verimli çalışırlar. Nehir türbinleri olarak ta ifade edilirler. Yüksek debilerde düşük yüksekliklerde çalışırlar.

arıcılık malzemeleri

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol arıcılık malzemeleri Proje Yönetimi

Yeni Yazılar

Giyilebilir Teknoloji Ürünleri

Teknoloji hayatımızın bir parçası olmaktan çıktı artık teknoloji hayatımız oldu. Yeni teknolojiler geliştirildikçe var olan teknolji ve teknolojik aletlerde gelişiyor ve değişiyor. Örnek olarak...

Antioksidan Nedir Görevleri Nelerdir

Canlı vücudu sürekli bir oksidatif stres altında bulunur. Oksidatif stres oksidan ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik olarak tanımlanabilir. Bu dengesizliğe neden olan şey ise oksijenin vücutta ikiye ayrılması ve çift halde bulunamamasıdır. Bu...

Genetik Mühendisliğinin İnsanlığa Yarar ve Zararları

İnsanlığın, kalıtsal özellikleri kontrol altına alması ihtiyacından doğmuş genetik mühendisliği ilk kez 1972’de ortaya çıkmıştır ve gelişmiş ülkelerde oldukça değerli bir meslektir. Canlılarda bulunmakta...

RTX 3000 Serisi Ekran Kartlarının Başarısı

nVidia yeni nesil ekran kartlarında oldukça büyük bir başarı yakaladı. Her ne kadar ekran kartını dağıtan firmalarda bazı teknik detay sorunları yaşansa da performansın...

Mühendislik Maaşları

Hidrojeoloji Mühendisliği Maaşları

Mühendislik dünya çapında önem kazanmış ve eğitim alanında da kendisini kanıtlanmış bir olgudur. Mühendis olabilmek için öncelikle analiz ve devinişsel, motor beceriye sahip olmak...

Eczacılık Maaşları

Bu yazımda eczacılık maaşları hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Eczacı deyince sadece dükkan sahibi olanlar akla gelmemelidir. Çünkü devlet kurum ve kuruluşlarında ilaç dağıtım...

Gıda Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar bu yazımda gıda mühendisliği maaşları hakkında bilgi vereceğim. Gıda mühendisliği hakkında daha önceki yazılarımızda bilgilendirme yapmış idik. Gıda mühendisliği hakkında bilgi için...

Patlayıcı Mühendisliği Maaşları

Patlayıcı mühendisliği, özellikle maden ve inşaat işlerinde çalışan kişilere son dönemlerde çok fazla ihtiyaç duyulduğundan dolayı günümüzün önemli meslek alanlarından biri haline gelmiştir. Son...