Kimya Sanayi Neleri Kapsıyor

741
Kimya Sanayi

Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanmıştır. Buna göre maddenin bileşimini, yapısını, özelliklerini ve niteliklerini detaylı olarak diğer maddelerle etkileşimini inceler ve çıkan sonuçları bazı kurallara bağlayarak, düzenler. Bugün kimyacılar birçok maddenin elde edilmesinde çeşitli laboratuvar çalışmaları yapmakta, yapılan çalışmalarla yeni yeni maddeler üretmekte ve günlük yaşama dahil edilmektedirler. Bu maddeler çeşitli temizlik ürünleri, plastik gereçler, tarım ilaçları, pek çok besin maddesi, eczane, aydınlatma, ısıtma ve daha birçok kimyasal bileşenlerdir. Tabi ki bu bileşenler günlük ihtiyaçlarımızın karşılanması için gerekli olan sanayi üretiminin teknik alt yapısını oluşturmaktadır.

Kimya Sanayi Neleri Kapsıyor

Elektrik sektörünün temelini oluşturan plastik ve metal malzemeler tümüyle kimya sanayinin bir eseridir. Plastiğin işlenmesi, bakırın işlenmesi ve bileşiminin sonucunda elektrik kablosuna dönüşmesi ciddi bir kimya bilgisine ihtiyaç duyar. Buna göre kimya sanayi neleri kapsıyor? dediğimizde kimya sanayisinin kapsadığı alanları şöyle sıralayabiliriz; ilaç, gübre, petrokimya, ahşap işleme, arıtım, boya ve tekstil sanayisidir.

İlaç sanayisi, hastalıkların tedavisi ve önlemesi için gerekli ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi için çalışır. İlaçlar kimyasal maddeler olduğundan hastaya etkisi dozuna bağlıdır, bunun için de bu kimyasalların öncelikle laboratuvar çalışmasının tamamlanması gerekir. Gübre sanayisinde, bitkinin beslenmesi her ne kadar toprak ve su ile olsa da, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi besleyici bazı kimyasal elementler eksik olabilir, bu nedenle yapılan kimyasal analizlerle tarımsal alanların hangi elementlere ve ne kadar ihtiyaç duyduğunun çalışması yapılır.

Petrokimya sanayisi, petrol veya doğalgazdan üretilen veya kısmen üretilen kimyasal maddeler ile ilgilenir. Ahşap işleme sanayisi, biyolojik bir madde olan ahşabın dış etkenlere karşı korunabilmesi için gerekli olan kimyasal maddeleri geliştirir. Arıtım sanayisi, istenmeyen maddelerin zararsız hale getirilmesi ve atıklardan arındırılıp temizlenmesini sağlar. Örneğin petrol, yağ gibi maddeler çeşitli kimyasal uygulamalardan geçirilerek kullanılabilir hale getirilebilir. Boya ve tekstil sanayisi, boyar maddelerin geliştirilmesini ve üretimini sağlayan sanayi koludur, ayrıca kumaş, iplik, elyaf, polimer gibi maddelerin boyanmasını da yapar.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.