Özel Çocuklara Özel Eğitim Nasıl Verilir

937
Özel eğitim

Dünyaya gelen her bir çocuk diğerine göre farklıdır. Çocukların kendine has fiziksel, zekasal, sosyal ve his yapısı vardır. Kimi çocuklar zihinsel tavır ve hareketlerinde, diğer bireylerle olan iletişim yeteneklerinde gerekli olan gösterememektedirler. Büyüme çağındaki çocuk bir veya birden fazla eksiklikten dolayı olumsuz etkilenebilmektedir. Bu tür çocukların eksikliklerini temel eğitim olanakları karşılayamamakta işte tam da bu durumda özel eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.

Kişiye özel terbiye normal öğrencinin niteliklerinden küçümsenmeyecek seviyede değişiklik gösteren kişilere verilen kişisel olarak düzenlenmiş ve kişinin özgürce yaşamını sürdürmesini en iyi seviyeye yükseltmeyi amaçlayan eğitim olanaklarının tamamı olarak açıklanabilir. Kişiye ait eğitim hizmetleri yalnızca zekasal engelli ya da takıntılı ve tekrarlayıcı davranışları olan çocuklara sunulan imkan ve olanaklar olarak düşünülmemelidir. Öğrenme güçlüğü çekenler, davranışlarında anormallik gösteren çocuklar, fiziksel gelişimlerinde noksanlık olanlar, konuşma güçlüğü yaşayanlar, duyma konusunda problemli olanlar ve ileri zekalı insanlar olarak ayrıştırılabilirler

Özel Eğitim Nasıl Verilir

Ailenin Özel Eğitime İhtiyacı Olanlar Üzerindeki Etkisi

Özel bakıma ihtiyacı olan bir çocuk ancak anne ve babası yanında olduğu onu desteklediği taktirde özgür bir birey olarak hayatını sürdürebilir .Bu durumdaki bir çocuğa sahip olan aile olumsuz etkilense de kendini en kısa zamanda toparlayıp çocuğunun yaşamını kolaylaştıracak girişimlerde bulunmalıdır. Çocuğu için yapacağı en büyük iyilik zaman kaybetmemektir. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere kişinin kendine özel terbiyesi ve eğitimi önce ailenin bilinçli olmasıyla başlar ve destekleyici düzenli eğitim programları ile devam eder. Yani özel ihtiyacı olan çocuklarda diğerleri gibi oyun oynamalı, çevre ile iletişimi sağlanmalı ve bazı olayları yaşayarak öğrenmelidir, ne kadar sık çevreyle iç içe olurlarsa kendilerine olan güvenleri artacak ve güvende hissettikleri bu ortamda kendilerini ifade etme becerileri artacaktır.

Böylece toplumda bir yerleri olduğunu hissedebilen bu çocuklar iyileşme sürecine girebilecekler ve hareketlerini ona göre düzenleyebileceklerdir. Toplumdaki diğer insanlarında bu kişilere olan davranışları gelişimleri açısından oldukça önem arz etmektedir. Onlara olan hareketlerimiz ve bakış açımız ne kadar pozitif olursa o düzeyde eğitilmelerine katkı sağlamış oluruz. Sağduyulu her bireyin buna dikkat etmesi gerekir.

Özel eğitim hizmetlerini incelediğimizde sadece masa başında verilen bir hizmet olmadığını bilmemiz gerekir. Kişisellikten amaçlanan bireyin ihtiyaçlarını en iyi biçimde belirlemek ve bu ihtiyaçlara uygun eğitimi en verimli şekilde kişiye verebilmektir. Bu eğitimin temelinde de aile en önemli payı almaktadır. Aile bu süreçte eğitimin bir parçası olmakla özel gereksinimi olan kişi için en büyük yardımı yapmış olacaktır.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.